Könskvotering? Nej tack!

Könskvotering är något som är på den politiska agendan i nutiden och säkerligen i framtiden. Den kritik som framförs är att framför alltatt det i svenska bolagsstyrelser finns väldigt få kvinnor. Därför har röster höjts om att införa en lag där 40 procent av platserna i en styrelse i kommunala och statliga företag skall innehas av kvinnor.

En av anledningarna till att det återfinns så mycket män i företagsledningar i Sverige är för att de oftast tillhör en äldre generation, 40- och 50-talister. De flesta, absolut inte alla, i den åldersgruppen är relativt lågutbildade eller jobbar inom vård, skola och omsorg. Enligt min åsikt är de som jobbat längst i företaget eller inom branschen och är duktika på att marknadsföra sig själva oftast dem som får jobbet. Detta innebär alltså att kvinnorna oftast inte platsar för arbetet och därför har en procentuellt mindre del av chefsjobb.

Det kommer i framtiden bli allt fler kvinnor i styrelser och på andra viktiga och högt uppsatta positioner eftersom att det är fler 60-talister och generationer efter det där kvinnor fått den möjligheten och haft amitionen att bli företagsledare. Därför anser jag att kvotering i bolagsstyrelser är någonting som med åren egentligen inte behövs och i skrivande stund är orättvis mot de som jobbat längre.

Socialdemokrati och strategi

Mona Sahlin

Socialdemokratin i Sverige är urvattnad och det socialdemokratiska partiet har svikit sin klass för att bli ett parti förmedelklassen, inte för folket.

Mona Sahlin tillträdde som partiledare efter att socialdemokraterna 2006 förlorat regeringsmakten till den borgerliga alliansen. Sahlins retoriska kunskaper vill jag nu ifrågasätta eftersom att hon faktisk ej har det förtroende av folket som en statsminister behöver för att kunna leda landet framåt. Förmågan att tala är det viktigaste instrument en politiker har i kampen för att vinna folkets tilltro, men även för att kunna knäcka motståndarnas politik.

Enligt mig behöver partiet en stark ledare med yrkeserfarenhet och talets gåva. Tyvärr kommer denna information ej nå den socialdemokratiska partitoppen, kärnan, förrän efter en, två eller kanske tre förlorade val. Många av socialdemokraternas väljare som valt att byta parti inför valdagen i september nästa år kommer att välja mellan Folkpartiet och Miljöpartiet de Gröna. Även moderaterna och Fredrik Reinfeldt kommer att få en del av Göran Perssons röster visar de väljarundersökningar som ständigt upplyser oss om hur det kommer att gå.

Göran Persson

Sverigedemokraterna är ett annat parti som en del, främst ngre, väljare kommer att lägga sin röst på med anledning av dels politisk okunnikhet, dels protest mot de etablerade partierna men även eftersom deras åsikt angående Sveriges invandrings- och integrationspolitik.

Många av de som väljer parti har dock aldrig läst partiprogrammen för det parti som de anser vara bäst lämpat att leda Sverige. Det är blott en bråkdel av partiernas åsikter som når väljarna. Att endast skriva ut saker som berör oss här, nu och i den närmaste framtiden är främst ett strategiskt drag för att ta sig till toppen, men även för att dölja sina verkliga åsikter och mål.

Kunskapsnivån sjunker framför våra ögon!

Kunskapsnivån sjunker i Sverige. Fler och fler ungdomar når inte upp till de satta målen i årskurs 9 på grundskolan. För att råda bot på detta måste vi få barnen mer disciplinerade och motverka den arrogans och respektlöshet som många unga visar den svenska lärarkåren och även andra vuxna. De som idag går på en läroanstalt, är de som imorgon kommer att driva Sverige framåt. Men med en sviktande kunskapsnivå kommer Sverige att halka efter i utveckling och kommer därför bli omsprunget av länder som Kina, Dubai, Indien mfl.

Eftersom att jag går en lärlingsutbildning så har jag också märkt att de flesta som går med mig är personer som hatar skolan och därför verkligen inte presterar på den nivån som många andra gör. Därför anser jag att vi som endast läser teoretiska ämnen två dagar per vecka har svårare för att klara skolan. Koncentrationssvårigheter är någonting som också ger upphov till det som i dagligt tal benämns som skoltrötthet. För ungdomar som behöver extra stöd finns inte det stödet oavsett vad för slags klass man går i, förutom just särskolan. Därför anser jag att det behövs fler antal lärare per elev varje klass. Att lärare skall behöva undervisa 30 elever själv är någonting som är problematiskt eftersom att de flesta fokuserar på att få de ”bråkiga killarna” att knipa käft och då sjunker undervisningstimmarna drastiskt.

För att summera det hela måste vi alltså:

  • Skärpa kunskapsnivån genom att anställa fler pedagogiskt skickliga lärare som undervisar barnen.
  • Minst en assisterande lärare per klassrum för att kunna hjälpa de som behöver.
  • Få ungdomar att lyssna på lärare och andra vuxna.

Karl-Bertil Jonssons julafton

Karl-Bertil Jonsson

Julafton är den dag där vi får se filmer som endast sänds denna dag. Det första vi får se är Kalle Ankas-jul som sänds

15:00. Det andra vi får se är Karl Bertils Jul och den tredje är självklart Svensson Svensson!
När vi nu återgår till Karl-Bertil Jonsson så är det första många tänker på att det är kommunistpropaganda med anledning av hans relation till Robin Hood och att han ger de rikas julklappar till fattiga enligt taxeringskalendern samt att hans far Tyko utbrister det klassiska ”Va? Jag har närt en kommunist vid min barm!”. Men idag upptäckte jag att när Tyko tar med sin son till Byrådirektör H.H.K Bergdahl för att se sin son be om ursäkt för att han givit bort deras tändstickstavla till någon från slumkvarteren. Direktören tackar istället Karl-Bertil Jonsson för hans handling och ger honom ett flaggspel som han sedan fäster i taxibilens radioantenn.

Idag upptäckte jag dock att en av flaggorna är ett rött tyg med en vit cirkel som innehåller en svart svastika. Den flaggan relaterar till tredje riket, nationalsocialismen och Adolf Hitler. Varför denna flagga fladdrar förbi är dock en fråga som vi tyvärr antagligen aldrig kommer att få svar på.

”Till en rar och duktig tjej, jag är glad att jag har dig. God jul önskar Lenin”. – Svensson Svensson

Stoppa införseln av starksprit

Alkoholkonsumtionen ökar i Sverige, ungdomsfylleriet har uppnått nya höjder. Många ungdomar idag ser alkohol som en del i deras helgliv och med några knapptryckningar på nallen är två flak öl beställt till festen. Det såldes under november 20 miljoner liter starköl på Systembolaget.

Lådvin

Höjningen av införselkvoter av alkohol som EU-medlemskapet medförde har gjort det möjligt för människor att ta med sig litervis med öl, vin och sprit. Detta har öppnat en andrahandsmarknad där ungdomar, givetvis vuxna också, lättare får tag i billig sprit.

Men även hos den vuxna generationen har alkoholvanorna förändrats i och med lådviner och viner i tetrapack. Flaskviner har den finessen att glaset är genomskinligt, även om det är färgat, vilket också medför en indirekt mätare på hur mycket som finns kvar i flaskan. Bag in box-viner saknar den möjligheten vilket också innebär att förpackningen snart är tom.

Enligt min åsikt måste kvoterna för alkoholinförsel minskas drastiskt för att undvika en andrahandsmarknad och att folket blir mer alkoholiserade samt en sämre hälsonivå i Sverige. Reklam som uppmuntrar till alkohol, även om det står varningstexter, är något som också bör förbjudas för att minska suget på alkohol.

Sverigedemokraterna intet nytt?

Rasismens vindar blåser över industrilandet Sverige. Sverigedemokraterna får allt fler sympatisörer och smygrasismen blir allt mer accepterad. När de mer etablerade partierna, riksdagspartierna, talar om utfrysning av SD är det en hot mot demokratin och gör Sverigedemokraterna till ett offer som gynnar partiets ställning.

Media beskriver främlingsfientligheten i Sverige som ett nytt problem, så är icke fallet. Redan under 1900-talets början bildades Svenska sällskapet för rashygien vars syfte var att upplysa om rashygien och dess forskning. Under början av 1920-talet, efter ett riksdagsbeslut, inrättades en institution, Statens institut för rasbiologi, i Uppsala vars syfte var att studera människans biologi och enligt professor Herman Lundborg motverka ”den svenska folkstammens degenerering”. Motionen som bidrog till upprättandet av institutionen skrevs under av flera ledande poliker däribland Hjalmar Branting (s) och högerpartiets Arvid Lindman.
Sverige har även bedrivit sterilisering på personer med utländsk härkomst och människor som ansågs vara sinnesslöa. Lagen har aldrig gett någon rätt att under tvång sterilisera människor, utan det var ofta ett krav för att kunna bli frisläppt från ungdomsanstalter coh liknande vårdinstitutioner för människor med problem.

När vi nu återgår till nuet och reflekterar över rasismen idag kan vi se när nynazister varje December går i fackeltåg genom Salem för att hedra minnet av Daniel Wretström, en ung nationalsocialist som blev misshandlad till döds. Den unge John Hron är dock någonting som sällan nämns i media. Fyra nynazister som berusade en kväll misshan

dlar John Hron och hans kompis. När benskallarna klampar in i Johns läger blir han misshandlad och utkastad i vattnet. Grabben är en duktig simmare och tar sig bort från land för att undkomma slag och sparkar. Kamraten är fortfarande i land och de fyra ungdomarna i kängor hotar att misshandla honom istället för John, något som gör att han kommer tillbaka. John som precis tagit sig upp på land möts av ett knytnävsslag som träffar i huvudet och han ramlar med huvudet på klippan. John släpas till en gräsplätt där misshandeln fortsätter med sparkar och slag tills han blir helt medvetslös, då grabbarna rullar ned honom i vattnet där han slutligen drunknar.

Smygrasism är någonting som länge funnits i Sverige, men det inte talats om offentligt. Vid en lågkonjunktur som denna är det som under 1930-talets Tyskland lätt att skylla på invandrarna, slöddret, men inte se hela bilden. Vi måste minnas hur Adolf Hitler kom till makten genom sin list att skylla på andra och använda nationalismen som ett maktinstrument. För att kunna reducera smygrasismen måste vi kunna diskutera invandring på samma sätt som vi diskuterar ekonomi, vård och skola.

Invandringen ser vi som ett problem, det är delvis rätt, med arbets- och bostadsbrist blir det ett problem. Genom att bygga fler hus och lägenheter så skapar vi dels fler bostäder, men får samtidigt fler i arbete. Det är dock en kortsiktig lösning men vi måste rusta upp de gamla betonghusen i förorten och samtidigt få fler positiva influenser in i betongen för att stoppa segregation och utanförskap. Detta skapar arbeten för poliser, samordnare, rörmokare, snickare, lärare mfl.

/Mr. H.

Dyslexi och msn-språk

Dyslektiker är en speciell grupp av människor som har svårigheter med att läsa och skriva. Personer med dyslexi har alltså oftast svårt när det gäller stava ord och även läsa i ”normalt” lästempo.

Som internetanvändare och daglig forumanvändare samt chattare har jag upptäckt att många människor är arroganta och använder sitt funktionshinder som ett motargument för att inte försöka förbättra och träna bort sitt handikapp. Detta hämmar alltså folkets språkliga utveckling och gör att svenskan som språk tappar sina traditioner och allt fler brukare ignorerar de grammatiska reglerna. Särskrivning är ett annat fenomen som på internet sprids till allt fler ungdomar och även det förstör det svenska språket.

MSN- och SMS-språket är också ett problem när meningen ”jag har ingen aning” förkortas till idk, av engelskans I don’t know. Detta gör att många av de traditionella svenska förkortningarna försvinner eller rentav misstolkas av ungdomar, men även att skriftspråket i skolan och i samhället blir allt mer svårtolkat.

Fri information en självklarhet?

Internetforumet Flashback Forum Scandinavia är ett av Sveriges största knarkarnästen på internet. Tidigare var forumet även känt som ett undergroundforum med mycket snack om brottslighet som inbrott, carding och tjuvkoppling. Men sidan har numera bytt skepnad till ett forum med fler ”internettroll”, Socialdemokrater, än tidigare.

Flashback, som har sitt säte i England, har som policy att hålla användarna anonyma för polis och rättsväsende, och många saker som droghandel, hembränt och prostitution diskuteras öppet och kan läsas av alla. Det enda som egentligen inte får diskuteras är piratkort med anledning av en tidigare stämning mot företaget.

Att information skall vara fri är en av de rättigheter som nu diskuteras av ungdomsgenerationen. Men hur mycket förödande information som tillverkning av bomber och liknande skall diskuteras öppet, utan krav på registrering eller verifierad åldersgräns? Själv anser jag att all information, förutom barnpornografi, tidelag och vapen/bombtilverkning, skall kunna diskuteras på avancerad nivå med reglering med anledning av ålder.

Hur ser ni på information, skall den vara helt fri eller reglerad till tusen? Skriv en kommentar och dela med dig om dina tankar och värderingar!

/Mr H.