Hur skriver man en bok?

Författare är någonting som jag funderar att satsa på. De senaste månaderna har jag alltmer börjat fundera på att författa en skönlitterär bok, som deckare tillexempel.

Kan ni komma med förslag på hur man lägger upp strategin hur man skriver en bok, synopsis, kapitel och liknande?

Elevdemokrati är grunden för framtiden!

Demokratiska rättigheter i skolan är någonting som oftast finns i form av elevråd som har i uppgift att representera alla klasser och elever på skolan. Det är dock aldrig en självklarhet att elevens vilja respekteras, det är ofta som lärarkåren och skolledningen fullkomligt skiter i våra åsikter och kör sitt eget race. Därför anser jag att elevdemokratin avsevärt skall förbättras och skolledningen inte skall våga genomföra beslut som påverkar eleverna innan vi har fått ta del av informationen.

Ofta talar politiker och media om ungdomars bristande ansvarstagande hemma och i skolan. Genom att ge eleverna mer makt kan intresset för ansvar och politiskt engagemang väckas till liv och få ungdomarna, de blivande samhällsförsörjarna, att växa upp och inte som nu bidra till samhällets förfall med ökad kriminalitet och få ett slut på ungdomars attityd där de frånsäger sig ansvar och skyldigheter.

Det är dags att visa vad vi unga går för och inte beskyllas för att bara stöka till och skita i allt! Därför uppmanar jag er alla att ligga på era lärare samt skolledning för att försäkra er om att det är ni som bestämmer!

Rehabilitering bortkastade pengar?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har idag deklarerat att de har för avsikt att skrota regeringens sjukförsäkringspolitik om de vinner valet i september. Detta kommer alltså att innebära ännu en förändring för dem som vill komma ut i arbetslivet efter en tids sjukdom.

Oppositioner skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att de vill avskaffa ”stupstocken” som idag tvingar sjuka att skrivas ut efter 550 dagar. Istället vill de att en utredning skall startas efter, som längst, sex månader där arbetsförmågan skall utredas för att se när och om den sjuke kan återgå till sin tidigare tjänst.

Partierna vill, enligt partiledarna och språkrören, införa en möjlighet för deltidssjukskrivna att studera den tid där de inte arbetar. Enligt mig kommer detta att göra att folk försöker bli sjukskrivna för att få möjlighet att vidareutbilda sig till någonting annat utan att förlora inkomst.

Förtidspensionering som idag kan ges till i praktiken vem som helst skall endast kunna utfärdas till personer som är har fyllt 58 år och endast när andra alternativ har utretts. De andra alternativen är rehabilitering där de ska finnas en rehabiliteringsfond för att finansiera de behövandes rehabilitering etc. Detta kommer alltså att innebära att folk som är 55 år och utslitna p.g.a. arbetsskador och liknande i framtiden inte blir förtidspensionerade utan istället rehabiliteras för att kanske ändå aldrig kommer att återgå i arbete och då är alla de pengarna onödiga utgifter.

Västtrafik ser dig?

Västtrafik byter system och de vanliga 100-korten slutar att fungera första februari. Det nya systemet som stegvis har aktiverats är ett elektroniskt system med påfyllnadskort som bygger på RFID-teknik. Enligt företaget blir det mycket enklare att transportera sig genom hela regionen. Men de elektroniska korten har också skapat ytterligare en sak som kan registrera dina resor. Det går alltså i teorin att kolla upp när du tar dig till jobbet och när du åker och handlar.

Det har talats mycket om FRA-lagen som ger Försvarets Radioanstalt rätten att logga den trafik som sker genom kabelnätet, men det talas tyst om de nya RFID-läsarna i kollektivtrafiken. När skall vi människor få upp ögonen för alla de sätt som registrerar oss dagligen som med några knapptryck kan visa dina rörelsemönster och kanske till och med i realtid med hjälp av kameror visa exakt var någonstans du befinner dig.

Spotify för ljudböcker eftersökes!

Filmatiseringen av Camilla Läckbergs två böcker Stenhuggaren och Olycksfågeln har gjort att jag tagit upp mitt ljudbokslyssnande igen. Det största problemet med böcker är att jag, om den är bra, bli uppslukad och gör ingenting annat än att läsa den boken. Ljudböcker är alltså ett alternativ där jag samtidigt som jag knappar på datorn eller ligger på sängen kan, via mina trådlösa hörlurar, förflytta mig i lägenheten hur jag vill.

Det största problemet med ljudböcker är att de flesta ligger på omkring tretton cd-skivor vilket gör att man efter 75 minuter tvingas att byta skiva. Därför eftersöker jag en motsvarighet för Spotify där vi ljudboksfanatiker kan välja och vraka bland tusentals titlar, helst på ett flertal språk. Ni som är eller vill bli IT-entrepenörer har er chans att förverkliga min önskan och på kuppen bli riks- kanske världskända.

Bojkott mot General Motors!

Trollhättan har drabbats av en av de största delarna i finanskrisen när General Motors valt att lägga ned SAAB och absolut inte sälja det till någon annan. Nu kommer uppgifter om att de verktyg som var tänkta att producera Saabs kommande modell, 9-5, nu skall transporteras till Kina där de skall användas för att producera en kommande Buick-modell. När nu tusentals jobb försvinner från Trollhättan och Sverige kommer arbetslösheten att stiga med stora siffror och svångremmen för skola, vård och omsorg att störtdyka medan politikernas löner står fast tillsammans med de verkställande direktörernas.

Fackföreningar har tidigare uppmanat arbetare att strejka när företagen vägrat att gå med på arbetarrörelsens krav om lön, säkerhet och miljö. När det kommer till dagens samhälle har dock ett flertal förbund valt att sänka arbetarnas löner samtidigt som mängder av arbetare tvingats sänka sin lön och därefter ändå bli arbetsbefriade. Men vi vet att strejker och liknande aktioner är det enda som gör att företagareliten lyssnar på folket. Därför föreslår jag att vi tillsammans i fortsättningen gör som jänkarna mot Kuba. Ett oskrivet handelsembargo mot företaget General Motors, en bojkott mot alla deras bilmärken!

Vauxhall, Daewoo, Buick och Cadillac är några av de företag som vi i framtiden ej bör handla som svenskar. Det är dags att vi som land sätter ned foten och visar vad vi vill, kommer och skall prestera i framtiden!

/Mr H.

Nazistsvin åk hem?

När jag idag lyssnade på ett föredrag eller hur man nu skall uttrycka det var det en av de andra yrkeslärarna som berättade om hur han med tyskt ursprung behandlats i världen, även i Sverige med anledning av Tysklands handlingar under 1930-talet fram till andra världskrigets slut och Hitlers död.

Han förklarade att när han som invandrare kom hit till Sverige på 1980-talet fanns det en form av invandrarpolis som han skulle rapportera till två gånger per år fram tills han i mitten av 80-talet blev svensk medborgare. Under dessa sessioner blev även hans svenska fru förhörd i ett annat rum för att ge sina synpunkter på sin man. Även när han hade för avsikt att byta arbetsplats skulle han be om deras tillåtelse av först.

För mig är det ganska intressant att få veta vad detta var för någon myndighet eller liknande och vad de sysslade eller rent utav sysslar med? Är det någon med information är ni välkomma att lämna kommentarer om saken till detta inlägg.

När han berättade om sin militärtjänstgöring och att Nato hade en övning i Wales, Storbritannien, så flögs de in på natten och fick absolut inte röra sig fritt, gå på krogen och annat som alla andra gjorde. Dessa restrektioner var endast eftersom att de var ”nazistsvin”. Han berättade även att han fick lära sig om att Sverige endast var något form av övningsterritorium och det var deras ansvar att gå in och platta till ryssen om de skulle attackera.

Ovanstående har ju trots allt några år på nacken, med tanke på att han är född på 1950-talet och att vi nu är med i EU. Men jag ville dela med mig om hans ord och undrar hur det ser ut nu för tyskar och andra folkslag som vill röra sig fritt utan att ständigt övervakas av misstänksamma människor.