Alla talar svenska – i Spanien

FuengirolaÖverallt i Sverige höjs nu röster för att se till att ”bli av med slöddret”, de invandrare som inte integrerar sig i samhället, bor i samma kvarter och pratar samma språk. Men hur många av er tänker på att det faktiskt finns svenskbyar i flera länder där många faktiskt aldrig pratar annat än svenska?

Tidigare idag såg jag ett äldre klipp på TV4play där de är på spanska solkusten, närmare bestämt i Fuengirola. När jag tittat färdigt såg jag alla de fördomar som vi i Sverige har mot nysvenskar. Många behöver, tack vare att alla pratar svenska, aldrig kommunicera på spanska om de inte har behov att ta kontakt med myndigheter, även där finns det hjälp att få.

Kustradio på svenska och en svensk tidning är bara några av de saker som finns. Vill du ha kaviar är det bara att gå till den svenska affären och köpa Kalles. Har du skaffat en lägenhet av en svensk mäklare kanske Magnus målare ska ändra färg i vardagsrummet?

Detta är bara ett ställe i Spanien. Det byggs liknande ”ghetton” i Thailand och på andra ställen. Men det är någonting som de etablerade medierna i Sverige aldrig någonsin belyser för oss. Många väljer självklart att bosätta sig i det ”riktiga” landet och genast försöka lära sig att prata så bra spanska, eller vilket språk det nu är, som möjligt. Men det finns alltså folk som väljer att bosätta sig i isolerade samhällen och att barnen får gå i svenska skolan.

Detta inlägg är en uppmaning att det nu är dags att media nu på allvar tar upp integrationsfrågor, både i Sverige och hur svenskar väljer att bosätta sig i svenskbyar utomlands.

Här nedan följer länkar för er som vill läsa mer om svenskarna i Marbella och andra ställen i Costa del Sol. (Alla talar svenska)

Edit 2011-01-17: Inkludera reportaget

Tomt lyser barrikaderna

Vilket riksdagsparti står idag på barrikaderna och kämpar för sin sak? Står Socialdemokraterna och kämpar för arbetarnas väl? Nej! Det är dags att ta tag i problemen och kämpa för sin sak.

Socialdemokraterna

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, idag mer känt som Socialdemokraterna, är det parti som idag, precis som alltid, säger sig kämpa för arbetarnas väl och stå upp mot storkapitalet. Men de senaste åren har vi sett hur arbetarrörelsen springer Wallenbergs ärenden och vänt kappan mot vinden för att stärka sin egen position. Samtidigt har Sverigedemokraterna blommat upp och försöker nu ta över positionen som arbetarnas alternativ i valet 2010.

Folkpartiet Liberalerna är ett annat parti som nu, precis som sossarna, vänt näsan mot mitten och försöker nu konkurrera med Socialdemokraterna om arbetarnas förtroende. Detta har alltså resulterat i att inget av de två politiska blocken har någon som helst skillnad i politiken förutom skatterna.

Piratpartiet

En annan uppstickare som finns är Piratpartiet, ett parti som säger sig värna om folkets integritet och slår näven i bordet mot den massövervakning som i tysthet upprättas till den dag då det är för sent. De, precis som socialdemokraterna gjorde under början av 1900-talet, är ett parti som upplyser en fråga som för folket är viktigt. Socialdemokraterna värnade om arbetarna, Piratpartiet om integriteten.

För att Sverige återigen ska ge arbetarna ett alternativ så krävs det ett parti som tydligt markerar ett avstånd mot den maktförskjutning som nu sker till Bryssel. Det är också viktigt att se till så att folkets åsikter och integritet är någonting som ska respekteras.

Vi får aldrig någonsin glömma första punkten i regeringsformen lyder: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

”Höger är ju rödingar…” – Ungdomar och politik

Förstagångsväljarna kommer i höstens val, precis som varje val, att spela en avgörande roll eftersom att de är mer påverkade av grupptryck och television än vad ”de gamla hundarna” som röstat i 20 år är.

Sverigedemokraterna är ett utav de partier som det ser ut att gå bra för i september. Dock har de två blocken, alliansen och de rödgröna uttryckligen sagt att det inte kommer att bli tal om någon uppgörelse, utan utfrysning av partiet ifall de över huvud taget får något mandat.

Opinionsundersökningarna haglar över oss där vi kan se att partiernas stöd varierar, men att det faktiskt är samma block, de rödgröna, som under det sista året fått väljarnas stöd. För det har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin kompanjon, Miljöpartiet att tacka.  Men Socialdemokraterna är fortfarande det parti som har svårast att samarbeta med andra partier eftersom att de har regerat nästan ostört, förutom två gånger på 70-talet, en gång under första halvan av 90-talet, samt nuvarande mandatperiod. Socialdemokraterna har aldrig behövt kompromissa och kör därför över koallitionsvännerna i väldigt många frågor.

Socialdemokraterna

För att återuppta min tidigare text om förstagångsväljarna är det nu viktigt att få ungdomarna att se helheten, inte bara två tre frågor. Därför uppmanar jag de politiska partierna, även mer kontroversiella som Sverigedemokraterna, att få ut informationen till väljarna och samtidigt besvara de mest aktuella frågorna på samma gång. För det som idag saknas är svar på frågorna om hur integrationsproblemet ska lösas, hur vi skall minska det ökande våldet bland ungdomar, samt hur bostadssituationen ser ut inom de närmaste åren.

Många gymnasieungdomar som jag träffat talar väl om Sverigedemokraterna och säger att deras politik baseras på att ”slänga ut alla invandrare”. När jag sedan konfronterar deras uttalande och informerar dem om utflyttningsbidrag blir de ofta ställda då de aldrig tidigare hört talas om det. Detta visar att dagens ungdomar inte har någon som helst förankring till dagens politiska klimat. Även saker som ”höger är ju rödingar” och ”Socialdemokrater är väl höger?” är någonting som jag kommit i kontakt med. Detta måste vi bekämpa genom att införa en mer kunskapsbaserad skola där betygen kommer automatiskt med kunskapen.

För mig är det en gåta hur Sverige i framtiden ska kunna existera som land om denna inkompetens fortsätter att växa. Utbildning måste löna sig, det räcker inte med en bokstav eller siffra på ett papper!

Lån istället för bidrag till nysvenskar!

Många säger att invandrare lever under sämre villkor i Sverige och därför bor sämre och inte har jobb. Min åsikt om det hela är en helt annan och den kommer jag här nedan att förklara och granska.

Bostadssituationen för många invandrare är enligt många väldigt dålig och många utlandsfödda bor tillsammans med andra från samma land. Det är ingenting konstigt med det, men det är väldigt konstigt att de då klagar på ekonomiska förhållanden eftersom att det då blir problem i både social anpassning och en snedfördelning ur ett klassperspektiv.

För att invandare skall få en bättre möjlighet att integreras i samhället är det viktigt att alla inte bosätter sig i samma trappuppgång eftersom att det då blir svårare med både språk och svenska seder eftersom att de oftast fortsätter att prata sitt hemspråk därför att de inte har kravet på sig att prata svenska för att göra sig förstådda. Även ur en skolsynpunkt är det viktigt med ett större krav på mer fördelning så att det inte bara går araber i en klass eftersom att det då blir svårare för barnen att växa upp och anamma den svenska livsstilen. Nu säger jag inte att alla måste hoppa runt en midsommarssång och sjunga ”små grodorna”, utan det är viktigt att ungdomarna lär sig att i Sverige lever vi på ett visst sätt och därmed skall följa Sveriges rikes lag.

Som jag tidigare skrivit är jag också emot hemspråksundervisning bekostad av skattepengar eftersom att det hämmar barnens utveckling i landet Sverige. Språkundervisning i hemspråk ska fortfarande vara möjlig, men då antingen via föräldrarna men även av privatlärare etc. Självklart finansierad av familjen!

Många klagar på att många invandrare lever på bidrag. Däremot kritiserar ingen lagstiftarna, riksdagen, för att göra det möjligt. Enligt mig är det dags att sätta en gräns på möjligheterna till försörjningsstöd till låt oss säga arbetat i Sverige i 5 år, eller svensk medborgare.

Ny Demokrati kom i början av 90-talet med ett förslag att istället för bidrag ge invandrare pengar till låns, kapital som alltså senare ska betalas tillbaka. Det är också en utmärkt lösning eftersom att vi skattebetalare på så sätt kan minska utgifterna med många procent.

Nej, jag är inte nationalsocialist! Jag är realist och vill få ett slut på den misslyckade integrationen.