Developing countries?

Fredrik Härén talade på Kunskapens dag 2007 om utvecklingsländer (Developing Countries) och industriländer (Developed Countries).

Efter att ha lyssnat på föreläsningen med honom kan jag konstatera att Sverige som land inte har någon framtid. Svenska folket har möjlighet och går grundskola, gymnasieskola och universitet men är ändå inte det folk med mest kunskap.

Publiken fick frågan vad ledarna i Indien och Kina hette, ingen räckte upp handen. Skulle frågan ställts bland de utbildade i Kina eller Indien skulle svaret inte bara bli deras egen ledare, utan också presidenten i USA. Nu säger många att kineserna inte har någon aning om vem Fredrik Reinfeldt är, vilket troligen är helt korrekt, men Sverige har 9 miljoner invånare medan Kina och Indien har över 1 miljard vardera.

Varför skulle en företagare anställa en svensk när han kan få en asiat för 20 kronor per timme som dessutom jobbar fler timmar på dygnet, har mer motivation och en rikare fantasi?

Härén berättade om världens högsta hus, att det finns hus som är 800 meter höga. Med högre hus följer också problem som måste lösas. Avloppssystem, sopsystem, allt.

Fredrik Härén pratade om hur Niklas Zennström och dansken Janus Friis skapade företaget. Programmeringen av produkten sköttes av estländare med en finansiering av amerikanska pengar. Varför skulle de lägga utvecklingen i Sverige när de får fem estländare på en svensk och mer riskkapital av amerikaner.

Sverige, Europa, alla världens industriländer blir nu omsprungna av Asien, utvecklingsländer där kreativiteten flödar och de mest dåraktiga drömmar skapar ny teknik och en ny framtid. Svensson har inget behov av drömmar, han har sin TV, Volvo och ett radhus.

Framtiden är ännu ett oskrivet blad, det är din uppgift att fylla det!

 

Countryartisten Willie Nelson gripen för marijuana

Countryartisten Willie Nelson greps på fredagen för för innehav av 6 ounces (ca 170 gram) av marijuana. Gränspolisen i Sierra Blanca stoppade turnébussen som var på från Kalifornien till Austin, där den 77-årige artisten har sin ranch. Han släpptes senare mot borgen på $2,500 och bussresan fortsatte 13:30 på fredagen.

Willie Nelson takes a hit: Singer arrested on dope charge

 

Rökning dödar?

Under dagen har det varit en het diskussion på tidningarnas nätupplagor angående cigaretter och hur man ska minska, framförallt ungdomars, användning av tobaksprodukter.

Några av partierna i riksdagen ser bilder som ett komplement till dagens varningstexter på cigarettpaketen som en del av lösningen. Ett annat förslag är att tobaksskatten skall höjas.

Anledningen till denna debatt är att Folkhälsoinstitutet kommit med en rapport att lösningarna för en minskad tobakskonsumtion är att det ska bli helt förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter, att det ska bli fler rökfria områden och att skatten på tobaksvaror bör höjas.

Folkhälsoinstitutet har rätt i att det måste bli lättare att sluta röka, och att fler bör undvika att börja med denna ovana. Men, det börjar likna en häxjakt på de som röker och att de ska känna sig som idioter, förrädare som sysslar med någonting som inte är accepterat.

Samtidigt som tobakspolitiken nu blir allt mer aggressiv har alkoholpolitiken gått åt andra hållet. Genom EU-medlemskapet har det nu blivit lättare för oss att inhandla (nästan) obegränsat med alkohol och till ett billigare pris. Det är nu också tillåtet med reklam för alkoholprodukter som vin och öl. Är det rätt väg att gå?

FHI: Hårdare tag mot rökare

Cigarettpaket kan få varningsbilder

Vad tar vid när den sista fabriken stänger?

Som ung på väg ut i arbetslivet är arbetsmarknaden självklart A och O. Men den nuvarande arbetssituationen sägs förbättras om några år, men finns det verkligen någon framtid i Sverige som industriland?

Till våren tar jag studenten, då blir jag en av alla de tusentals ungdomar som aktivt söker jobb. Jag har fördelen att min gymnasietid till stor del har varit arbetsplatsförlagd, då jag redan fått se de positiva sidorna med att arbeta åtta timmar per dag. Men för stunden upplever jag, tyvärr, det negativa. Den praktikplats som jag för närvarande är på genomgår nu en rekonstruktion och en konkurs kan komma lagom efter jul. Det är ett av alla de industriföretag som finns i Sverige, idag. Men hur ser det ut imorgon?

En stor del av de som jobbar i den svenska industrin idag har varit aktiva i mer än 20 år, och män. Många äldre kommer inom de närmsta 20 åren att gå i pension och ska då ersättas av yngre förmågor, arbetstagare som i dagsläget inte finns.

Det råder idag ingen brist på arbetslösa, utan på kompetens. Många unga har spenderat sina tre ”frivilliga” år på gymnasiet på onödiga program som estetprogrammet. Många har satsat på att satsa på sin hobby och valt att satsa på en IT-karriär, något som fick stora konsekvenser i samband med kraschen för 10 år sedan.

Det finns tecken som tyder på att tillverkningsindustrin i framtiden kommer att försvinna från Sverige och ersättas med stycketillverkning och prototyptillverkning där en leveranstid på sex månader inte fungerar. Men bilindustrin och legotillverkning kommer antagligen att gå samma väg som varvsindustrin, till Asien.

Men vad ska då framtidens svenskar jobba med? Många säger att servicesektorn är framtiden för oss. Är det våra pensionärer och arbetslösa ungdomar som vi ska ta hand om? För som det ser framtiden för Sverige lika mörk ut som världen utanför mitt fönster.

Andra menar att en ökad satsning på förnyelsebar energi, vindkraft, vågkraft och vattenkraft kan bli Sveriges framtid. Men för att hänga med i utvecklingen måste vi hoppa på tåget nu. Energipolitiken har de senaste åren blivit allt mer kännbar och uppenbar då vi fått uppleva allt fler naturkatastrofer i världen. Därför är det viktigt att ligga i framkant för att få den stora delen av kakan.

Sverige har tidigare varit ledande inom forskningsindustrin. Men med en alltmer eftersläpande kunskapsnivå kommer Sveriges ställning att försvagas ytterligare, vilket redan har påbörjats.

För att knyta samman säcken kan vi konstatera att Sverige som industriland med tillverkning av bilar och stålprodukter i framtiden måste ersättas. Av vad kan inte jag bestämma, utan entreprenörerna, Sveriges framtid.

Höjd pensionsålder hinder för unga?

Pensionsåldern ska på sikt höjas i Sverige, från 65 år till 70 år, men det är några år kvar. Redan nu diskuteras det om att den övre gränsen för pensionering ska flyttas från dagens 67 år, upp till 69 års ålder.

Sverige har en av Europas högsta arbetslöshetssiffror, samtidigt som nu partierna diskuterar en höjd pensionsålder. Att fler äldre väljer att fortsätta sitt arbetsliv kan dock i vissa branscher vara en nödvändighet då det råder brist på kunnigt branschfolk, vilket är följden av dålig utbildning och för få jobb.

Alliansen lobbar för en reformering av LAS, Lagen Om Anställningsskydd, för att göra det enklare för företagen att göra sig av med oönskad personal, arbetare som ställer till problem. Det är dock någonting som jag inte är så förtjust i då det leder till minskad trygghet och öppenhet på arbetsplatserna. Jag ser hellre en mer generös avtackningspolitik, pensionspolitik, som lösningen.

Sverige har de senaste 100 åren varit ett industriland, som med sin varvs-, tillverknings- och stålindustri varit i behov av fler utländska arbetare som turkar, jugoslaver och italienare. Faktum är att Sveriges stålindustri nästan är helt byggd av utländsk arbetskraft. För 350 år sedan hade Sverige en arbetskraftsinvandring då duktiga hantverkare, smeder, hämtades hit för att lära upp svenskarna.

Sverige har, som tidigare nämnts, en för tillfället hög arbetslöshet. Men i framtiden kommer den att ersättas av en arbetsbrist, då vi återigen är i behov av utländsk arbetskraft. Fast frågan är hur Sveriges framtid som industriland kommer att se ut.

Läs nyheten på DN.se

Ökad alkoholism och fler mord – framtidens Sverige?

En utredning har föreslagit att det skall bli tillåtet att sälja alkohol i gårdsbutiker. Nu menar jag inte bara egenproducerat vin, utan också sprit, öl och vin från andra tillverkare. Det är idag bara Systembolaget som får sälja starkare alkohol.

Att sälja en vinflaska per hushåll via gårdsbutiker efter en visning tror jag att de flesta kan tänka sig. Men att gårdarna nu ska kunna bli privata systembolag är, enligt mig, någonting som kan få allvarliga konsekvenser. Hur definierar man ett studiebesök?

Den slutsats som utredningen kommit fram till kan vara första steget till en avreglering av alkoholförsäljningen i Sverige. Man kan nu spekulera hur lång tid det kommer att ta tills det statliga monopolet försvinner och privata aktörer, livsmedelsbutiker, får börja sälja alkohol vid kassan.

Det senaste decenniet har det blivit enklare att föra in stora mängder alkohol från länder som Tyskland och Danmark där det är billigare att inhandla sprit och öl. Det har öppnat för en större svart marknad, som fått konsekvenser som att det blivit lättare för ungdomar att få tag i varorna.

Alkohol som bevisat är farligare än cannabis säljer staten i Sverige, med konsekvenser som misshandel, dråp, våldtäkter och självmord. Cannabis är i Sverige olagligt att inneha och även ha i kroppen, mer om cannabis i detta inlägg.

Tankar kring legalisering av marijuana

De senaste veckorna har det varit omröstningar i den amerikanska delstaten Kalifornien, och nu senast i Arizona för legalisering av cannabis. Kalifornien har sedan tidigare legaliserat marijuana för medicinskt bruk, men röstade nej till en legalisering av cannabis för alla. Delstaten Arizona har precis legaliserat medicinsk marijuana.

Det land med mest liberal drogpolitik i Europa är Nederländerna. Där kan man köpa marijuana om man är över 18 år. Försäljningen av cannabis sker i ”Coffeeshops” som bara får sälja 5 gram per kund och dag, samt att lagret får innehålla maximalt 500 gram av varan.

En legalisering av cannabis i Sverige, vilka konsekvenser får det, samt vad är fördelarna?

Att legalisera cannabis innebär givetvis inte att handeln ska få ske öppet och att vem som helst ska kunna köpa det. En bra modell är, precis som i Nederländerna, coffeeshops där man får köpa drogen och bruka den, men att man inte får föra ut det. Vidare anser jag att en åldersgräns på 20 år är en bra lösning, samt att inget alkoholtillstånd kan utfärdas för butikerna. En bra lösning är också att det är ett statligt monopol, precis som systembolaget.

En av de största fördelarna med en kontrollerad legalisering blir att man stryper en stor del av den svarta marknaden. Vilket alltså betyder att det blir mindre lukrativt att handla med drogen. Många av dem som säljer drogerna idag handlar även med tyngre droger som kokain och heroin, det ger en öppning till användning av dem, inte bruket av cannabis i sig. Följden blir alltså att bruket av de tyngre drogerna minskar, samtidigt som fler kontanter hamnar i regeringens skattkista.

Som jag tidigare nämnde ska det fortsatt vara olagligt med innehav av cannabis utanför butikerna. Det ska självklart också vara straffbart att köra bil när man är påverkad av marijuana. Cannabisodlingen bör också ske under kontrollerade former och licenserat.

Cannabis som läkemedel

Det är konstaterat att bruk av hampaprodukter lindrar smärta och kan ersätta andra smärtstillande mediciner. Cannabis motverkar också illamående och ger ökad aptit vilket kan hjälpa patienter som nu går på cellgiftsbehandlingar mot cancer. Det har också publicerats en undersökning i tidskriften Movement Disoders där man kan se att cannabis lindrar effekterna av Parkinsons sjukdom.

Självklart är bruk av cannabis inte samma sak som missbruk. Följer man inte föreskrifterna så kan man uppleva negativa omständigheter vid bruk av marijuana.

Jag personligen har inget intresse av att bruka cannabis. Jag ser bara fördelarna av att strypa den illegala marknaden, införa en kontrollerad, legal, marknad med ökade skatteintäkter som följd.

Vem har ditt telefonnummer?

Integritet är ständigt på tapeten när databaser offentliga som privata fylls med uppgifter om oss. För en vecka sedan såg jag dokumentären Erasing David. När huvudkaraktären begär ut uppgifterna om sig själv från de offentliga registren i England och de privata bolagen får han veta att det kameranätverk, CCTV, som övervakar Engelsmännen, ständigt registrerar hans resor in i centrala delen av London, trots att varken han eller hans bil är efterlyst.

Tidigare under dagen kontaktade ett undersökningsföretag mig, efter att de lyckats få ut mitt, och mina klasskamraters, telefonnummer från vår skola. Ska man inte kunna lita på att mina privata kontaktuppgifter stannar kvar i skolan? Är det verkligen så att man inte ska lita på någon längre?