Torrentsökmotorn Google Inc.

De senaste åren har den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, rätten att uttrycka sina åsikter och publicera saker, blivit prövad. Inte minst på grund av Lars Vilks omdiskuterade rondellhund som en del muslimer finner diskriminerande.

The Pirate Bay har också varit på tapeten för sin ståndpunkt att information skall vara fri. Portalen kan beskrivas som en stor länksamling med torrent-filer som placeras i ett sökbart arkiv. Pirate Bay är alltså ett stort register över information, men de tillhandahåller ingen.

Grabbarna har blivit åtalade och dömda för ”medhjälp till brott mot upphovsrätten”, en rubricering som inte finns i straffsystemet. Det är som att svenska staten skulle hållas till svars för rattfyllor och medhjälp till mord då de både säljer alkohol och vapen.

Däremot har den största sökmotorn av dem alla, Google, Inc. lyckats med bedriften att själva klara sig undan ett åtal, trots att även deras sökfunktion länkar till de torrent-file som The Pirate Bay och andra trackers gör. Det går även att hitta musik, filmer och spel som ligger uppe på Internet där de direktlänkar till det upphovsrättsskyddade materialet. Varför klarar sig Google undan åtal för detta?

Informationssamhället är här, antingen vi vill det eller ej. Alla aktörer på marknaden måste spela på lika villkor oavsett omsättning och agenda. Antingen åker Google med i fallet, eller så går Swartholm Warg, Neij och Sunde fria.

Vilket Sverige vill du ha?

Kamrater!
När jag var liten fick jag lära mig att stå upp för det man tror på. Att försvara de svaga, sjuka och arbetslösa var en självklarhet.

I dagens Sverige styr borgarna med Statsminister Fredrik Reinfeldt vid rodret. Nu ökar klyftorna bland folket; mellan rika och fattiga, invandrare och svenskar men framför allt mellan sjuka och friska. Reinfeldts Sverige är inget möjligheternas land. I alla fall inte om du saknar pengar.

Alliansen river broar och bygger murar. Rasismen i Sverige ökar i takt med segregationen. Det är dags att någon tar tag i problemen, sänker luftskeppet Reinfeldt och återknyter relationer mellan alla sorters folk. Oavsett härkomst, inkomst och kön.

Vidare är det också viktigt att fokusera på framtiden, våra barn och barnbarn. Hur vill vi att deras framtid ska bli? Kärnkraften är ingen förnyelsebar energi, det är en tickande bomb.

Olja, kol och kärnkraft måste bytas mot sol, vind och vatten. Det är dags att satsa på framtiden, satsa på miljön. Att höja koldioxidskatten utan att ge folk bidrag till förnyelsebar energi, en egen kraftpark, är inte hållbart.
Det är också viktigt att våra bränsletörstande herrgårdsvagnar byts ut mot energisnåla småbilar och pendeltåg. Återinför skrotningspremien men framför allt: inför nolltaxa för alla.

Medan vi tankar etanol för att rena vårt samvete, svälter barn till döds. Att tanka spannmål löser inte problemen. Det skapar bara nya.
Tack för visat intresse och glad påsk!

Ökade klyftor och minskat ordförråd!

Kunskapstappet bland eleverna i den svenska skolan blir allt mer synbart; fler särskriver och ordförråden krymper. Det är ett faktum om man ser på verkligheten, studerar PISA 2009 och jämför de texter som skrivs av dagens ungdomar, med det material som deras föräldrar producerade under sin skoltid.

Det har blivit ett allt större fokus på att lära ut andra språk, så som engelska, tyska och spanska, i stället för att satsa på läsförståelse och ge unga fler läs- och skrivuppgifter.
Mycket tyder även på att engelskan är den största boven i dramat då man lär ut att vi inte skall skriva ihop, utan i stället skriva isär de ord som i svenskan är ett ord.

Samtidigt har Internet blivit en del av vår vardag. På nätet sker idag kommunikation mellan ungdomar i form av chatt på MSN, Facebook och andra sociala nätverk. Men i stället för att fokusera på att stava rätt är prioriteten att kommunicera snabbt, med så få bokstäver som möjligt. Det nya ”chatspråket” är även det starkt influerat av engelskan och förkortningar som ”imo”, ”brb” och ”omg” har fått ersätta; enligt min åsikt, strax tillbaka och ”Herre Gud”.

Hur skall vi då komma tillrätta med problemen och öka ungas läs- och skrivkunskaper? Först och främst är det viktigt att få unga att läsa fler böcker i stället för att se på TV och spela datorspel. Vidare måste lärarna fokusera på att uppmärksamma när vi elever gör fel, något som de tyvärr ofta inte gör.

Men framförallt är det viktigt att vi slår vakt om det svenska språket och ser till att alla får förutsättningar för att spela på lika villkor, det ska även gälla nyanlända och dem med språksvårigheter som dyslexi. Vi är på väg att få en mer segregerad skola där invandrare går på egna skolor och de som har möjlighet flyttar till bättre skolor. Det faktum att utbildningsministern nu genomdrivit förslaget om profilklasser gör också att en grupp av begåvade elever hamnar tillsammans i en egen klass, med de bästa lärarna. Medan den som behöver hjälp hamnar ännu mer på efterkälken.

Det är viktigt att motverka en segregation av den svenska skolan för att inte skapa ett samhälle för eliten med ökade klyftor mellan invandrare och svenskar, högpresterande och normalbegåvade, fattiga och rika.

 

Nej till religiösa friskolor!

Den läkepedagogiska verksamhet som idag bedrivs i Järna av antroposofer är en sekt. Antroposofin är en religion, en livsåskådning som till stor del avviker från de normer vi har i samhället. Till skillnad mot Darwin menar Steiner till exempel att människan inte bildades från djuren, utan att människan, till de yttre, är besläktad med dem men att hon var här först.

Rudolf Steiner påstår även i Världens och människans skapelse att människan inte alls härstammar från aporna, utan från ett halvt fisklikt tillstånd på Atlantis. De ”urtidsmänniskor” som hittats är inte alls våra förfäder utan degenererade människor, precis som aporna. Han påstår även att asiater är rester efter de första människorna.

Som ni ser har de både en andlig ledare, Rudolf Steiner och läran om Antroposofin. Det finns i dag ett flertal waldorfskolor som är sprungna ur och bygger och samverkar mycket på Antroposofin och Steiners lära.

Vidare har jag märkt under mina fyra år på Sveriges första läkepedagogiska institut, Mikaelgården, att de som arbetar där har en annorlunda verklighetsuppfattning och de lär ut skapelseberättelsen till elever, helt utan att kritisera denna.  Som ni fårstår verkar antroposofer för att sprida sin lära, indoktrinera och förvanska den vetenskap vi i dag har om hur världen är skapad och uppbyggd. Bakom dörrarna på waldorfskolorna döljer sig en mörk agenda, precis som livets ord, som nationalsocialismen och som plymouthbröderna.

Att det i dagens Sverige fortfarande är tillåtet att bedriva friskolor, som utan ifrågasättande och granskning har möjlighet att propagera för deras åsikter och hjärntvätta barn, det är skandal!

Det är dags att politikerna slutar blunda åt problemen och räddar vår framtid, våra barn, ur sektledarnas klor. Det är dags att politiker, soc-kärringar och föräldrar kastar av sig skygglapparna och ser vad som händer med ungdomarna; många hjärntvättas, andra tar sitt liv likt Marcus Jannes.

Stå upp för en framtid där vetenskapen styr. Nej till sekter och religiösa friskolor!

 

Sverige behöver ett nytt arbetarparti!

Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen har byggt upp Sverige till det välfärdsland vi är idag. Som ung får du möjlighet att gå i skola, lära dig läsa, skriva och räkna. När du blir äldre har du rätt att kostnadsfritt studera vidare på gymnasium och högskola. Allt detta har vi, tillsammans, byggt upp tack vare det svenska skattesystemet.

Tyvärr har den svenska skattepolitiken på senare år hårt kritiserats och allianspartierna har klivit upp på ledarhästen med löften om sänkt skatt och jobb åt alla. Samtidigt har de sämst ställda i samhället, pensionärer, arbetssökande och sjuka fått det allt sämre. Moderaterna gick 2006 till val på att få ut sjukskrivna i arbete, ge dem stöd och rehabilitering. I stället har de infört en gräns på antalet sjukskrivningsdagar, en stupstock, som tvingar dem svagaste att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och konkurrera med friska, välutbildade ungdomar.

Vidare har de bestämt sig, inte nog med att sparka på dem som redan ligger, även att nedmontera de svenska trygghetssystemen för att införa ett mer segregerat samhälle, byggt av arbetare för eliten. I det nya Sverige ökar klyftorna mellan invandrare och svenskar, sjuka och friska, rika och fattiga. Under parollen ”är du inte död kan du arbeta” raseras det svenska folkhemmet, våra gamla ideal om att den som har mer skall hjälpa den som har det svårt.

Samtidigt har socialdemokratin bara stått och sett på när försämringarna bit för bit genomförst. Partiet har stått handfallet för det faktum att de inte längre sitter i förarsätet, att de inte fått folkets stöd.

Sverige har de senaste åren helt saknat en synlig opposition i riksdagen. Reinfeldt har fått igenom sina förslag, helt utan diskussion och protest från det röda blocket. Folket måste åter erövra makten, men denna gång inte med Socialdemokraterna och Juholt utan med ett nytt parti, med en politik som är till för er, folket!

Vi kan inte bara stå och se på när vårat land glider oss ur händerna för att bli allt mer omänskligt och kallt. Det är dags att stå upp mot alliansens politik, en politik som allt mer kopieras av socialdemokraterna och för Sverige till en rödblå sörja, en mittenpolitik.

Kamrater! Vi kan inte bara stå och se på medan högerpolitiken får grepp om Sverige, landet vi älskar och bor i. Sverige behöver ett nytt arbetarparti som värnar om folket, tar tag i integrationspolitiken och sänker bränsleskatten. Partiet måste ta tag i den skenande ungdomsarbetslösheten och bygga billiga bostäder och bredda den offentliga sektorn för fler vårdplatser för äldre och bättre och vård för sjuka.

Djurrättsaktivister attackerar småföretagare

Efter att ha kommit in på Cissi Wallins blogg fick jag se ett inlägg om att militanta djurrättsaktivister i veckan försökt att bränna ned korvkiosken på Mariaplan i stadsdelen Majorna, Göteborg.

Det har blivit allt vanligare att djurrättsaktivister släpper ut minkar i samhället, djur som inte kan klara sig i naturen då de aldrig varit utanför buren. Är det humant, att släppa ut djur till en, nästan, säker död inom några timmar?

Nu har aktivisterna gått så långt att de börjat ge sig på småföretagare som säljer kött. Men hur kan de ta i försvar att bränna ned en korvkiosk, dessutom stans bästa? De militanta förstör för veganer, som inte äter kött för deras avsky för djurhanteringen, något som gör att många får konstiga blickar och kommentarer, bara för att de får stå som representanter för veganrörelsen.

Ska vi stå ut med att våra korvkiosker bränns ned, bildäck skärs sönder och väggarna sönderklottrade? Nej! Det är dags att ta upp kampen mot de militanta rörelserna och stoppa tramspellarna som bara förstör för oss som försöker bidra till samhället och upprätthålla den samhällsstandard vi vill ha. Skattepengarna går idag till klottersanering och fönsterrutor i stället för sjuksköterskor och dagisfröknar!

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2380453/korvkiosk-mal-for-kotthatare

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.587646-attentat-mot-korvkiosk