De sjuka finansierar hycklande politikers leverne

Folkpartiet vill nu ersätta den nuvarande aktivitetsersättningen för funktionshindrade ungdomar med ett basskydd som skall omprövas två gånger per år.

Att allt fler ungdomar får aktivitetsersättning direkt efter avslutade studier vet troligen de flesta, även om Moderaterna hävdat motsatsen under deras tid i förarsätet. Nu föreslår folkpartisten Johan Pehrson att unga som klarar av någon form av aktivitet skall ut i arbetslivet, där konkurrensen om jobben vuxit sig allt starkare. Samtidigt vill han ersätta det nuvarande systemet med ett basskydd som skall omprövas två gånger per år.

De som har haft anledning att kontakta Försäkringskassan har erfarenhet av att handläggningstiden kan vara väldigt lång och att mycket kan bli fel. Att nu funktionshindrade i framtiden skall tvingas till mer pappersarbete än tidigare kommer dels att skapa stora problem för dem som har diverse svårigheter, samtidigt som oron för att mista sin trygghet kommer att växa.

Samtidigt som de sjuka får allt tuffare krav från Försäkringskassan sitter före detta politiker och lyfter skattepengar upp mot 40 000 kronor per månad. Att arbetsföra politiker hycklar, det är det ingen tvekan om. Sverige har sedan 2006 blivit ett allt mer ogästvänligt land de sjuka tvingas betala priset när de som redan har roffar åt sig mer och mer från samhällets resurser.

SvD, SVT

Har arbetsförmedlingen spelat ut sin roll?

För drygt två veckor sedan lämnade jag gymnasieskolans trygga värld för att gå ut i verkligheten, ut i otrygghet och arbetslöshet. Vad får vi ungdomar för stöd och hjälp som arbetslösa och hur söker man arbete?

Den sista veckan i skolan blev jag inskriven och inbokad på möte hos arbetsförmedlingen. När jag i veckan kom dit med CV och ett personligt brev skrev handläggaren in uppgifter om min arbetslivserfarenhet och utbildning i deras system, samt konstaterade att jag hade ett mycket bra personligt brev. Därefter föreslog hon att jag skulle besöka butiker för att personligen överlämna mitt personliga brev till personalansvarig butikschef för att be om praktik.

Nu är jag inte ute efter en praktik då jag måste tjäna mina egna pengar då jag inte är berättigad A-kassa p.g.a. ett liv fyllt av studier. Att det bästa sättet att få arbete är att personligen överräcka sin meritförteckning har jag redan förstått efter att ha googlat på hur man söker arbete. När jag frågade min handläggare hur man på annat sätt söker jobb visade hon mig platsbanken, men det verkade som att hon inte var intresserad av hur den fungerade, eller att hjälpa mig få en anställning.

Frågan jag ställer mig är om arbetsförmedlingen behövs eller om den har spelat ut sin roll. Som jag förstår det behövs det endast en kontrollinstitution för att försäkra sig om att de som nu går på A-kassa aktivt söker arbete. Mitt förslag är att avveckla arbetsförmedlingen i sin nuvarande form, men att vi även i fortsättningen skall ha platsbanken då den fungerar bra. Nu blir frågan vad som skall ersätta arbetsförmedlingen och hur vi arbetslösa ska få hjälp att formulera de dokument som krävs för att få en anställning.

Jag anser att det är viktigt att redan i skolan lära ut hur man söker arbete, hur man skriver CV, hur ett personligt skall formuleras på bästa sätt. Samtidigt behöver vi fler jobb, något som fler entreprenörer kan skapa. Därför är det enligt mig viktigt att alla ungdomar får rätt till ett riktigt entreprenörsämne, inte bara projekt och företagande som ingår i en del program.

Nu ställer jag frågan till Er, arbetslösa, arbetstagare och elever. Hur ska vi få fler i arbete och vad behöver Ni för stöd och hjälp för att kunna få en anställning?

Nyheter24 köper Wyatt Media Group och Lunarstorm

Mediekoncernen Nyheter24 skriver i ett pressmeddelande att de förvärvat Wyatt Media Group.

Nyheter24 köpte under 2009 communityn Hamsterpaj.net och tidigare i år spel-portalen Fragbite. De äger numer även sidorna LS8 (Lunarstorm), Dayviews.com (fd. Bilddagboken), Tyda.se, Blogg.se och Bloglovin.com

I och med köpet kontrollerar nu mediekoncernen de flesta communityn riktade mot svenska ungdomar. Företaget ökade sin omsättning 2010 med över 600%.

Följande sajter ingår numer i Nyheter24-koncernen:

Nyheter24, Dayviews (Bilddagboken), Modette, Blogg.se, Fragbite, Hamsterpaj, Filmtipset, Bloglovin’, LS8 samt Tyda.se.

 

Läs mer på

Nyheter24 Dagens media Nyheter24-gruppen

Vad är en demokrati och vem bestämmer?

Under den senaste veckan har det framkommit uppgifter i media om att unga svenskar tar oerhört lätt på demokrati, något som andra tvingas kämpa för att införa. Många av dem som intervjuats är villiga att sälja sin röst. Andra vet över huvud taget inte vad demokrati är för något.

Demokratins vindar sveper över mellanöstern. Tunisien, Egypten, Libyen är alla länder där folket kämpar för rätten att själva välja sitt styre. Tack vare Internet har det nu blivit möjligt för dem att nå ut med information om vad som händer. Allt våld som demokratikämparna tvingas utstå, samtidigt som vi i Västra Götaland låg på sofflocket när det var omval 15 maj.

Vad är egentligen en demokrati? Vid en lektion i samhällskunskap under mitt andra år på gymnasiet påstod en lärarkandidat att ett land som tillämpar dödsstraff inte kan betraktas som en demokrati. Självklart ifrågasatte jag då om landet i väst, USA, inte var en demokrati.

Parlamentarism är troligtvis det många förknippar med demokrati. Även Sverige har ett parlament, Riksdagen, dit vi väljer representanter som utsetts av respektive parti. Är det verkligen rätt att välja representanter som på förhand valts ut för att toppa valsedlarna. Bodström, Sahlin och Maud Olofsson, är det verkligen personer som du röstat på om de inte stått högst upp på listan?

I texten Pariskommunen från 1871 kritiserade socialisten Karl Marx parlamentarismen med följande ord:

”I stället för att en gång vart tredje eller sjätte år avgöra, vilken medlem av den härskande klassen som skulle företräda och förtrampa folket, skulle den allmänna rösträtten tjäna det i kommuner organiserade folket på samma sätt som den individuella rösträtten tjänar varje annan arbetsgivare att till sitt företag välja ut arbetare, uppsyningsmän och bokhållare.”

Den stora frågan är självklart vad som är bättre. Min första tanke är folkomröstningar, direktdemokrati. Eller representanter som är underställda folket, något som Lenin föreslog i Staten och revolutionen från 1917.

De flesta argument mot direktdemokrati är att det kommer att bli mycket tyngre att genomdriva förslag. Politik tar redan idag lång tid. Efter att remissvar samlats in skall dessa bearbetas i utskotten för att sedan läggas fram för beslut i Riksdagen.

Att involvera fler personer i den demokratiska beslutsprocessen tror jag kan bidra till att fler blir intresserade av att sätta sig in i hur samhället fungerar. Att avskaffa Riksdagen och på nationell nivå införa direktdemokrati kan i nuläget vara lite knepigt. Ungdomar bör involveras mer i beslutsprocessen genom att de kan komma med förslag om fritidsaktiviteter och liknande. Vi bör upprätta speciella ungdomsråd som får inflytande, med översyn av äldre, över deras vardag.

Sverige bör stå i framkant och ta täten på den demokratiska banan; ungdomar är vår framtid, låt dem få vara delaktiga och bestämma om hur deras framtid skall se ut.

 

DN