Ständigt förtryckt och idiotförklarad

Föreställ dig att du ständigt blir förtryckt och motarbetad. Genom hela mitt liv har detta varit en del av min vardag. Min släkt har nu senast försökt att omyndigförklara mig för att jag vägrar lyda deras order, vägrar skriva på om sjukpension.

Innan jag fyllt nio år blev jag placerad på Mikaelgården, efter år på utredningshem. När jag kom till Järna och tvingades bo med antroposofer utvecklade jag en skyddsbarrikad mot auktoriteter. Fyra år, så länge stannade jag i helvetet med ständiga trakasserier, misshandel och religiösa inslag. Samtidigt stod socialen passivt med skygglappar för att inte se oss i ögonen, vi som i flera år blev indoktrinerade och uppläxande.

Nu står jag här; i våras tog jag studenten från industriprogrammet. Samtidigt har jag genom åren sett en attitydförändring, en form av medlidande, från dem som får vetskap om min diagnos, som jag inte lider av. Tyvärr motarbetas jag ständigt av min mamma som påstår att jag har ”särskilda behov” och inte kan ta vara på mig själv. Med stöd från sin kusin vill hon nu att min intelligens och förmåga åter skall ifrågasättas och att jag skall sättas under förvaltarskap.

 

Stoppa massinvandringen!

Massinvandringen till Sverige är ett stort hot för det svenska kulturarvet och våra svenska värderingar. Det menar Sverigedemokraterna och andra nationella.

Nyhetsbloggen Politiskt Inkorrekt gick efter terrordåden i Oslo ut och uppmanade nationella att rätta till den ”snedvridna” debatten i #svpol på Twitter. Detta har medfört en invasion av nationella twitteranvändare som felaktigt använder #svpol för att föra ut sitt budskap och hoppa på dem som hävdar motsatsen om den påstådda massinvandringen till Sverige. Samtidigt ställer sig stenkastarvänstern och socialdemokrater på den andra sidan och idiotförklarar Sverigedemokraterna och dem som översvämmat hashtaggen för svensk politik.

År 2010 godkändes 105 102 uppehållstillstånd. Av detta utgjorde; arbetsmarknad, studerande, EES-uppehållsrätter, adoptivbarn och besök hela 68 115 personer; alltså 64,8%. Resterande 36 987 st är asylsökande, anhöriginvandrare samt personer som inte kunnat avvisas till hemlandet.

Under 2010 bifölls endast 28 procent, 8 727, av 31 266 asylärenden. Medan 15 187 avslogs och resterande inte prövades i Sverige.

Sverigedemokraterna hävdar att det finns en massinvandring, Vänsterpartiet förnekar detta men pratar i stället om en massarbetslöshet bland ungdomar. Andra aktivister menar att det förekommer massutvisningar av, framförallt, Irakier. Den största frågan är nu hur man definierar ”mass” då siffrorna mellan arbetslöshet, invandring och avvisningar skiljer sig kraftigt.

Nä. Politiker och debattörer måste presentera siffror och statistik i stället för att hävda att det kommer en jävla massa invandrare till Sverige. Folk kan få för sig att det kommer hundratusentals araber per år.

Migrationsverket: 1, 2, 3, 4

Arbetsförmedlarna bör konkurrera med varandra

Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll. Arbetslösheten bland unga minskar inte och antalet arbetslösa som är berättigade till a-kassa har de senaste månaderna minskat dramatiskt.

Samtidigt kan jag tycka att platsbanken är den funktion som fortfarande fungerar när det kommer till arbetsförmedlingen. Däremot är kritiken mot handläggarna bestående då många har bristande kunskaper om hur man faktiskt förmedlar jobb, framför allt till nysvenskar och personer med handikapp.

Kontrollansvaret för a-kassan som idag ligger på Arbetsförmedlingen kan läggas över på de olika fackföreningarnas a-kassekontor samtidigt som förmedlingen avvecklas. Sverige bör i stället efterlikna Australien där privata arbetsförmedlingar konkurrerar med varandra. Detta har lett till minskad arbetslöshet i landet.

Det största ansvaret bör dock läggas på skolan där ett obligatoriskt entreprenörsämne bör inkluderas i den grundläggande utbildningen. Eleverna ska där lära sig hur man tar sig in på arbetsmarknaden, skriver CV och kontaktar företag. Men även hur man själv startar ett företag. På så sätt bör vi kunna minska arbetslösheten bland unga.

Troligen kan det senare även vara ett alternativ för att råda bot på den massarbetslöshet som nu finns bland nysvenskar. Sverige behöver fler arbetstillfällen och alla kan inte köra taxi eller baka pizza och sälja kebab. Även personer från Libanon, Polen och Irak besitter kunskaper som de kan omvandla till en fördel i Sverige.

Varken politiker eller arbetsförmedlare har kunskap om hur det är att vara arbetslös, leva på gränsen till fattigdom. En konkurrens mellan arbetsförmedlingarna, risken för att själva bli arbetslös blir en blåslampa i röven för de kaffedrickande jobbförmedlarna.