Ger sänkt lön fler jobb eller mer vinst i direktörernas fickor?

Som ung är det svårt att få erfarenhet när man aldrig får chansen. Allt fler företag eftersöker personal med dokumenterad erfarenhet, det gäller även arbete som timanställd lokalvårdare vid kommunen.

Enligt Johan Stäel von Holstein som gästade SVT Debatt igår bör lönerna för ungdomar sänkas för att skapa ett lönegap som gör det mer attraktivt att anställa nybakade studenter. Denne menade även att unga, för att kompensera minskade löner, bör ta fler jobb för att kunna klara sitt uppehälle.

En av ungdomarna som representerade Handels menade att det inte går ihop ekonomiskt att sänka lönerna då unga då skulle gå back. Stäel von Holstein hakade då upp sig på att personen i fråga hade en hyra på 6000 kr och menade att det inte är okej och att unga i stället bör bo hemma längre. I förbifarten när fackavgift nämndes menade Johan att det inte är något som behövs.

Sverige har idag en stor ungdomsarbetslöshet, vilket näringslivet menar är på grund av att det är för dyrt att anställa och lära upp unga, i förhållande till att ge jobben till någon med dokumenterad erfarenhet. Jytte Guteland (fd SSU-bas) menar att länder som Spanien även de har hög arbetslöshet bland ungdomar, trots att lönekostnaderna är lägre.

Entreprenören och bloggerskan Isabella Löwengrip påstår att LAS är ett av de största problemen då en felrekrytering kan innebära stora merkostnader för företaget. Detta stämmer inte då man tillämpar provanställning de första sex månaderna, vilket i praktiken betyder att en nyanställd inte har samma trygghet som är tillsvidarenaställd och är lättare att ”göra sig av med”.

Hon säger att hon de första året drev sina företag utan att ta ut lön, vilket troligen stämmer, men Isabella Löwengrip hade vid tidpunkten en inkomst via bloggen som medförde att hon inte behövde oroa sig om sitt uppehälle.

Socialdemokraterna och LO menar att LAS främsta uppgift är att skydda den som arbetat länge, den som är över femtio och inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden, medan liberaler hävdar att det är ett hinder för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Nu undrar jag om hög arbetslöshet bland 50-talister är att föredra framför en massarbetslöshet bland ungdomar.

Kritisera inte samhället om du själv inte försöker!

Motsättningarna mellan ungdomar i förorten och svensk polis har de senaste åren nått nya höjder. Sveriges Television tog i veckans Uppdrag Granskning och Debatt upp de senaste händelserna i Backa, en förort till Göteborg. Bilbränder, skottlossning och boende som är rädda för att gå ut på kvällen. Är det ett samhälle vi vill leva i?

Dagens debatt mellan polisen, politiker och ungdomar från Backa visade på att eget ansvar inte finns i de ungas ordförråd. Gång på gång menade killarna i debatten att anledningen till att bränder och stenkastning förekommer i förorten är politikernas nedskärningar i Backa, Bergsjön och andra invandrartäta områden. Samtidigt menar politikerna att det inte alls förekommer nedskärningar, att de i stället tiodubblat budgetanslagen och att fritidsgårdarna inte alls stängs.

Kritiken som haglar mot politikerna tyder på att folket i förorten blivit allt mer beroende av samhället, att de i stället för att ta egna initiativ kritiserar de folkvalda för att inte göra något. Vi som individer bygger tillsammans det samhälle vi vill ha. Vill du att ditt bostadsområde skall ha en fritidsgård? Samla ett gäng, starta en förening och anordna sedan fritidsaktiviteter. Det är inte rättvist att skylla allt på samhället när man själv inte tar ansvar. Att skjuta, kasta sten och bränna bilar, det är inte ett samhälle jag vill leva i.

Samtidigt kritiserar många unga polisens insatser i de utsatta områdena och menar att det förekommer trakasserier mot dem. Tyvärr är det en av konsekvenserna när man väljer att inte följa lagen.

När journalisten Janne Josefsson ifrågasätter varför det förekommer droghandel, misshandel och liknande menar ungdomarna att ” det är så man gör idag, folk tjänar pengar på det sättet.” Det är tragiskt att en del unga i dagens samhälle tror att kriminalitet är en del av hur man får in pengar. De som växer upp i förorten behöver förebilder. Personer, eldsjälar, som brinner för ungdomar och fångar upp dem innan brottslingarna slagit sina klor i dem.

Det är du och ingen annan som styr över dina egna handlingar. Du är således den största bromsklossen för din egen framgång.

Bostadsbristen i Sverige

Den rådande bostadsbristen i de svenska städerna är redan nu ohållbar, men kommer i framtiden bli alltmer akut.

När nu studenterna tar plats vid landets lärosäten uppdagas på nytt bristen på studentbostäder i såväl Stockholm som Göteborg och Lund. Många unga blir tyvärr utsatta för lurendrejeri då de betalat förskott för en lägenhet som de aldrig kommer att få.

Samtidigt ökar inflyttningen till städerna, både från glesbygden, men framförallt från andra länder, då främst till förorterna. Att få ett förstahandskontrakt i Göteborg kräver idag flera års väntan, trots att bostaden behövs nu.

Alliansregeringen är fortsatt fast besluten att sälja ut allmänyttan till förmånliga priser, vilket bara ökar på problemen. Högern är fast besluten att följa sin ideologiska ståndpunkt att sälja ut våra gemensamma egendomar, trots att det är en dålig affär för svenska folket. Så uttryckte sig skådespelaren Stellan Skarsgård sa i Kungsträdgården förra sommaren inför valet 2010. Jag instämmer till fullo.

Alliansens företrädare skiter fullständigt i åom du och jag går back på att sälja ut sjukhus, skolor och bostäder.

Till sist vill jag avsluta med orden; Allmänyttan skall byggas ut och inte säljas ut.