Skall man ringa 112 eller Pappa om man måste till sjukhus?

Sverige har ett av Europas högsta skattetryck, samtidigt ser vi hur allt fler samhällsresurser försvinner. Senaste halvåret har vi fått läsa om hur svenskar dött till följd av att SOS Alarm nekat ambulans. I dag kan vi läsa om hur en döende kvinna vårdades i bagageutrymmet då Åsele saknar ambulans.

Som det ser ut nu är det bättre att kontakta någon anhörig eller vän om man vill vara säker på att komma till sjukhus. Det är tragiskt att vi år 2012 inte har en fungerande sjukvård. Väntetiderna på akuten är ofta flera timmar och det är inte säkert att det finns någon sängplats om man tvingas vara kvar. Samtidigt som det sparats in på vården har kostnaderna för sjukvården ökat då användningen av s.k. stafettläkare har ökat dramatiskt de senaste åren.

Det känns som att allt fler kommer att välja en privat sjukförsäkring i framtiden, framförallt om de garanterar ambulans, oavsett om det är deras egen eller den gemensamt finansierade.

Ny proposition vill ge polisen rätten att lokalisera och övervaka svenskar

Sveriges regering har lagt fram en ny proposition som ger polisen rätt att lokalisera, övervaka och censurera folket. Förslaget omfattar även övervakning av personer ”… utan krav på koppling till en skäligen misstänkt person.” Samtidigt ger propositionen rätt att inhämta uppgifter om kommunikationsutrustning inom ”ett visst geografiskt område”.

Det är dags att vi, folket, står upp för vår rätt till fri kommunikation. Den svenska yttrande- och pressfriheten kan vara hotad i och med regeringens förslag. Jag hoppas att mer kunniga personer tar på sig uppgiften att granska propositionen närmare.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets- och sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken som under vissa förutsättningar möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Syftet med dessa förändringar är att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av övervakningsuppgifter.

Tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska även fortsättningsvis lämnas av allmän domstol. Det införs dock en möjlighet för åklagare att i vissa brådskande fall fatta interimistiska beslut. I polisens och Tullverkets underrättelseverksamhet ska beslut om inhämtning fattas av myndigheten. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över inhämtningen. För att uppgifter som har inhämtats i underrättelseverksamhet ska få användas i en förundersökning krävs ett tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Vidare införs en möjlighet att inhämta lokaliseringsuppgifter som gäller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som är påslagen men som vid det aktuella tillfället inte används eller har använts för kommunikation. Det blir också möjligt att inhämta uppgifter om vilka sådana kommunikationsutrustningar som har funnits i ett visst område. De brottsutredande myndigheterna ges dessutom en något utökad tillgång till abonnemangsuppgifter. Slutligen införs utvidgade möjligheter för polisen att få tillgång till bl.a. lokaliseringsuppgifter för efterforskning av för-svunna personer.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Ett av förslagen (6.2) lyder följande:

Regeringens förslag: Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska även ge rätt att inhämta övervakningsuppgifter och att hindra meddelanden från att komma fram.

Läs hela Regeringens proposition 2011/12:55

Sverige behöver ett riktigt högerparti

Jesus Guds sonSverige behöver ett riktigt högerparti som står för sunda värderingar, mot homosexualitet, aborter och skatter. Även om Kristdemokraterna är det enda riksdagspartiet som är för sterilisering av transsexuella, har partiet de senaste åren blivit allt mer liberala, något som skadat dem. Samtidigt har deras inflytande marginaliserats till förmån för liberalerna (läs socialisterna) i Folkpartiet och Moderaterna.

I stället för att ge folket skattesänkningar har Anders Borg och Fredrik Reinfeldt omfördelat skatterna och sålt ut framgångsrika företag till underpris. En högerregering borde minska den offentliga sektorn, skatterna och se till att få så mycket betalt för företag som möjligt. Samtidigt står våra kärnreaktorer stilla, när vi som bäst behöver dem.

Anders Borg försvarar den svenska skattepolitiken med att man måste betala skatt om man vill bo i en välfärdsstat. Till vem går våra skattepengar? Skolornas budget har minskat, likaså sjuk- och äldrevårdens. Samtidigt straffbeskattas It-entreprenörer med hög moms på såväl e-böcker som applikationer, där det varit dubbel moms under 2011. Vad Borg försvarar är en skattepolitik som gynnar fifflare, se på Carema och de kommunala tjänstemännen i Göteborg.

Centerpartiet som alltid stått på böndernas sida sitter nu på Stureplan och dricker champagne medan den svenska kött- och mjölkindustrin försvinner. Genmanipulerad mat full med tillsatser är vad vi kan vänta oss i framtiden, i stället för satsningar på ekologiska grönsaker, ägg från frigående höns utan antibiotika. Se bara på momssänkningen för snabbmatsrestauranger, McDonald’s som har silikon (E900) i sina produkter har sänkt sina priser medan restaurangägarna stoppat miljonerna i egna fickor. Jag är för en sänkning av krogmomsen, men det var inte första prioritet och det riskerar få folk att äta mer skitmat i stället för god mat.

Som jag nämnde ovan har det blivit trendigt att vara bög. Samtidigt behöver vi fler barn i Sverige för att kunna försörja oss i framtiden. Att det är en olöslig ekvation behöver jag knappast nämna. ”Men det föds barn i Sverige”, säger du. Självklart föds det barn, men ett barn per familj gör att befolkningen minskar då det behövs två föräldrar, en man och en kvinna, för att få ett barn. Invandring är en lösning på problemet, men är det verkligen fler kulturkrockar vi behöver? Ett stabilt land byggt av kärnfamiljer och traditioner är rätt väg att vandra.

Frågan är hur Sverige kommer att se ut om 20 år. Kommer vi vara ett land fullt av motsättningar mellan olika religiösa, etniska och sexuella grupper eller ett enat, kristet, folk med gemensamma värderingar och traditioner? Det återstår att se, men det är i dag vi lägger grunden för vårt framtida Sverige.

Bloggportalens nya design är oläsbar.

Bloggportalen ny designNär jag gick in på Bloggportalen, som Twingly tydligen har köpt, blev jag konfunderad av deras nya design. Som webbutvecklare på hobbynivå är jag intresserad av färgmatchning och läsbarhet på hemsidor.

Textstorleken på kategorilänkarna till vänster är för liten och färgen (#1CAFE1) gör texten oläsbar. Värre är det på topplistorna längre ned på sidan då samma länkfärg kombineras med ljusgrönt, gult, ljusblått och rosa. Nog för att den gamla designen var lite utdaterad, men den var läsbar.

Är inkomstklyftor en drivkraft för klassresor?

Shabane BarotOdla ditt klasshat. Det var målet för den bussresa som i går åkte genom Saltsjöbaden i Stockholm. Det vänsterorienterade förbundet Allt åt alla, som organiserade bussresan har nu fått mer uppmärksamhet i medierna, där de mer eller mindre får stöd för sin aktion.

När Aron Modig debatterade med Shabane Barot torsdagen den 19 januari sa han att vi att vi behöver större inkomstspridning och att det är bra om människor kan påverka sitt eget liv. Det är ett problem att det inte lönar sig att utbildning i Sverige. En lärare tjänar i många fall mindre än en duktig hantverkare. Nu menar jag inte att inkomsterna för hantverkaren skall minska, utan att läraren måste få mer i lön.

Barot hävdade att det är ett samhällsproblem att 52 % av 19-åringarna i Rinkeby har hål i tänderna. Där håller jag med, men lösningen jag har på det är att man skall äta mindre socker och i stället lägga pengarna på något som möjliggör en klassresa.
Förutsättningarna för att göra en klassresa i Sverige är goda då vi har fri utbildning, såväl grund- som gymansie- och högskoleutbildning. Kunskapstappet handlar delvis om mindre motiverade elever de senaste åren, men också om lärare som inte kräver att ungdomarna anstränger sig. Förutsättningarna finns där, men skolan har nedprioriterats av den tidigare Socialdemokratiska majoriteten de senaste åren.

Samtidigt straffas svenska entreprenörer då man som företagare tvingas betala mycket skatt, pengar som kunde återinvesterats i företaget för kompetensutveckling och nyrekrytering av anställda. Sveriges skattetryck har legat relativt fast de senaste åren, samtidigt som vi fått längre väntetider i vården, färre infrastruktursatsningar och en sämre äldrevård.

Svenska skatter har gått till ökade bidrag, låtsasjobb och EU-medlemskap, i stället för att satsas på bättre utbildning, järnväg och skattesänkningar för entreprenörer. Alliansen sänker skatterna, men på fel saker. I stället för sänkt restaurangmoms kunde vi prioriterat e-handel.

Alla ungdomar har möjlighet att göra en klassresa genom att skaffa sig en utbildning, starta företag eller göra karriär som anställd. Men de senaste årens felsatsningar har gjort Sverige mindre konkurrenskraftigt och frågan är om det går att vända en nedåtgående spiral.

Reflektioner kring överklassafari i Nacka och entreprenörskap

Dagens stora ämne på Twitter har varit överklassafari och klasshat. Förbundet Allt åt alla tog i dag motborgarbussen till Solsidan i Nacka där de möttes av ett fåtal ungdomar som ägnade sig åt äggkastning för att få fart på ekonomin.

Min reaktion på Twitter var att de som åkte på överklassafari i stället borde ägna sig åt att arbeta, antingen på en arbetsplats eller ägna sig åt entreprenörskap och bygga sig en egen verksamhet för att själva kunna bygga sig rikedom. Argumentet mot mitt förslag var att det är lördag och att man inte blir miljonär på vanligt lönearbete.

Bill Gates byggde inte Microsoft genom att sova, han kodade hela nätterna och lyckades förhandla sig till avtal. Samma gäller Ingvar Kamprad som motarbetades av de stora möbelvaruhusen, men ändå lyckades genom att tro på sin idé. Bakom varje entreprenör som lyckats ligger tusentals timmar av oro, sveda och värk. Glöm 40-timmars arbetsvecka, fem veckors semester och sjukersättning. Som egenföretagare jobbar du 60-80 timmar, har inte råd att ta semester eller bli sjuk de första åren.

Svenska entreprenörer straffbeskattas för sin framgång, för att du skall kunna gå din en ”kul” utbildning, men som inte ger dig något jobb. Skyll inte din arbetslöshet på någon annan. Vill ingen anställa dig, starta ett företag och sätt dina egna mål och gränser.

AB

Tankar kring Uppdrag Gransknings inslag om taxichaufförerna

De två senaste programmen av Uppdrag Granskning tar upp det faktum att taxichaufförer kunnat jobba vidare, eller få anställning efter att de dömts för sexuella övergrepp, våldtäkt och misshandel. Många har fått indraget taxikörkort, men då taxibolagen inte informerats har de dömda kunnat jobba vidare utan körkort eller använt någon annans taxilegitimation.

Att registerutdrag ur belastningsregistret i dag är mer regel än undantag vid nyanställning vet nog de flesta. I många fall är det onödig administration men i arbetssituationer där man får förtroendet att arbeta med människor, även dem med funktionshinder, är det – tyvärr – en nödvändighet i dag. Trots det, och taxibolagens nolltolerans, kör taxibilar på gatorna med chaufförer dömda för brott.

När Uppdrag Granskning visade att färdtjänstchaufförer anmälts för sexuella övergrepp mot funktionshindrade, men fortfarande får köra skolbarn, kan man börja fundera över hur kontrollorganen faktiskt fungerar.

Vad som behövs är bättre kontroller, samkörning med register där taxametern är uppkopplad till trafikverket som kontrollerar om legitimationen är indragen när passet skall påbörjas. Om så är fallet skall systemet rapportera detta till dem som administrerar taxibolagets körningar.

Många arbetar inom taxibranschen är invandrare, vilket troligtvis betyder att många av dem som begått vad som kan betraktas som grova brott som våldtäkt och misshandel är av utländsk härkomst. Personligen anser jag att den som välkomnats hit av asylskäl eller på andra grunder men är dömd för grova brott som sexuella övergrepp och våldtäkt skall få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas efter avtjänat straff. Inga undantag!

Självklart skall straffpåföljden även för svenskar vara lika hård – även om de enligt lag inte kan utvisas. Det skall aldrig vara accepterat att man förgriper sig på någon annan. Framförallt inte på barn och handikappade.

Uppdrag Gransknings artikel och inslag.

Mediedrev om LCHF och Juholt gynnar lobbyister

Svenska MedierSveriges journalistkår är megafon åt lobbyister. När Juholt i går avgick som ordförande för Socialdemokraterna blev det fest hos motståndarna. Det är inte bara borgare som ägnat sig åt smutskastning utan också politiskt engagerade inom Socialdemokraterna. Att Håkan Juholt har otur när han tänker vet de flesta. Frågan är varför två partiledare nu avsatts och vad som händer med nästa.

Det är inte bara politiker som får känna på mediedreven, utan också den kolhydratsfattiga dieten LCHF (Low Carb High Fat) som i media framställs som obeprövad och rentav livsfarlig. Många ser LCHF som en trendig bantningsdiet när det egentligen är en hälsosam kosthållning som leder till viktminskning och lägre blodsocker.

När SVT den 17 januari basunerade ut att svenskarna inte tror på fettdieten hänvisade de till livsmedelsverkets SIFO-undersökning där tre (3) procent svarat ”Man bör tvärtom äta mycket fett”, men utelämnade helt att 29 procent svarat ”Det är inte viktigt för hälsan att minska fettintaget, det finns andra livsmedel som är viktigare att undvika.” Även livsmedelsverkets pressmeddelande saknar den informationen. Det tragikomiska var sedan att Katia Elliot på SVT, sa LHCF genom hela Rapport-inslaget.

Motståndarna menar att den som äter kost enligt LCHF äter mättat fett och mer kött, som de säger är farligt och att det sistnämnda ger cancer. Samtidigt negligerar de studier som visar att kolhydrater och stärkelse leder till bland annat bröstcancer, högt blodsocker som kan ge diabetes.

Vill du veta mer om LCHF?

Läs Andreas Eenfeldts bok: Matrevolutionen, föredraget ”Food Revolution” och hans blogg där du finner mer vetenskap och kostråd. Läs även Annika Dahlqvists blogg, samt hennes gamla blogg. Och LCHF-forum.

Jens Lapidus försvarare i första torrent-rättegången

Dagens fildelningsmål baserades främst på att ”fildelaren” hade torrent-filer på datorn. Kammaråklagare Fredrik Ingblad hävdade att om man har torrent-filer på datorn betyder det att man seedar dem, varför har man annars filerna på datorn. Själv menar jag att det faktum att det finns torrent-filer i någon underkatalog bara betyder att man antingen är lat, eller inte vetat att man manuellt måste radera torrent-filer, även om dessa tagits bort från torrent-programmet.

Varken Fredrik Ingblad eller hans ”expertvittne” hade någon vidare koll på terminologin och ”leeching” (nedladdning) blev synonymt med uppladdning, vilket i praktiken inte stämmer – även om man laddar upp vid nedladdning. Det är också komiskt att åklagaren inte förstod varför den åtalade begränsat sin uppladdningshastighet då han hade 8 mbps, vilket anses som hög. Försvarets svar på begränsningen av uppladdningen var att ”fildelaren” visste att det var olagligt att sprida vidare filmerna samt att denne behövde bandbredden för spel.

Till sist vill jag ge beröm till försvarsadvokat Jens Lapidus vars försvar var fantastiskt. Jag vill påstå att han krossade åklagarens argument, även om hans klient har erkänt olovlig nedladdning.

Hur begränsar man uppladdningen?

Utorrent limit upload

Hur man tar bort ALLA torrents med kommandotolken

Delete torrents with CMD

Hur tar man bort en torrent-fil i µtorrent?delete torrent in utorrent

Läs mer:

 

Katrin Zytomierska betalade barnflicka svart

Katrin Zytomierska som är högaktuell med boken Dags att bli smal! LCHF på mitt sätt medverkade i veckan i Aschberg på Radio1 med dels LCHF men också för att hon efterlyste sin barnflicka ”död eller levande”.

I mitten av radioprogrammet framgår det att Katrin verkar ha dålig koll på hur man anställer en barnflicka och att hon inte har betalat in sociala avgifter för denne. Dessutom påstår hon att hon inte betalar sin städerska via faktura.

”När det kommer hem en städerska till mig betalar jag inte henne på faktura.”

Frågan är hur kunniga paret Bingo Rimér och Katrin Zytomierska är på det ekonomiska planet. Man får hoppas att bokföringen, som uppenbarligen sköts av en auktoriserad revisor, stämmer på företagssidan. Däremot tror jag att

Skatteverket bör ta sig en titt på hur anställningen av barnflickan har gått till.
Man kan också ställa sig frågan är vad boken ”Dags att bli smal! LCHF på mitt sätt” egentligen innehåller då hon i programmet mest verkade prata om hur man lagar maten och inte varför den är bra.