Borde inte svenska ungdomar få jobb och bostad före någon annan?

Annie Lööf argumenterade i dagens partiledardebatt för en ökad arbetskraftsinvandring samtidigt som allianspartierna i ett tidigare skede under debatten var ense om att Sverige redan nu har en hög ungdomsarbetslöshet som under nästkommande år kommer att stiga.

För att minska den nuvarande arbetslösheten bland unga menade både Jan Björklund och Annie Lööf att ingångslönerna bör sänkas, men poängterade att det självklart var något som arbetsmarknadens parter bör förhandla om och inget för politiker att besluta om.

En sänkning av ingångslönerna minskar ungas ekonomiska trygghet, något som står i linje med alliansens övriga förslag för arbetssökande och sjukskrivna. Faktum är att alliansen menar att det är viktigare att i nuläget satsa på jobbcoacher och sänkt restaurangmoms, trots att den finansiella oron i världen närmar sig Sverige vilket kommer att leda till färre restaurangbesök och fler arbetslösa. Pengarna som alliansen ger till McDonald’s och andra restaurangkedjor kunde i stället satsas på den offentliga sektorn som idag dras med sparkrav, vilket på sikt leder till försämrad äldre- och sjukvård.

Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson, menar att skattepengar bör läggas på ökad invandring av somalier och andra folkgrupper vars länder drabbats av krig med arbetslöshet och svält som följd. Frågan är vad som händer med dem som inte har råd att ta sig till Sverige och andra västländer och tvingas stanna kvar. Är det inte bättre att satsa resurser på att få slut på krigen för att sedan hjälpa till med en återuppbyggnad av de krigshärjade länderna?

Nu menar jag självfallet inte att de svenska gränserna bör stängas, utan att vi fokuserar på att hjälpa dem som är i nöd, fast på hemmaplan. Så länge vi inte har arbetstillfällen för alla svenskar och för få bostäder kan vi inte på ett värdigt sätt ta emot nyanlända. Den svenska bostadssituationen är ohållbar, samtidigt föreslår Centerpartiet att invånarantalet i Sverige bör öka, från dagens 9,5 miljoner till hela 40(!) miljoner. Det är vad jag kallar fantasi.

För att Sverige även i framtiden skall vara ett parti att räkna med måste vi bygga fler bostäder, dimensionera elnätet för mer elproduktion och fortsätta utvecklingen av sol- och vindkraft.

Kärnkraft – nja tack?

Efter katastrofen i Fukushima, Japan, har kärnkraftsdiskussionen åter tagit fart i Sverige. Är kärnkraften säker, kan vi ersätta den och hur lagar man plutonium?

Riksdagen röstade förra året, med två rösters övervikt, ja till att bygga nya kärnkraftsreaktorer, därmed revs beslutet från1980 att avveckla kärnkraften. Många ställde sig kritiskt frågande till centerpartiets helomvändning i frågan, något som gjorde att en del lämnade partiet, däribland Solveig Ternström.

Alliansen gick 2006 till val på att inte röra kärnkraftsfrågan, men ändå gjordes detta i slutet av mandatperioden. Att en regeringskoalition bryter ett löfte är tråkigt, men att folket inte tillfrågas angående ett så viktigt beslut som kärnkraftsfrågan är för mig en gåta. Själv anser jag att det borde bli fler omröstningar där folket får vara med och påverka beslutet.

Kärnkraften kan givetvis inte avvecklas imorgon, det förstår jag också. Men att fortsätta bryta uran, som förstör jorden och påverkar dem som arbetar med det, är ohållbart. Att det dessutom fortfarande inte finns någon lösning på hur man skall lagra det uttjänta plutoniumet gör inte saken bättre. Vad händer om det i framtiden blir en jordbävning som förstör slutlagringsplatsen? Är det framtida generationers problem och inte ditt?

Nä, kärnkraft är i dagsläget inte lika farligt för miljön som fossila bränslen, men terrorister och naturkatastrofer är.

 

Moderaterna är lättaste partiet att bli medlem i

Eftersom vi lever i en tid där vi nästan alltid är uppkopplade och de flesta har ett Facebook- och/eller Twitter-konto så tänkte jag göra en snabb undersökning om hur enkelt man kan bli medlem i de sju riksdagspartierna samt tre kandidater till riksdagen.

Nedanstående uppgifter är tagna direkt från registreringssidan. Det parti som det, enligt mig, har den enklaste registreringsproceduren är statsminister Fredrik Reinfeldts parti, Moderaterna följt av Miljöpartiet. Priserna är för första medlemsavgiften enligt uppgift på de flesta partisajterna.

Centerpartiet – 150 kr – ingen uppgift.

Folkpartiet – 50 kr – ingen uppgift

Kristdemokraterna – webbformulär ingen uppgift

Miljöpartiet – 50 kr – SMS, visa/mastercard, plusgiro

Moderaterna – 100 kr – visa/mastercard, telefon, SMS, inbetalningskort

Socialdemokraterna – 100 kr – visa/mastercard, inbetalningskort, internetbank

Vänsterpartiet – 100 kr, 300 kr följande år – visa/mastercard, inbetalningskort, internetbank

Piratpartiet – 0 kr – ansökning via webbformulär

Sverigedemokraterna – 150 kr utan tidning, 300 kr med tidning och 1500 kr för medlemskap på livstid, inbetalningskort.

Feministiskt initiativ – 30-300 kr – plusgiro

Vem får din röst i höst?

Den 19 september är det val som de flesta nog vet. Många av er har antagligen redan bestämt sig för vilket parti som kommer få just din röst i höstens val.

Därför har jag nu lanserat en sida där ni kan ta del av en banner uppe i högra där det står vilket parti ni sympatiserar med och en länk till deras hemsida. På så sätt kan ni sprida information om partiet och fler får upp ögonen för politik.

För att lägga till informationen kan man lägga scriptet var som helst. Men det är lämpligast att lägga dem inom <head></head> där de flesta andra JavaScript ligger.

Så surfa in på hemsidan och visa vem som får din röst i höst!

http://gothenburg.homelinux.com/

”Höger är ju rödingar…” – Ungdomar och politik

Förstagångsväljarna kommer i höstens val, precis som varje val, att spela en avgörande roll eftersom att de är mer påverkade av grupptryck och television än vad ”de gamla hundarna” som röstat i 20 år är.

Sverigedemokraterna är ett utav de partier som det ser ut att gå bra för i september. Dock har de två blocken, alliansen och de rödgröna uttryckligen sagt att det inte kommer att bli tal om någon uppgörelse, utan utfrysning av partiet ifall de över huvud taget får något mandat.

Opinionsundersökningarna haglar över oss där vi kan se att partiernas stöd varierar, men att det faktiskt är samma block, de rödgröna, som under det sista året fått väljarnas stöd. För det har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sin kompanjon, Miljöpartiet att tacka.  Men Socialdemokraterna är fortfarande det parti som har svårast att samarbeta med andra partier eftersom att de har regerat nästan ostört, förutom två gånger på 70-talet, en gång under första halvan av 90-talet, samt nuvarande mandatperiod. Socialdemokraterna har aldrig behövt kompromissa och kör därför över koallitionsvännerna i väldigt många frågor.

Socialdemokraterna

För att återuppta min tidigare text om förstagångsväljarna är det nu viktigt att få ungdomarna att se helheten, inte bara två tre frågor. Därför uppmanar jag de politiska partierna, även mer kontroversiella som Sverigedemokraterna, att få ut informationen till väljarna och samtidigt besvara de mest aktuella frågorna på samma gång. För det som idag saknas är svar på frågorna om hur integrationsproblemet ska lösas, hur vi skall minska det ökande våldet bland ungdomar, samt hur bostadssituationen ser ut inom de närmaste åren.

Många gymnasieungdomar som jag träffat talar väl om Sverigedemokraterna och säger att deras politik baseras på att ”slänga ut alla invandrare”. När jag sedan konfronterar deras uttalande och informerar dem om utflyttningsbidrag blir de ofta ställda då de aldrig tidigare hört talas om det. Detta visar att dagens ungdomar inte har någon som helst förankring till dagens politiska klimat. Även saker som ”höger är ju rödingar” och ”Socialdemokrater är väl höger?” är någonting som jag kommit i kontakt med. Detta måste vi bekämpa genom att införa en mer kunskapsbaserad skola där betygen kommer automatiskt med kunskapen.

För mig är det en gåta hur Sverige i framtiden ska kunna existera som land om denna inkompetens fortsätter att växa. Utbildning måste löna sig, det räcker inte med en bokstav eller siffra på ett papper!

Låt fifflarna styra?

Den sista tiden har det avslöjats att flera personer som ställt upp eller har hand om kandidatlistorna till riksdagen för politiska partier har raggat röster på de mest tvivelaktiga sätt.

Det första partiet som avslöjades var Moderata Samlingspartiet där en av de kandiderande, som nu avsagt sig alla politiska uppdrag, hade betalt medlemsavgiften för några av de medlemmar som röstade på honom.

En av kandidaterna för Centerpartiet har i ett julkort uppmanat andra centerpartister att lägga sin röst på honom.  Detta berättade TV4 i sin nyhetssändning idag.

Nu har även Piratpartiet avslöjat att en av funktionärerna i Stockholm registrerat flera medlemmar från sin dator hemma och med dessa lagt röster på sig själv för att komma högre upp på listan. Partiet går för övrigt till val på att skydda medborgarnas integritet och stoppa datalagring och registrering.

Det är val i september. Är det klokt att låta demokratin hanteras av människor som så desperat vill styra Sverige att de gör allt, inklusive manipulerar valresultat? Det är du som bestämmer vilka som från september skall styra Sverige i fyra år framöver. Gör din röst hörd!