Ska samhällets lagar följas – oavsett hur korkade de är?

Ingen yttrandefrihet?Den som säger att ”samhällets lagar ska följas av alla”, menar också att folket i Vitryssland, Burma, Kina och alla andra odemokratiska länder måste finna sig i att deras yttrandefrihet är obefintlig och att de aktivister som gör sig skyldiga till lagbrott och trotsar censuren omedelbart borde sluta att arbeta för mänskliga rättigheter. Genom att bryta mot lagar som inskränker friheter gör man sig skyldig till ett lagbrott för att på sikt, förhoppningsvis, kunna en mer liberal och tillåtande lagstiftning. Att då bortförklara det med att man talar om att lagarna i ett s.k. demokratiskt land som Sverige är viktigare att följa än de regler som stiftats av politiker i diktaturer måste lära sig att se nyanser, inte bara svart och vitt.

Som svensk pratar man om vår yttrandefrihet, rätten att fritt kunna uttrycka sig utan censur. Samtidigt finns det en stor inskränkning, lagen om hets mot folkgrupp. Den menar att den som inte respekterar en person som stämmer in på vissa kriterier ska dömdas till fängelse i högst två år, alternativt böter. Det betyder alltså att om jag anser att det är fel att följa Koranen eller tycker att det är fel att vara homosexuell (lagen verkar inte gälla pedofiler av någon anledning) så begår jag ett lagbrott. Personligen tycker jag att en dialog mellan mig och en homosexuell- eller troende person skulle vara mer givande än ett fängelsestraff för mina åsikter.

16 Kap. 8 §, Brottsbalken ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.”

Självklart är jag inte för att kränka någon människa, men om jag tycker någonting är fel ska det vara min rättighet att få uttrycka mina åsikter utan att straffas för det. Den som säger att ”heteronormen” är fel gör sig inte skyldig till hets mot folkgrupp, vilket jag anser är fel. Samma sak gäller om svenskar diskrimineras till förmån för människor med annat ursprung. En lag ska tillämpas lika och efter lagtext, inte efter eget tycke och enbart mot en grupp.

Demokratin är något vi måste värna om, respektera och förbättra. Samtidigt är det viktigt att våra folkvalda politiker inte tillåts rösta bort våra grundläggande fri- och rättigheter samtidigt som de själva får det bättre. Kom ihåg att oavsett hur högt vi värderar vår frihet är den bara en motion, votering och ett penndrag från att avskaffas!

Vad är en demokrati och vem bestämmer?

Under den senaste veckan har det framkommit uppgifter i media om att unga svenskar tar oerhört lätt på demokrati, något som andra tvingas kämpa för att införa. Många av dem som intervjuats är villiga att sälja sin röst. Andra vet över huvud taget inte vad demokrati är för något.

Demokratins vindar sveper över mellanöstern. Tunisien, Egypten, Libyen är alla länder där folket kämpar för rätten att själva välja sitt styre. Tack vare Internet har det nu blivit möjligt för dem att nå ut med information om vad som händer. Allt våld som demokratikämparna tvingas utstå, samtidigt som vi i Västra Götaland låg på sofflocket när det var omval 15 maj.

Vad är egentligen en demokrati? Vid en lektion i samhällskunskap under mitt andra år på gymnasiet påstod en lärarkandidat att ett land som tillämpar dödsstraff inte kan betraktas som en demokrati. Självklart ifrågasatte jag då om landet i väst, USA, inte var en demokrati.

Parlamentarism är troligtvis det många förknippar med demokrati. Även Sverige har ett parlament, Riksdagen, dit vi väljer representanter som utsetts av respektive parti. Är det verkligen rätt att välja representanter som på förhand valts ut för att toppa valsedlarna. Bodström, Sahlin och Maud Olofsson, är det verkligen personer som du röstat på om de inte stått högst upp på listan?

I texten Pariskommunen från 1871 kritiserade socialisten Karl Marx parlamentarismen med följande ord:

”I stället för att en gång vart tredje eller sjätte år avgöra, vilken medlem av den härskande klassen som skulle företräda och förtrampa folket, skulle den allmänna rösträtten tjäna det i kommuner organiserade folket på samma sätt som den individuella rösträtten tjänar varje annan arbetsgivare att till sitt företag välja ut arbetare, uppsyningsmän och bokhållare.”

Den stora frågan är självklart vad som är bättre. Min första tanke är folkomröstningar, direktdemokrati. Eller representanter som är underställda folket, något som Lenin föreslog i Staten och revolutionen från 1917.

De flesta argument mot direktdemokrati är att det kommer att bli mycket tyngre att genomdriva förslag. Politik tar redan idag lång tid. Efter att remissvar samlats in skall dessa bearbetas i utskotten för att sedan läggas fram för beslut i Riksdagen.

Att involvera fler personer i den demokratiska beslutsprocessen tror jag kan bidra till att fler blir intresserade av att sätta sig in i hur samhället fungerar. Att avskaffa Riksdagen och på nationell nivå införa direktdemokrati kan i nuläget vara lite knepigt. Ungdomar bör involveras mer i beslutsprocessen genom att de kan komma med förslag om fritidsaktiviteter och liknande. Vi bör upprätta speciella ungdomsråd som får inflytande, med översyn av äldre, över deras vardag.

Sverige bör stå i framkant och ta täten på den demokratiska banan; ungdomar är vår framtid, låt dem få vara delaktiga och bestämma om hur deras framtid skall se ut.

 

DN

Torrentsökmotorn Google Inc.

De senaste åren har den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, rätten att uttrycka sina åsikter och publicera saker, blivit prövad. Inte minst på grund av Lars Vilks omdiskuterade rondellhund som en del muslimer finner diskriminerande.

The Pirate Bay har också varit på tapeten för sin ståndpunkt att information skall vara fri. Portalen kan beskrivas som en stor länksamling med torrent-filer som placeras i ett sökbart arkiv. Pirate Bay är alltså ett stort register över information, men de tillhandahåller ingen.

Grabbarna har blivit åtalade och dömda för ”medhjälp till brott mot upphovsrätten”, en rubricering som inte finns i straffsystemet. Det är som att svenska staten skulle hållas till svars för rattfyllor och medhjälp till mord då de både säljer alkohol och vapen.

Däremot har den största sökmotorn av dem alla, Google, Inc. lyckats med bedriften att själva klara sig undan ett åtal, trots att även deras sökfunktion länkar till de torrent-file som The Pirate Bay och andra trackers gör. Det går även att hitta musik, filmer och spel som ligger uppe på Internet där de direktlänkar till det upphovsrättsskyddade materialet. Varför klarar sig Google undan åtal för detta?

Informationssamhället är här, antingen vi vill det eller ej. Alla aktörer på marknaden måste spela på lika villkor oavsett omsättning och agenda. Antingen åker Google med i fallet, eller så går Swartholm Warg, Neij och Sunde fria.

Intet förtiga, tillägga eller förändra

Rättssystemet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Men allt fler försöker kringgå vittnesplikten, genom att förvränga sanningen. Detta gör att kriminella, som egentligen borde skaka galler får lindrigare straff. I vissa fall går brottslingarna fria.

Det har blivit allt vanligare att vittnen skräms till tystnad. Under förra året inkom omkring 5 300 anmälningar om övergrepp i rättssak enligt Brå. Det är också värt att nämnas att antalet anmälningar ökade med 70 procent under perioden 1999-2006.

Det måste bli säkrare för den som väljer att kämpa för ett upprätthållande av rättssystemet. Den som vittnar måste kunna få möjligheten att för allmänheten, och för den åtalade, vara anonym. Detta har redan införts i våra grannländer Norge och Danmark.

Redan idag kan man begära vittnesskydd, men vad händer när rättegången är över och den åtalade fått sitt straff? Att leva med skyddad identitet kan vara en lösning, men det är en stor uppoffring, ytterligare ett argument som gör att många helst undviker att vittna mot den organiserade brottsligheten.

Ungdomar är den grupp som utgör den största delen av antalet dömda för mened. En orsak kan vara att många tonåringar har inställningen att man inte skall prata med polisen. Detta tas upp i artikeln: Ungdomar dömds oftare för mened i Upsala Nya Tidning 7/2 2007.

En annan sak som tas upp i artikeln är att många ungdomar är okunniga om brottet mened, att det faktiskt kan leda till ett grövre straff än vad den åtalade kan dömas för. Därför är det viktigt att den som blir kallad som vittne skall få en kort undervisning i vad som kommer att hända och hur denne skall svara för att det inte skall kunna misstolkas. Advokater är trots allt högskoleutbildade i ämnet och rättsalen är deras hemmaplan.

Det är alltså viktigt att fokusera på en ökad säkerhet för att fler skall våga vittna. Den organiserade brottsligheten skall inte kunna gå fri med hjälp av hot och våld. Men vi måste även utbilda den som blir kallad som vittne, för att denne skall klara av den ansvarsfyllda uppgiften.

 

Demokrati – synvilla eller verklighet?

Kamrater!

Sverige har de senaste fyra åren styrts av en högerallians som lovat guld och gröna skogar. Regeringen Reinfeldt har med sina reformer i sjukförsäkringen sett till att i statistiken minska antalet sjuka, men de lider i verkligheten fortfarande av sjukdom.

Alliansen säger sig nu ha fått förnyat förtroende, trots att de i verkligheten är i majoritet, precis som de rödgröna. Sverigedemokraterna har fått 5,7 procent av rösterna av svenska folket, vilket i personantal betyder 20 riksdagsledamöter. Det talas nu om omval i vissa delar av landet till följd av att de som anordnat valet inte hanterat rösterna på rätt sätt, i Halmstad så glömdes drygt 200 förtidsröster bort. Det jag finner anmärkningsvärt är att en del partier ansåg att utfrysning av Sverigedemokraterna genom att minska antalet utskottsplatser skulle vara en bra sak. Det innebär alltså att riksdagen skulle ge demokratin en rejäl spark i skrevet och fullkomligt strunta i de nästan 340-tusen svenskar som valt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna.

Efter Sverigedemokraternas valframgång har nu den etablerade median börjat få upp ögonen för partiet och bokat in Jimmie Åkesson eller hans partikamrater i några av de stora debattprogrammen i SVT och TV4. Varför skedde inte det före valet? Förtjänade inte SD att få en granskning, precis som de andra partierna också bör få?

Om Miljöpartiet i maj nästa år när de två nuvarande språkrören tvingas träda ned kommer att välja att ge sitt stöd till Alliansen innebär det att de sviker sina väljare och vänder kappan efter vinden. Socialdemokraterna som gjorde sitt hittills sämsta val med dryga 30 procent har bestämt sig för att tillsätta en krisgrupp och nu anordna en extra kongress. Den stora frågan är om Mona Sahlin agerat sänke och om hon kommer bli socialdemokratins svarta får, än en gång.

Demokrati ska byggas underifrån

Det senaste året har vi varit med om ökade oroligheter i förorterna, främst i Malmö och i Göteborg. Lösningen på detta är enligt Beatrice Ask, en ökad polisnärvaro i dessa områden.

Min åsikt är att ungdomar har för lite att göra. I och med att fritidsgårdarna har blivit färre och fått kortare öppettider och samtidigt problem hemma bidragit till en ökad skadegörelse på allmän egendom.

För att få bort problemen anser jag att ansvaret för fritidsaktiviteter i framtiden ska läggas mer på ungdomarna. Att involvera ungdomarna i beslutandet och att ge dem mer ansvar och mer att säga till om, är att bygga demokrati underifrån. För vem vet bättre om ungdomars situation idag än ungdomarna själva? Politiker? Knappast!

Idag ser man bara problemen som finns. Inte varför och hur de ska förebyggas. När ungdomarna själva får ta tag i frågan så vet de mer om bakgrunden till problemen, varför någonting har hänt och kan då besluta om hur sådant kan förebyggas. Därför föreslår jag alltså dessa ungdomsråd, självklart med full insyn och stöd av vuxna, där ungdomar kan välja representanter för kvarteret som kan föra ut deras önskemål och klagomål till politiker och andra som fattar beslut.

Hur ska ovanstående då införas? Det är inte upp till mig att besluta sådant. Det bästa vore om ungdomar och politiker kan mötas och förhandla fram ett hållbart system.

Tomt lyser barrikaderna

Vilket riksdagsparti står idag på barrikaderna och kämpar för sin sak? Står Socialdemokraterna och kämpar för arbetarnas väl? Nej! Det är dags att ta tag i problemen och kämpa för sin sak.

Socialdemokraterna

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, idag mer känt som Socialdemokraterna, är det parti som idag, precis som alltid, säger sig kämpa för arbetarnas väl och stå upp mot storkapitalet. Men de senaste åren har vi sett hur arbetarrörelsen springer Wallenbergs ärenden och vänt kappan mot vinden för att stärka sin egen position. Samtidigt har Sverigedemokraterna blommat upp och försöker nu ta över positionen som arbetarnas alternativ i valet 2010.

Folkpartiet Liberalerna är ett annat parti som nu, precis som sossarna, vänt näsan mot mitten och försöker nu konkurrera med Socialdemokraterna om arbetarnas förtroende. Detta har alltså resulterat i att inget av de två politiska blocken har någon som helst skillnad i politiken förutom skatterna.

Piratpartiet

En annan uppstickare som finns är Piratpartiet, ett parti som säger sig värna om folkets integritet och slår näven i bordet mot den massövervakning som i tysthet upprättas till den dag då det är för sent. De, precis som socialdemokraterna gjorde under början av 1900-talet, är ett parti som upplyser en fråga som för folket är viktigt. Socialdemokraterna värnade om arbetarna, Piratpartiet om integriteten.

För att Sverige återigen ska ge arbetarna ett alternativ så krävs det ett parti som tydligt markerar ett avstånd mot den maktförskjutning som nu sker till Bryssel. Det är också viktigt att se till så att folkets åsikter och integritet är någonting som ska respekteras.

Vi får aldrig någonsin glömma första punkten i regeringsformen lyder: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

HVB – Fyra år av helvete!

Snart är det tio år sedan den fjärde mars,  2000 då mitt liv fick en radikal förändring då jag placerades på Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut i Järna i fyra år. Under min vistelse som kantrades av förtryck och religiös indoktrinering betedde jag mig kanske inte så vackert, men när andra behandlar en som en idiot är det en utav följderna.

De som klagar på skolmat, skola och att de inte har den modernaste datorn kan fullkomligt gräva ned sig. Under mina år fick vi varken ha dator, mobiltelefon eller TV. Varje söndag var det ”handling”, en sorts gudstjänst där vi blev tvingade att säga ”ja, jag söker honom” för att finna gud. Det är bara en av de saker som strider mot FN:s barnkonvention där det uttryckligen står att barn skall ha rätt till religionsfrihet!

Att vara 8½ år gammal och placeras på ett HVB-hem med antroposofisk lära kan blott få två följder; Antingen så knäcks man, eller så blir man ett problem. Jag blev självklart det senare eftersom jag aldrig kommer att vika mig för auktoritära svin!

Följden av att jag släpats i pissregn över en grusväg, blivit upplyft i mina handleder och nedslängd på golvet och blivit utsatt för ”polisgrepp” har blivit att jag nu kommer att göra allt i min makt för att bekämpa förtryck, överhet och mörkläggning.

När det kommer till mat så klagar många unga på att maten i skolan inte är näringsrik, god osv. Under de fyra år jag tillbringade i Järna fick jag se flingor, ketchup och annat bytas ut till ekologiska saker. Det serverades endast kött en gång per vecka, resten var vegetariskt, biodynamisk skit. Det sista året såg jag när de ansåg att kaviar inte skall köpas in eftersom det tydligen innehåller färgämnen. Eftersom att jag inte gillade den mat som serverades på Mikaelgården har jag bestämt att jag i fortsättningen aldrig kommer att ens tänka tanken att bli vegetarian och att jag så mycket som möjligt kommer att undvika ekologisk mat.

/Mr. H.

Låt fifflarna styra?

Den sista tiden har det avslöjats att flera personer som ställt upp eller har hand om kandidatlistorna till riksdagen för politiska partier har raggat röster på de mest tvivelaktiga sätt.

Det första partiet som avslöjades var Moderata Samlingspartiet där en av de kandiderande, som nu avsagt sig alla politiska uppdrag, hade betalt medlemsavgiften för några av de medlemmar som röstade på honom.

En av kandidaterna för Centerpartiet har i ett julkort uppmanat andra centerpartister att lägga sin röst på honom.  Detta berättade TV4 i sin nyhetssändning idag.

Nu har även Piratpartiet avslöjat att en av funktionärerna i Stockholm registrerat flera medlemmar från sin dator hemma och med dessa lagt röster på sig själv för att komma högre upp på listan. Partiet går för övrigt till val på att skydda medborgarnas integritet och stoppa datalagring och registrering.

Det är val i september. Är det klokt att låta demokratin hanteras av människor som så desperat vill styra Sverige att de gör allt, inklusive manipulerar valresultat? Det är du som bestämmer vilka som från september skall styra Sverige i fyra år framöver. Gör din röst hörd!

Upprätthåller polisen demokratin?

Den senaste tiden har det uppdagats ett flertal olika händelser inom Sveriges poliskår som påvisar att det finns det fortfarande en djävla massa brister. Även fast det gång på gång under det senaste året, 2009 inkluderat, skrivits om händelser som polisers språkbruk har det inte hänt mycket.

Jesper Nilsson blev attackerad av civilpoliser i Tunnelbanan när han fotograferade dem eftersom att de, enligt honom, agerade med övervåld när de tryckte upp två yngre tonåringar mot väggen. När poliserna såg honom började de tjafsa och tog ifrån honom både hans mobiltelefon och plånbok och sedan antydde att han hade brukat droger. För att kunna lämna platsen tvingades han att radera en film och flera bilder från sin iPhone. När Jesper kom hem lyckades han att återskapa materialet och lägga ut i sin internettidning Tuggarna.

Idag, måndag, läste jag först på text-tv och sedan på internet om att en polis glömt ett USB-minne i tvättstugan. Innehållet på minnet var dels familjefotografier men även barnpornografi som tillhörde en utredning som mannen jobbade på.

Ovan nämnda händelser visar alltså enligt mig att den poliskår som skall skydda Sverige och demokratin inte håller måttet utan istället kränker medborgare och äventyrar vittnen och hela utredningar. Är det ett sådant samhälle vi vill ha i framtiden?