De sjuka finansierar hycklande politikers leverne

Folkpartiet vill nu ersätta den nuvarande aktivitetsersättningen för funktionshindrade ungdomar med ett basskydd som skall omprövas två gånger per år.

Att allt fler ungdomar får aktivitetsersättning direkt efter avslutade studier vet troligen de flesta, även om Moderaterna hävdat motsatsen under deras tid i förarsätet. Nu föreslår folkpartisten Johan Pehrson att unga som klarar av någon form av aktivitet skall ut i arbetslivet, där konkurrensen om jobben vuxit sig allt starkare. Samtidigt vill han ersätta det nuvarande systemet med ett basskydd som skall omprövas två gånger per år.

De som har haft anledning att kontakta Försäkringskassan har erfarenhet av att handläggningstiden kan vara väldigt lång och att mycket kan bli fel. Att nu funktionshindrade i framtiden skall tvingas till mer pappersarbete än tidigare kommer dels att skapa stora problem för dem som har diverse svårigheter, samtidigt som oron för att mista sin trygghet kommer att växa.

Samtidigt som de sjuka får allt tuffare krav från Försäkringskassan sitter före detta politiker och lyfter skattepengar upp mot 40 000 kronor per månad. Att arbetsföra politiker hycklar, det är det ingen tvekan om. Sverige har sedan 2006 blivit ett allt mer ogästvänligt land de sjuka tvingas betala priset när de som redan har roffar åt sig mer och mer från samhällets resurser.

SvD, SVT

På vems sida står Försäkringskassan?

Strålkastarljuset riktas åter på Försäkringskassan. Denna gång på grund av att de valt att åka på konferens till Las Vegas och under fyra dagar spenderat över 100 000 kronor.

Samtidigt som Försäkringskassan spenderar tid på att trakassera sjuka som nu tvingas söka socialbidrag har de alltså valt att spendera pengar i USA, i stället för att stärka den svenska ekonomin.

Allt oftare hör man att svenskar är lata bidragsfuskare och att försäkringskassan genast kräver tillbaka pengar som felaktigt utbetalats. Men när de själva missar utbetalningar till de sjuka, då är det plötsligt inte lika bråttom. Är inte det vad vi kallar dubbelmoral?

Att regeringen utgår från att vi svenskar är bidragsfuskare när de själva företräder en samhällsklass som gör allt för att undkomma skatt och ideligen fått skattelättnader på sjukas bekostnad, det är vad jag kallar skandal.

Kamrater, är det dags att slå undan benen på dem som föder det svenska klassamhället och stå upp för en samhällsriktning där de som är sjuka ska få bästa möjliga hjälp att åter kunna komma ut i arbete och på det sättet stärka den svenska välfärden och bidra till statskassan?

Pensionerad? – Nä bara aktivitetsersättning!

Aftonbladet tar nu upp frågan angående unga och förtidspension. Alliansen lovade att minska antalet förtidspensionärer, detta gjorde de genom att helt enkelt byta namn på förtidspension till aktivitetsersättning.

I artikeln skriver de att unga, med lättare funktionsnedsättning som asberger och ADHD, inte har någonting att göra på dagarna, de blir alltså sittande hemma. Detta är en farlig trend, unga som blir mer isolerade från arbetslivet och ett normalt socialt liv, raka motsatsen till vad dem behöver.

Men att förtidspensionera unga, som kan arbeta, är för mig en gåta. Även om alla inte har lust att arbeta heltid kan de jobba 50-75% med ett reducerat bidrag. Detta gör att unga får kontakt med arbetslivet och i framtiden till och med kan jobba heltid. Att få en bokstavsdiagnos, vilket ges till praktiskt taget alla unga idag, betyder inte att man är idiot och inte kan arbeta.

Det är viktigt att prioritera arbete före bidrag, även om man i samhällets ögon är en idiot. Att få en bokstavsdiagnos gör att man, i mångas ögon, ses som dum i huvudet. Jag själv har blivit, och blir, utsatt för detta då någon får reda på innehållet i mina journaler.

Alltså, alla borde jobba, även om det inte är heltid. Det är viktigt för att man skall kunna få en normal vardag och socialt umgänge. Men inte minst för att man inte skall belasta samhället med onödiga kostnader när man faktiskt kan bidra med något, om än lite.

Aftonbladet: Generation PENSION

 

Rehabilitering bortkastade pengar?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har idag deklarerat att de har för avsikt att skrota regeringens sjukförsäkringspolitik om de vinner valet i september. Detta kommer alltså att innebära ännu en förändring för dem som vill komma ut i arbetslivet efter en tids sjukdom.

Oppositioner skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att de vill avskaffa ”stupstocken” som idag tvingar sjuka att skrivas ut efter 550 dagar. Istället vill de att en utredning skall startas efter, som längst, sex månader där arbetsförmågan skall utredas för att se när och om den sjuke kan återgå till sin tidigare tjänst.

Partierna vill, enligt partiledarna och språkrören, införa en möjlighet för deltidssjukskrivna att studera den tid där de inte arbetar. Enligt mig kommer detta att göra att folk försöker bli sjukskrivna för att få möjlighet att vidareutbilda sig till någonting annat utan att förlora inkomst.

Förtidspensionering som idag kan ges till i praktiken vem som helst skall endast kunna utfärdas till personer som är har fyllt 58 år och endast när andra alternativ har utretts. De andra alternativen är rehabilitering där de ska finnas en rehabiliteringsfond för att finansiera de behövandes rehabilitering etc. Detta kommer alltså att innebära att folk som är 55 år och utslitna p.g.a. arbetsskador och liknande i framtiden inte blir förtidspensionerade utan istället rehabiliteras för att kanske ändå aldrig kommer att återgå i arbete och då är alla de pengarna onödiga utgifter.