Borde inte svenska ungdomar få jobb och bostad före någon annan?

Annie Lööf argumenterade i dagens partiledardebatt för en ökad arbetskraftsinvandring samtidigt som allianspartierna i ett tidigare skede under debatten var ense om att Sverige redan nu har en hög ungdomsarbetslöshet som under nästkommande år kommer att stiga.

För att minska den nuvarande arbetslösheten bland unga menade både Jan Björklund och Annie Lööf att ingångslönerna bör sänkas, men poängterade att det självklart var något som arbetsmarknadens parter bör förhandla om och inget för politiker att besluta om.

En sänkning av ingångslönerna minskar ungas ekonomiska trygghet, något som står i linje med alliansens övriga förslag för arbetssökande och sjukskrivna. Faktum är att alliansen menar att det är viktigare att i nuläget satsa på jobbcoacher och sänkt restaurangmoms, trots att den finansiella oron i världen närmar sig Sverige vilket kommer att leda till färre restaurangbesök och fler arbetslösa. Pengarna som alliansen ger till McDonald’s och andra restaurangkedjor kunde i stället satsas på den offentliga sektorn som idag dras med sparkrav, vilket på sikt leder till försämrad äldre- och sjukvård.

Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson, menar att skattepengar bör läggas på ökad invandring av somalier och andra folkgrupper vars länder drabbats av krig med arbetslöshet och svält som följd. Frågan är vad som händer med dem som inte har råd att ta sig till Sverige och andra västländer och tvingas stanna kvar. Är det inte bättre att satsa resurser på att få slut på krigen för att sedan hjälpa till med en återuppbyggnad av de krigshärjade länderna?

Nu menar jag självfallet inte att de svenska gränserna bör stängas, utan att vi fokuserar på att hjälpa dem som är i nöd, fast på hemmaplan. Så länge vi inte har arbetstillfällen för alla svenskar och för få bostäder kan vi inte på ett värdigt sätt ta emot nyanlända. Den svenska bostadssituationen är ohållbar, samtidigt föreslår Centerpartiet att invånarantalet i Sverige bör öka, från dagens 9,5 miljoner till hela 40(!) miljoner. Det är vad jag kallar fantasi.

För att Sverige även i framtiden skall vara ett parti att räkna med måste vi bygga fler bostäder, dimensionera elnätet för mer elproduktion och fortsätta utvecklingen av sol- och vindkraft.

Dyrare sjukvård och statlig inblandning i bolagsstyrelser

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni meddelar nu att hon är positiv till kvotering. Hon föreslår ett 60-40-system för de kommunala bolagsstyrelserna för att ”föregå med gott exempel”.

Sabuni är medlem och företräder Folkpartiet Liberalerna, eller är det låtsasliberalerna? För mig verkar kvotering och statlig lagstiftning om företag inte speciellt liberalt då jag fått lära mig att liberalism är att värna om individens och marknadens friheter.

Sverige har idag varken en socialistisk opposition eller liberal regeringspolitik. Sverige styrs inte av en traditionell högerregering, utan blandning mellan sovjet- och usa-politik.

Samtidigt vill Socialdepartementet höja gränsen för frikort med flera hundra. Snart får Sverige ett sjukvårdssystem som i USA där privata sjukförsäkringar är ett måste och där sjukvården ägs av riskkapitalister.

Som Peps Persson en gång sjöng ”det är dags att välja sida nu”. Är alliansen en högerallians eller en smygkommunistisk koalition? Eller är det rentav en blandning?

Aftonbladet, GP

Regeringen satsar 50 miljoner kronor mot knarket

Regeringen satsar nu 50 miljoner kronor på att stoppa knarket. Allt fler unga brukar Cannabis. En undersökning visar en ökning på 10 procent bland ungdomar i Stockholm.

Självklart anser även jag att ungdomar inte skall bruka Cannabis då det är fakta att det påverkar deras, inte fullt utvecklade, hjärnor på ett negativt sätt. Samtidigt har alkoholen blivit allt mer lättillgängligt i och med de privata alkoholförsäljare som åker till andra EU-länder och inhandlar billigare alkohol.

Samtidigt påstår Aftonbladet att marijuana kan utveckla schizofreni, vilket inte är sant. Däremot visar forskning på att cannabis med hög THC-halt kan göra dig tillfälligt paranoid, men det är ett övergående stadium. Forskning visar även att det kan utlösa en latent psykos, något som även en traumatisk händelse kan göra.

Man kan även få uppfattningen från tidningsartikeln att Cannabis skapar ett beroende hos dem som brukar det, något som inte stämmer. Det finns inget i växten som motsvarar koffein eller nikotin. Däremot finns det personer som kan bli beroende av precis allt; från dataspel till porr.

Som jag tidigare skrivit är det viktigt att vi först väljer att avkriminalisera bruket då det idag är olagligt att ha spår av substansen i kroppen. Dessutom måste vi på sikt välja en väg där vi kan kontrollera och beskatta cannabisförsäljning. Den som idag är brukare tvingas göra något olagligt, gå till något som troligen säljer mer än bara hasch. Detta kan på sikt leda till missbruk av tyngre droger.

Om Sverige gör som Holland och tillåter cannabisförsäljning enligt kontrollerade former. Får vi bl.a. följande fördelar:

  • Svårare för ungdomar att få tag i hasch och marijuana
  • Mer pengar till statens skattkista
  • Minskad användning av tyngre droger
  • Sämre ekonomi för den organiserade brottsligheten

DN, GP, SVT

Sverige behöver ett nytt arbetarparti!

Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen har byggt upp Sverige till det välfärdsland vi är idag. Som ung får du möjlighet att gå i skola, lära dig läsa, skriva och räkna. När du blir äldre har du rätt att kostnadsfritt studera vidare på gymnasium och högskola. Allt detta har vi, tillsammans, byggt upp tack vare det svenska skattesystemet.

Tyvärr har den svenska skattepolitiken på senare år hårt kritiserats och allianspartierna har klivit upp på ledarhästen med löften om sänkt skatt och jobb åt alla. Samtidigt har de sämst ställda i samhället, pensionärer, arbetssökande och sjuka fått det allt sämre. Moderaterna gick 2006 till val på att få ut sjukskrivna i arbete, ge dem stöd och rehabilitering. I stället har de infört en gräns på antalet sjukskrivningsdagar, en stupstock, som tvingar dem svagaste att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och konkurrera med friska, välutbildade ungdomar.

Vidare har de bestämt sig, inte nog med att sparka på dem som redan ligger, även att nedmontera de svenska trygghetssystemen för att införa ett mer segregerat samhälle, byggt av arbetare för eliten. I det nya Sverige ökar klyftorna mellan invandrare och svenskar, sjuka och friska, rika och fattiga. Under parollen ”är du inte död kan du arbeta” raseras det svenska folkhemmet, våra gamla ideal om att den som har mer skall hjälpa den som har det svårt.

Samtidigt har socialdemokratin bara stått och sett på när försämringarna bit för bit genomförst. Partiet har stått handfallet för det faktum att de inte längre sitter i förarsätet, att de inte fått folkets stöd.

Sverige har de senaste åren helt saknat en synlig opposition i riksdagen. Reinfeldt har fått igenom sina förslag, helt utan diskussion och protest från det röda blocket. Folket måste åter erövra makten, men denna gång inte med Socialdemokraterna och Juholt utan med ett nytt parti, med en politik som är till för er, folket!

Vi kan inte bara stå och se på när vårat land glider oss ur händerna för att bli allt mer omänskligt och kallt. Det är dags att stå upp mot alliansens politik, en politik som allt mer kopieras av socialdemokraterna och för Sverige till en rödblå sörja, en mittenpolitik.

Kamrater! Vi kan inte bara stå och se på medan högerpolitiken får grepp om Sverige, landet vi älskar och bor i. Sverige behöver ett nytt arbetarparti som värnar om folket, tar tag i integrationspolitiken och sänker bränsleskatten. Partiet måste ta tag i den skenande ungdomsarbetslösheten och bygga billiga bostäder och bredda den offentliga sektorn för fler vårdplatser för äldre och bättre och vård för sjuka.

Kärnkraft – nja tack?

Efter katastrofen i Fukushima, Japan, har kärnkraftsdiskussionen åter tagit fart i Sverige. Är kärnkraften säker, kan vi ersätta den och hur lagar man plutonium?

Riksdagen röstade förra året, med två rösters övervikt, ja till att bygga nya kärnkraftsreaktorer, därmed revs beslutet från1980 att avveckla kärnkraften. Många ställde sig kritiskt frågande till centerpartiets helomvändning i frågan, något som gjorde att en del lämnade partiet, däribland Solveig Ternström.

Alliansen gick 2006 till val på att inte röra kärnkraftsfrågan, men ändå gjordes detta i slutet av mandatperioden. Att en regeringskoalition bryter ett löfte är tråkigt, men att folket inte tillfrågas angående ett så viktigt beslut som kärnkraftsfrågan är för mig en gåta. Själv anser jag att det borde bli fler omröstningar där folket får vara med och påverka beslutet.

Kärnkraften kan givetvis inte avvecklas imorgon, det förstår jag också. Men att fortsätta bryta uran, som förstör jorden och påverkar dem som arbetar med det, är ohållbart. Att det dessutom fortfarande inte finns någon lösning på hur man skall lagra det uttjänta plutoniumet gör inte saken bättre. Vad händer om det i framtiden blir en jordbävning som förstör slutlagringsplatsen? Är det framtida generationers problem och inte ditt?

Nä, kärnkraft är i dagsläget inte lika farligt för miljön som fossila bränslen, men terrorister och naturkatastrofer är.

 

SSU: Jytte Guteland avgår

Ordföranden för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) Jytte Guteland väljer att inte ställa upp för omval i augusti.

Guteland har varit ordförande för SSU sedan 2007, hon efterträdde Anna Sjödin som tvingades avgå 2006, efter bara ett år på posten, på grund av ett bråk på nattklubben Crazy Horse.

Jytte Guteland är en av dem som förespråkar en föryngring av Socialdemokraternas partistyrelse. Det är ännu oklart om hon kommer att få en ledande post inom riksdagspartiet Socialdemokraterna.

Dagens Nyheter: SSU-ordföranden avgår

Pressmeddelande: SSU generationsväxlar vid SSU-kongressen

 

Ordförande Petzäll gick bärsärkagång i ex-flickvännens lägenhet

Riksdagsledamoten och SDU-ordföranden, William Petzäll greps och sattes i fyllecell i helgen på grund av att han slagit sönder inredningen hos hans tidigare flickvän.

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Sven-Olof Sellström, skriver i ett pressmeddelande att Petzäll kommer att ta en paus från alla politiska uppdrag under den närmaste tiden.

SVT:s artikel

Pressmeddelande: Petzäll tar timeout