Politiker skapar segregering och rasism

Avvisade flyktingar är en av de saker som media nu lobbar mot. Det som bland annat diskuteras är huruvida det är humant att skicka tillbaka invandrarna till det första EU-landet de kom till. Media anser tydligen att alla flyktingar, nödställda och sjuka skall få vård och boende i Sverige. Det håller ju inte i längden.

Samtidigt höjs röster angående invandrare och bidragsfrågan. Senast var det bloggaren Paow, som även uppmärksammades i nättidningen Fria Tider. Paulina Danielsson anser att staten skall skola alla invandrare till att bli blonda svenskar Svenssons och inte leva på socialbidrag.

Anledningen till att invandrare över huvud taget kan leva på bidrag är eftersom att svenska politiker gjort detta möjligt, det tycks många svenskar ha glömt bort. Anledningen till att du inte tänkt på det innan är eftersom att de nyheter du ser på fullkomligt förbiser detta är på grund av medias nyhetsvinkling som gör dig till en invandrarfientlig svensk.

Paulina påstår även att alla invandare går runt och säger ”svennehora” och liknande saker. Är det någon som ställt frågan till en person som uttalat sådana saker? Vad blev svaret?

Segregering är någonting som finns överallt, även i Sverige. Turkar bosätter sig med turkar och ryssar med ryssar. Det händer också utomlands där det finns svenskbyar och nordiska byar fullt med svenskar, danskar och norrmän. Problemet är att detta skapar en segregation som gör att de som bor med sina landskamrater inte blir integrerade i samhället och lär sig språket när de kan tala arabiska, ryska och skånska med alla kompisar.

Vad skall vi göra åt problemen?

  • Vi måste se till att invandrarbarn får fler svenskar i klassrummet, det håller inte att hela klassen kommer utifrån. Detta minskar rasismen och lär invandrare om svenskar.
  • Avskaffa rätten till skattefinansierad hemspråksundervisning – det är svenska vi pratar här!
  • Myndighetspapper skall endast tryckas på svenska och engelska!
  • Minoriteten skall anpassa sig efter majoriteten – inte tvärt om!
  • Sätt dit medielobbyn som gör allt för en bra story!

Många gråsossar där hemma kanske stämplar mig som en nationalist, främlingsfientlig tonåring. Men segregering skapar bara problem och hittills har ingen lyckats lösa problemen.

Annonser