Nej till religiösa friskolor!

Den läkepedagogiska verksamhet som idag bedrivs i Järna av antroposofer är en sekt. Antroposofin är en religion, en livsåskådning som till stor del avviker från de normer vi har i samhället. Till skillnad mot Darwin menar Steiner till exempel att människan inte bildades från djuren, utan att människan, till de yttre, är besläktad med dem men att hon var här först.

Rudolf Steiner påstår även i Världens och människans skapelse att människan inte alls härstammar från aporna, utan från ett halvt fisklikt tillstånd på Atlantis. De ”urtidsmänniskor” som hittats är inte alls våra förfäder utan degenererade människor, precis som aporna. Han påstår även att asiater är rester efter de första människorna.

Som ni ser har de både en andlig ledare, Rudolf Steiner och läran om Antroposofin. Det finns i dag ett flertal waldorfskolor som är sprungna ur och bygger och samverkar mycket på Antroposofin och Steiners lära.

Vidare har jag märkt under mina fyra år på Sveriges första läkepedagogiska institut, Mikaelgården, att de som arbetar där har en annorlunda verklighetsuppfattning och de lär ut skapelseberättelsen till elever, helt utan att kritisera denna.  Som ni fårstår verkar antroposofer för att sprida sin lära, indoktrinera och förvanska den vetenskap vi i dag har om hur världen är skapad och uppbyggd. Bakom dörrarna på waldorfskolorna döljer sig en mörk agenda, precis som livets ord, som nationalsocialismen och som plymouthbröderna.

Att det i dagens Sverige fortfarande är tillåtet att bedriva friskolor, som utan ifrågasättande och granskning har möjlighet att propagera för deras åsikter och hjärntvätta barn, det är skandal!

Det är dags att politikerna slutar blunda åt problemen och räddar vår framtid, våra barn, ur sektledarnas klor. Det är dags att politiker, soc-kärringar och föräldrar kastar av sig skygglapparna och ser vad som händer med ungdomarna; många hjärntvättas, andra tar sitt liv likt Marcus Jannes.

Stå upp för en framtid där vetenskapen styr. Nej till sekter och religiösa friskolor!

 

Mikaelgården: Tibblings dotter anställd i verksamheten

Om några veckor är det 10 år sedan jag började på Mikaelgården, starten på fyra år av helvete. Än idag är minnena starka, om än undantryckta. Nu har Socialstyrelsen tagit till storsläggan och kritiserar verksamheten hårt.

Majoriteten av det jag skriver nedan har jag redan skrivit i ett flertal inlägg tidigare. Men nu skall jag även ta upp information som Socialstyrelsen, media och andra bör känna till.

När nu Sveriges Radio tar upp Socialstyrelsens kritik mot Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut så intervjuas verksamhetschefen, föreståndare Dick Tibbling i radio. Där menar han att han inte känt till händelserna som hänt. Han menar att detta är enskilda händelser som nu kommer att granskas.

Under min tid på Mikaelgården var Dick Tibblings dotter anställd och arbetade som medarbetare i mitt elevhem. Dessutom var hans yngste son placerad som dagelev i samma hus. Att han inte skall ha överblick över hela verksamheten och alla anställda kan troligtvis stämma, men vi som fd. elever har stor insyn i vad som hänt.

När jag fick min första mobiltelefon fick jag vackert lämna in den då jag kom till mitt elevhem på söndagen. Detta upprepades under hela min vistelse. Men den personal som arbetade hade tillgång att använda sin mobiltelefon. Ungdomarna var också förbjudna att ha stereo på rummet om de inte var 15 år fyllda.

Det var också vanligt med bestraffning som vilodag, promenader och arbetsdagar. Men jag blev utsatt för polisgrepp, även kallad nedläggning. Det var en av de anställda som använde det som ”övertalningsmetod”. Enligt folkbokföringen bor denne amerikan fortfarande kvar på Mikaelgårdens ägor, troligtvis fortfarande anställd.

21 februari: Nu skriver också Dagens Nyheter om kritiken

Relaterade inlägg:

HVB – Fyra år av helvete!

Järna-antroposoferna ur min synvinkel

Snart 11 år har gått sedan första dagen på Mikaelgården

Snart 11 år har gått sedan första dagen på Mikaelgården

Den 5:e mars har det gått 11 år sedan jag började på Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut. De saker som jag upplevde då sitter fortfarande kvar i mitt bröst, nedhållning, släpad på grusvägar. Att det i torsdags publicerades en artikel om detta i Dagens Nyheter, att Socialstyrelsen kritiserar just de saker jag upplevt, det är föga förvånande, men ändå helt åt helvete.

Allt som de kritiserar är inarbetade metoder i ”pedagogiken”. Alla lärare och medarbetare har full koll på hur man skall ”ta hand om” bråkiga elever. Men det är någonting som inte visas utåt. Det är också anmärkningsvärt att det fortfarande är okänt för den stora massan när det kommer till den religiösa indoktrinering som också förekommer på Mikaelgården. Bordsbön, kvällsbön och handling, en gudstjänst på söndagar, är någonting som finns inarbetat. Detta är någonting som härstammar från antroposofin, vilket waldorfpedagogiken bygger på.

Vi som gått, och de som fortfarande går på institutionerna är verklighetens Lisbeth Salander. Men en dag skall vi också resa oss likt det egyptiska folket mot presidenten!