Ger sänkt lön fler jobb eller mer vinst i direktörernas fickor?

Som ung är det svårt att få erfarenhet när man aldrig får chansen. Allt fler företag eftersöker personal med dokumenterad erfarenhet, det gäller även arbete som timanställd lokalvårdare vid kommunen.

Enligt Johan Stäel von Holstein som gästade SVT Debatt igår bör lönerna för ungdomar sänkas för att skapa ett lönegap som gör det mer attraktivt att anställa nybakade studenter. Denne menade även att unga, för att kompensera minskade löner, bör ta fler jobb för att kunna klara sitt uppehälle.

En av ungdomarna som representerade Handels menade att det inte går ihop ekonomiskt att sänka lönerna då unga då skulle gå back. Stäel von Holstein hakade då upp sig på att personen i fråga hade en hyra på 6000 kr och menade att det inte är okej och att unga i stället bör bo hemma längre. I förbifarten när fackavgift nämndes menade Johan att det inte är något som behövs.

Sverige har idag en stor ungdomsarbetslöshet, vilket näringslivet menar är på grund av att det är för dyrt att anställa och lära upp unga, i förhållande till att ge jobben till någon med dokumenterad erfarenhet. Jytte Guteland (fd SSU-bas) menar att länder som Spanien även de har hög arbetslöshet bland ungdomar, trots att lönekostnaderna är lägre.

Entreprenören och bloggerskan Isabella Löwengrip påstår att LAS är ett av de största problemen då en felrekrytering kan innebära stora merkostnader för företaget. Detta stämmer inte då man tillämpar provanställning de första sex månaderna, vilket i praktiken betyder att en nyanställd inte har samma trygghet som är tillsvidarenaställd och är lättare att ”göra sig av med”.

Hon säger att hon de första året drev sina företag utan att ta ut lön, vilket troligen stämmer, men Isabella Löwengrip hade vid tidpunkten en inkomst via bloggen som medförde att hon inte behövde oroa sig om sitt uppehälle.

Socialdemokraterna och LO menar att LAS främsta uppgift är att skydda den som arbetat länge, den som är över femtio och inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden, medan liberaler hävdar att det är ett hinder för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Nu undrar jag om hög arbetslöshet bland 50-talister är att föredra framför en massarbetslöshet bland ungdomar.

Höjd pensionsålder hinder för unga?

Pensionsåldern ska på sikt höjas i Sverige, från 65 år till 70 år, men det är några år kvar. Redan nu diskuteras det om att den övre gränsen för pensionering ska flyttas från dagens 67 år, upp till 69 års ålder.

Sverige har en av Europas högsta arbetslöshetssiffror, samtidigt som nu partierna diskuterar en höjd pensionsålder. Att fler äldre väljer att fortsätta sitt arbetsliv kan dock i vissa branscher vara en nödvändighet då det råder brist på kunnigt branschfolk, vilket är följden av dålig utbildning och för få jobb.

Alliansen lobbar för en reformering av LAS, Lagen Om Anställningsskydd, för att göra det enklare för företagen att göra sig av med oönskad personal, arbetare som ställer till problem. Det är dock någonting som jag inte är så förtjust i då det leder till minskad trygghet och öppenhet på arbetsplatserna. Jag ser hellre en mer generös avtackningspolitik, pensionspolitik, som lösningen.

Sverige har de senaste 100 åren varit ett industriland, som med sin varvs-, tillverknings- och stålindustri varit i behov av fler utländska arbetare som turkar, jugoslaver och italienare. Faktum är att Sveriges stålindustri nästan är helt byggd av utländsk arbetskraft. För 350 år sedan hade Sverige en arbetskraftsinvandring då duktiga hantverkare, smeder, hämtades hit för att lära upp svenskarna.

Sverige har, som tidigare nämnts, en för tillfället hög arbetslöshet. Men i framtiden kommer den att ersättas av en arbetsbrist, då vi återigen är i behov av utländsk arbetskraft. Fast frågan är hur Sveriges framtid som industriland kommer att se ut.

Läs nyheten på DN.se

Hur ska ungdomarna sysselsättas?

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är någonting som konstaterats. Men varför finns den? Delvis till följd av alla 40-talister som nu håller på att fasas ut. Men också på grund av ungdomars stora krav på vad de vill syssla med. Min åsikt är att det viktigaste är att man kan försörja sig, utan samhällets stöd. Sen när man väl fått in en fot på arbetsmarknaden kan man överväga nästa steg.

De flesta av alla de som är arbetslösa, inklusive de med tidigare erfarenhet, sätter sig framför datorn och skickar en satans massa e-post till företagen. Men hur många svenskar går ut med sitt CV och lämnar över till butiksägare, personalchefer och liknande för att få jobb?

Högerpartierna säger att LAS är ett stort hinder för ungdomar att få en fot in på arbetsmarknaden. Men de flesta politiska riksdagspartierna är överens om att vi ska uppmuntra, och antagligen snart lagstifta att, folket ska arbeta längre än till de 65 år som i dagsläget är vår pensionsålder. Min fråga är då, hur går det ihop? Om vi redan idag har en ungdomsarbetslöshet ska väl inte de äldre jobba längre? Vore det inte bättre med en avtalad pension? Men några av de äldre, mer erfarna, måste finnas kvar för att lära upp den yngre generationen!

Jag har några förslag på hur vi ska göra för att ungdomar ska få en fot in på arbetsmarknaden. Först och främst måste de arbetssökande ut på gatorna och marknadsföra sig själva, visa upp sig. Sen måste de även utnyttja sina kontakter, föräldrar, släktingar och kompisar.

Alliansen talar som sagt om att det ska bli lättare att sparka folk som inte passar. Men enligt lagen, om inte annat avtalats, så kan en provanställning om sex månader när som helst avslutas med en uppsägningstid på 14 dagar.