Talet som socialdemokraterna borde skrivit

Kamrater!

Den 19 september är det återigen val i Sverige. Då kan ni, folket, bestämma hur ni vill att Sverige ska styras de nästkommande fyra åren. Vill ni ha en ökad amerikanisering, nedrustning av den offentliga sektorn, ökad brottslighet och minskad trygghet för arbetstagare? Eller vill ni ha ett Sverige som satsar på ungdomarna, på den offentliga sektorn och er arbetare? Det är ert val!

Socialdemokraterna

Under denna mandatperiod har högerregeringen sett till att många arbetare tvingats ut i otrygghet när de höjde A-kasseavgiften för er arbetare och många tvingades välja mellan mat på bordet och en inkomstförsäkring. Regeringen Reinfeldt har även sett till att privatisera Apoteket, vilket har lett till att ovanliga mediciner försvunnit och en prisökning på vanliga läkemedel som huvudvärkstabletter och allergimedicin.

Kamrater. Som vi kunnat läsa i tidningarna det gångna mandatperioden har det varit kravaller i olika förorter runt om i Sverige, främst i Rosengård och i Göteborg, men även i Stockholm. Det är till följd av att Beatrice Ask satsar mer på att få ut poliser på gatorna än att gå till botten med problemet. Problemet är att ungdomar inte har någonting att göra under sommaren, när de få fritidsgårdar som finns kvar håller sommarstängt och kommunen inte kan distribuera sommarjobb till alla saknas det kontanter och en vuxen förebild vilket resulterar i att de unga lätt påverkas av grupptrycket och kommer in på den kriminella banan.

Vi Socialdemokrater vill de kommande fyra åren satsa mer på ungdomarna. Ni ungdomar där ute är de som i framtiden skall driva Sverige framåt genom er uppfinningsrikedom, framåtanda och er arbetskraft. Därför vill vi ge er unga en meningsfull fritid genom fler fritidsgårdar, ökade satsningar på ungdomsidrott och kulturverksamhet. Vi vill också satsa på fler praktikplatser och sommarjobb för att lättare ge ungdomar sysselsättning och en fot in på arbetsmarknaden.

När Reinfeldt pratar om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare blir det i praktiken de redan välbeställda som får mest. De kronor som arbetarna fått mer i plånboken det senaste året har ätits upp av ökade avgifter till bland annat A-kassan. Samtidigt försvinner pengar som hade gett fler vårdplatser, bättre skolgång och en förbättrad äldreomsorg. Har ni hellre hundra kronor mer i plånboken varje månad än ger era barn en bra skolgång och rätt till bra sjukvård och god tandhälsa?

Ligg inte på soffan och säg ”det spelar ingen roll” utan gå till vallokalen den 19 september och bestäm din framtid!

Socialdemokrati och strategi

Mona Sahlin

Socialdemokratin i Sverige är urvattnad och det socialdemokratiska partiet har svikit sin klass för att bli ett parti förmedelklassen, inte för folket.

Mona Sahlin tillträdde som partiledare efter att socialdemokraterna 2006 förlorat regeringsmakten till den borgerliga alliansen. Sahlins retoriska kunskaper vill jag nu ifrågasätta eftersom att hon faktisk ej har det förtroende av folket som en statsminister behöver för att kunna leda landet framåt. Förmågan att tala är det viktigaste instrument en politiker har i kampen för att vinna folkets tilltro, men även för att kunna knäcka motståndarnas politik.

Enligt mig behöver partiet en stark ledare med yrkeserfarenhet och talets gåva. Tyvärr kommer denna information ej nå den socialdemokratiska partitoppen, kärnan, förrän efter en, två eller kanske tre förlorade val. Många av socialdemokraternas väljare som valt att byta parti inför valdagen i september nästa år kommer att välja mellan Folkpartiet och Miljöpartiet de Gröna. Även moderaterna och Fredrik Reinfeldt kommer att få en del av Göran Perssons röster visar de väljarundersökningar som ständigt upplyser oss om hur det kommer att gå.

Göran Persson

Sverigedemokraterna är ett annat parti som en del, främst ngre, väljare kommer att lägga sin röst på med anledning av dels politisk okunnikhet, dels protest mot de etablerade partierna men även eftersom deras åsikt angående Sveriges invandrings- och integrationspolitik.

Många av de som väljer parti har dock aldrig läst partiprogrammen för det parti som de anser vara bäst lämpat att leda Sverige. Det är blott en bråkdel av partiernas åsikter som når väljarna. Att endast skriva ut saker som berör oss här, nu och i den närmaste framtiden är främst ett strategiskt drag för att ta sig till toppen, men även för att dölja sina verkliga åsikter och mål.