Demonstrationsrätten måste gälla alla – även nationalister!

Stockholms gator har idag åter intagits av antidemokrater i form av nationalister och vänsterextremister som inte respekterar vår rätt till demonstrations- och yttrandefrihet. Medan Tranströmer mottog nobelpriset i litteratur kastades ägg och bengaler på poliser och demonstranter.

När idrotts- och kulturevenemang kräver polisnärvaro måste numer arrangörerna själva stå för notan. När ideologiskt avvikande individer blir attackerade av anarkister är det du och jag tillsammans som måste stå för notan för att skydda våra fri- och rättigheter. Det är tråkigt att en del än idag tvingas ha polisskydd för att kunna förmedla sina åsikter på gator och torg.

Själv tror jag på en konstruktiv dialog för att kunna förändra samhället och ändra människors politiska åsikter, inte en gatsten i skallen och glåpord. Även om jag inte delar nationalisternas syn på hur samhället bör vara så står jag upp för deras rätt att uttrycka den. Det är en demokratisk rättighet som vi gemensamt erövrat och måste vårda för framtiden.

AB, DN, SvD, SVT, SR

Bloggerskan Kissie nazist och böghatare

Bloggerskan Alexandra ”Kissie” Nilsson har blivit anmäld för att hon hotat en journalist, anställd på Nyheter 24. Hon säger tydligt att hon kommer att skicka hennes kompisar på honom.

Anledningen till samtalet är att bloggerskan figurerar på en film där hon säger sig dela ut propaganda för, den numer nedlagda, organisationen Nationalsocialistisk Front. Enligt uppgifter i filmen är det hennes bror, Peter, som håller i filmkameran.

Enligt inspelningen där Kissie hotar journalisten uttrycker hon sig: ”Du är helt jävla dum i huvudet ditt jävla bögäckel”, vilket i enighet med lagen om hets mot folkgrupp är hot och trakasserier mot homosexuella.

Bloggerskan är känd för sitt grova språk och sin kaxiga attityd. Hon har även blivit utsatt för attentat av påstådda vänsterextremister, som klottrat ned hennes ytterdörr.

Källor:

Nyheter24: Här sprider Kissie nazistpropaganda

Nyheter24: Kissie polisanmäld efter reporterhot mot Nyheter24

Ljudinspelning med Alexandra Kissie Nilsson

Aftonbladet

Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som enligt opinionsundersökningarna med stor sannolikhet kommer att få mandat i Sveriges riksdag efter höstens val. De sju redan etablerade partierna har dock uttryckligen sagt att de aldrig någonsin kommer att göra sig beroende av detta parti eftersom att de driver ”främlingsfientlig politik”.

Med denna artikel hoppas jag kunna klarlägga Sverigedemokraternas politiska ställning och historia. Detta eftersom att de stora tidningarna också valt att lägga locket på.

En lördag 1988 bildades Sverigedemokraterna i en lägenhet i Stockholm. Partiets syfte var att ”ändra den ansvarslösa politik som alltför länge förts av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.” Partiets politiska ideal var från början ett nationalistiskt parti med inslag av socialdemokrati från Per-Albin Hansson och Tage Erlanders tid. Från början hade partiet två talesmän, och de hette Leif Ericsson och Jonny Berg, alltså inslag från Miljöpartiet.

Sverigedemokraterna säger sig ta avstånd från såväl marxism, som nationalsocialism. Partiets främsta mål är att skapa en anda av kärlek till sitt fosterland och gemenskap. Ett samhälle där idealism, ansvarstagande och samarbete uppmuntras. Partiet anser att de är ett parti för folket, oavsett social status och härkomst.

Sverigedemokraterna framställs i media som ett parti som inhyser tidigare medlemmar i nazistiska organisationer, vars främsta mål är att slänga ut alla invandrare. Är detta någonting som partiet kommer att göra?

Det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som under ledning av Adolf Hitler, senare Führer för det tredjeriket fram tills hans död 1945. Hitlers väg till makten var en blandning av hans propagandaskicklighet, att han beskyllde judar och kommunister för den massarbetslöshet som drabbade Tyskland under början av 1930-talet och framförallt folket. NSDAP tog makten genom ett politiskt val, inte genom en revolution som kommunistpartiet i dåvarande Sovjetunionen. Tyskland var vid den här tiden i upplopp och riksdagshuset eldhärjades av en vilsen kommunist. Nazisterna utnyttjade detta genom att eliminera kommunistpartiet och förbjuda Socialdemokraterna och alla andra partier.

Europa, och USA, har de senaste åren genomgått en stor kris och arbetslösheten har skjutit i höjden. De nationalistiska partierna har gått framåt i många länder som har hållit val de senaste åren. Det är nästan identiska förhållanden som rådde i Tyskland under 30-talet.

Många svenskar talar om hur invandringspolitiken i Sverige varit en katastrof det senaste decenniumet. Samtidigt har många ungdomar, politiskt ointresserade, börjat tala om hur invandrarna tar jobben, tar bostäderna, går på bidrag och framförallt hur mycket brott som utlänningar i Sverige begår.  Sverigedemokraterna är för många ett ljus i mörkret eftersom att de vill ”kasta ut” alla invandrare. Samtidigt lägger de politiska partierna locket på och vägrar att bemöta Jimmie Åkessons argument, vilket gör att han kan föra fram sitt budskap utan några som helst hinder.

Vad står då Sverigedemokraterna för?

Sverigedemokraterna vill lämna EU på grund av deras överstatlighet. De vill också att folket ska få lära sig mer om sin historia, kristna värderingar och nationalismen. Men deras största fråga är Sverige och invandringen.

Sverigedemokraterna står för en restriktivare invandringspolitik eftersom att den nuvarande riskerar att ”hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet.” Partiet tar avstånd från ett mångkulturellt samhälle, men också från rasism och läror där endast det etniska ursprunget räknas som det avgörande kriteriet för nationstillhörighet.

Partiet menar också att den massinvandring som förts medfört enorma kostnader. Dessa pengar har tagits från välfärdssatsningar som skola, vård och äldreomsorg. Men de menar också att politiken bidragit till de rasistiska åsikter som nu genomsyrar Sverige.

”Den globala flyktingproblematiken kan inte lösas genom en fortsatt, enormt kostsam och destruktiv massinvandring till Sverige och andra västerländska stater.” Sverigedemokraterna menar att hjälpen måste sättas in i krisområden, de problem som finns löser sig inte av att ta in alla människor till andra länder och avbefolka hemländerna.

Men Sverigedemokraterna motsätter sig inte att ta in flyktingar, men inte i samma utsträckning som idag. Men det skall i första hand gå till folk som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention.

Partiet menar också att möjligheten till permanent uppehållstillstånd skall försvinna, och att invandrare endast skall få temporära uppehållstillstånd ett år i taget. Personer som begår allvarliga brott, eller mindre allvarliga brott upprepade gånger ska kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och därmed utvisas.

Sverigedemokraterna förespråkar en assimileringspolitik och en drastisk minskning, kanske ett tillfälligt stopp för invandrare av ”kulturellt avlägsna länder”. Sverigedemokraterna vill också att anhöriginvandring begränsas till gifta och barn under 18 år. Men de ska också endast få temporärt uppehållstillstånd.

Ett argument som brukar användas för en fortsatt liberal invandringspolitiker är att Sverige är i behov av arbetskraft. Sverigedemokraterna motsätter sig inte detta, men det skall endast vara för arbetare med en speciell kompetens och de måste ha ett anställningsavtal med en arbetsgivare innan de får ett tillfälligt arbetstillstånd.

De som anländer till Sverige idag genomgår oftast svenskundervisning på sfi där de får lära sig det svenska språket och grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Sverigedemokraterna motsätter sig detta och menar att det projektet har misslyckats och att ansvaret skall vila på individen, inte på svenska skattebetalare.

Assimileringspolitiken som jag tidigare skrivit om är någonting som Sverigedemokraterna vill radikalisera genom att undervisningen i historia skall utökas i skolan och att all form av etnisk kvotering eller särbehandling av invandrare skall avskaffas.

Stöd till invandrarföreningar och andra verksamheter som stöder främmande kulturer skall omedelbart dras in. Det ska endast vara kristna lovdagar, inga andra religiösa högtider skall vara röda. Hemspråksundervisning och rätten till tolk skall vid behov eller intresse finansieras av den enskilda individen, inte av svenska myndigheter.

Det skall också i fortsättningen vara möjligt att bli medborgare, men först efter 10 år och ett kunskapstest samt ett kontrakt där man förbinder sig att respektera svenska lagar och traditioner.

Den mest uppseendeväckande punkten är den om återvandring till de forna hemländerna. De ska få en höjning av engångssumma som idag betalas ut- Men också ett behovsprövat återvandringsstöd som ska kunna betalas ut varje månad under de första åren när de återetableras i sitt forna hemland. Ett krav är dock att man avsäger sig uppehållstillstånd och eventuellt medborgarskap i Sverige.

För en tid sedan tvingades en Sverigedemokrat att lämna sin tjänst som lärare eftersom att ”han var medlem i ett främlingsfientligt parti”. Men Sverige är ett, åtminstone på pappret, demokratiskt land med åsiktsfrihet och religionsfrihet. Agerade då skolan rätt? Är det mer rätt att en vänsterpartist får arbeta kvar? Vänsterpartiet som tidigare gav sitt stöd åt Sovjetunionen och som avskyr översittare och borgare. Är inte det också fel att ha dessa åsikter?

Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindras också att komma in i många skolor, något som strider mot grundlagen. Kan det vara eftersom att många av deras sympatisörer har obekväma eller till och med rasistiska åsikter?  Sveriges Radio har tidigare gjort inspelningar då medlemmar uttalat sig rasistiskt om ”negrer” och även sjungit nidvisor om Olof Palme.

Men Socialdemokraterna, ett av de partier som tar avstånd från SD, la under 1920-talet fram en motion om statens institut för rasbiologi, som upprättades efter att både Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting och högerns ledare Arvid Lindman skrivit under. Sverige har också haft interneringsläger för vänstersympatisörer, men också för romer.

Hur djupt rotad är nationalismen i Sverige? Hur mycket skiljer sig Sverigedemokraterna från de nu rumsrena partiernas politik under 1920-talet?

Nazistsvin åk hem?

När jag idag lyssnade på ett föredrag eller hur man nu skall uttrycka det var det en av de andra yrkeslärarna som berättade om hur han med tyskt ursprung behandlats i världen, även i Sverige med anledning av Tysklands handlingar under 1930-talet fram till andra världskrigets slut och Hitlers död.

Han förklarade att när han som invandrare kom hit till Sverige på 1980-talet fanns det en form av invandrarpolis som han skulle rapportera till två gånger per år fram tills han i mitten av 80-talet blev svensk medborgare. Under dessa sessioner blev även hans svenska fru förhörd i ett annat rum för att ge sina synpunkter på sin man. Även när han hade för avsikt att byta arbetsplats skulle han be om deras tillåtelse av först.

För mig är det ganska intressant att få veta vad detta var för någon myndighet eller liknande och vad de sysslade eller rent utav sysslar med? Är det någon med information är ni välkomma att lämna kommentarer om saken till detta inlägg.

När han berättade om sin militärtjänstgöring och att Nato hade en övning i Wales, Storbritannien, så flögs de in på natten och fick absolut inte röra sig fritt, gå på krogen och annat som alla andra gjorde. Dessa restrektioner var endast eftersom att de var ”nazistsvin”. Han berättade även att han fick lära sig om att Sverige endast var något form av övningsterritorium och det var deras ansvar att gå in och platta till ryssen om de skulle attackera.

Ovanstående har ju trots allt några år på nacken, med tanke på att han är född på 1950-talet och att vi nu är med i EU. Men jag ville dela med mig om hans ord och undrar hur det ser ut nu för tyskar och andra folkslag som vill röra sig fritt utan att ständigt övervakas av misstänksamma människor.

Karl-Bertil Jonssons julafton

Karl-Bertil Jonsson

Julafton är den dag där vi får se filmer som endast sänds denna dag. Det första vi får se är Kalle Ankas-jul som sänds

15:00. Det andra vi får se är Karl Bertils Jul och den tredje är självklart Svensson Svensson!
När vi nu återgår till Karl-Bertil Jonsson så är det första många tänker på att det är kommunistpropaganda med anledning av hans relation till Robin Hood och att han ger de rikas julklappar till fattiga enligt taxeringskalendern samt att hans far Tyko utbrister det klassiska ”Va? Jag har närt en kommunist vid min barm!”. Men idag upptäckte jag att när Tyko tar med sin son till Byrådirektör H.H.K Bergdahl för att se sin son be om ursäkt för att han givit bort deras tändstickstavla till någon från slumkvarteren. Direktören tackar istället Karl-Bertil Jonsson för hans handling och ger honom ett flaggspel som han sedan fäster i taxibilens radioantenn.

Idag upptäckte jag dock att en av flaggorna är ett rött tyg med en vit cirkel som innehåller en svart svastika. Den flaggan relaterar till tredje riket, nationalsocialismen och Adolf Hitler. Varför denna flagga fladdrar förbi är dock en fråga som vi tyvärr antagligen aldrig kommer att få svar på.

”Till en rar och duktig tjej, jag är glad att jag har dig. God jul önskar Lenin”. – Svensson Svensson