Vad vet Google om dig?

Google sökGoogle har blivit ett av Internets största spelare. Google är inte bara en sökmotor utan tillhandahåller även videotjänst, e-postbrevlåda, kalender och mycket mer. Visste du att det inte bara är webbläsaren Chrome som finansieras av Google utan också Mozilla Firefox och Opera?

Att amerikanska företag som Google och Facebook fått allt mer makt på Internet betyder också att vi blir allt mer beroende av dem. Många berättar allt, lägger ut känsliga bilder och tänker sig inte för när de använder Facebook. Samma personer brukar också använde verbet ”googla” när de söker information på Internet. Att Facebook och Google är vinstdrivande företag betyder också att de samlar information och kartlägger dig. Söker du mycket på ”bilar” och ”Volvo” kommer all reklam och sökresultaten från Google att kretsa kring det.  Samma gäller självklart Youtube som också är en del av sökmotorföretaget.

Genom att lägga ut allt mer information om sig själv, blir det lättare för folk att kartlägga dig. Den amerikanska säkerhetstjänsten behöver inte längre göra en profil på dig, utan kollar din profil på Facebook. Troligen kommer de i framtiden, om de inte redan gör det, begära ut information om dig från sociala medier. Vi vet att Twitter redan har valt att lämna ut information om sina användare.

Vill du bli mer anonym bör du undvika att använda sociala medier som Facebook. Du behöver, än så länge, inte uppge dina användaruppgifter för att använda Twitter, men troligen vet de redan att du besökt Twitter om de får tillgång till internetoperatörernas dataloggar. Vidare skall du aldrig använda Google som sökmotor utan välja Startpage.com eller Duckduckgo för att söka information. Därefter bör du överväga att använda någon annan brevlåda än Gmail och samtidigt använda kryptering för känslig information.

Ny proposition vill ge polisen rätten att lokalisera och övervaka svenskar

Sveriges regering har lagt fram en ny proposition som ger polisen rätt att lokalisera, övervaka och censurera folket. Förslaget omfattar även övervakning av personer ”… utan krav på koppling till en skäligen misstänkt person.” Samtidigt ger propositionen rätt att inhämta uppgifter om kommunikationsutrustning inom ”ett visst geografiskt område”.

Det är dags att vi, folket, står upp för vår rätt till fri kommunikation. Den svenska yttrande- och pressfriheten kan vara hotad i och med regeringens förslag. Jag hoppas att mer kunniga personer tar på sig uppgiften att granska propositionen närmare.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets- och sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken som under vissa förutsättningar möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Syftet med dessa förändringar är att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av övervakningsuppgifter.

Tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska även fortsättningsvis lämnas av allmän domstol. Det införs dock en möjlighet för åklagare att i vissa brådskande fall fatta interimistiska beslut. I polisens och Tullverkets underrättelseverksamhet ska beslut om inhämtning fattas av myndigheten. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över inhämtningen. För att uppgifter som har inhämtats i underrättelseverksamhet ska få användas i en förundersökning krävs ett tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Vidare införs en möjlighet att inhämta lokaliseringsuppgifter som gäller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som är påslagen men som vid det aktuella tillfället inte används eller har använts för kommunikation. Det blir också möjligt att inhämta uppgifter om vilka sådana kommunikationsutrustningar som har funnits i ett visst område. De brottsutredande myndigheterna ges dessutom en något utökad tillgång till abonnemangsuppgifter. Slutligen införs utvidgade möjligheter för polisen att få tillgång till bl.a. lokaliseringsuppgifter för efterforskning av för-svunna personer.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Ett av förslagen (6.2) lyder följande:

Regeringens förslag: Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska även ge rätt att inhämta övervakningsuppgifter och att hindra meddelanden från att komma fram.

Läs hela Regeringens proposition 2011/12:55

Googles makt över Internet är skrämmande

Det amerikanska internetföretaget Googles särställning på Internet är ett hot mot demokratin och öppenheten på Internet då allt fler tjänster på nätet är beroende av storföretag som Facebook och Google har det decentraliserade Internet plötsligt blivit centraliserat kring några få företag som erbjuder tjänster som hela världen använder.

Vi har tidigare fått bekräftat att Google använder sin sökmotor för att kartlägga dina surfvanor och på så sätt enkelt kunna marknadsföra annonser efter just dina sökfrågor. Samtidigt vet vi att länder som Kina, Iran och Marocko kontaktaktat Google och på så sätt kunnat filtrera bort information i sökresultaten, men framförallt ritat om världskartan så Västsahara inte syns.

Det är skrämmande vilken makt ett fåtal amerikanska företag har fått över våra liv. Google erbjuder kartor, videoklipp, nyhetsläsare men framförallt sökmotor och e-post. Det sistnämnda är oerhört skrämmande då jag så sent som idag fick bekräftat att den text jag skriver avläses elektroniskt. I mitt fall uppmärksammade Gmail mig på att jag skrivit texten ”jag bifogar”, men inte hade bifogat något dokument. Självfallet är det god service att göra detta, men är det bara toppen av ett isberg?

Är det konstigt att allt fler börjar använda krypteringstekniker som GnuPG när de skickar mail och att SSL nu blivit mer regel än vardag för att säkerhetstjänsten avlyssnar Er internettrafik? Anonymiseringstjänster som Anonine, Relakks och Mullvad säljer som smör i skolsken medan Svensson viker foliehattar. Nä, Internet är än så länge, och måste även i framtiden förbli öppet och ocensurerat.

Tack för mig!

Pedofiler startar friskolor och medborgarna övervakas

Medan protesterna mot presidenten i Egypten tilltar avslöjas det nya, skrämmande, saker här i Sverige. Som jag skrev i inlägget om uppdrag granskning om den dömde pedofilen, så tror jag att det nu kommer en våg av avslöjanden om dömda sexbrottslingar och hur de släpps fria i samhället. Jag hade rätt!

Det har nu avslöjats att en man, dömd för våldtäkt mot barn, fått tillstånd att starta tre gymnasieskolor. Att lärare och andra som arbetar med barn skall lämna ett utdrag ur kriminalregistret vet nog alla om, men att skolinspektionen inte granskar detta när en friskola startas, det är skandal.

En annan nyhet är att EU-parlamentarikern, och folkpartisten, Cecilia Malmström i morgon kommer att presentera ett förslag om att alla flygbolag som flyger inom EU kommer att bli tvingade att lagra uppgifter om passagerarna. Detta, liksom datalagringdirektivet, är någonting som i praktiken kommer att kränka den personliga integriteten, även om det påstås vara bombsäkert.

Förespråkarna för detta brukar komma med argument som ”folkets användande av Facebook är mer farligt för integriteten än våra register”. Det kan tyckas vara så, men det är vi, som privatpersoner, som själva bestämmer vad vi ska lägga ut på sociala nätverssidor, inte myndigheterna.

Min poäng är alltså; att den som inte är dömd för grova brottshandlingar även i fortsättningen skall kunna behålla sin integritet, medan kriminella skall få minskat privat område.

 

Vem har ditt telefonnummer?

Integritet är ständigt på tapeten när databaser offentliga som privata fylls med uppgifter om oss. För en vecka sedan såg jag dokumentären Erasing David. När huvudkaraktären begär ut uppgifterna om sig själv från de offentliga registren i England och de privata bolagen får han veta att det kameranätverk, CCTV, som övervakar Engelsmännen, ständigt registrerar hans resor in i centrala delen av London, trots att varken han eller hans bil är efterlyst.

Tidigare under dagen kontaktade ett undersökningsföretag mig, efter att de lyckats få ut mitt, och mina klasskamraters, telefonnummer från vår skola. Ska man inte kunna lita på att mina privata kontaktuppgifter stannar kvar i skolan? Är det verkligen så att man inte ska lita på någon längre?

Västtrafik ser dig?

Västtrafik byter system och de vanliga 100-korten slutar att fungera första februari. Det nya systemet som stegvis har aktiverats är ett elektroniskt system med påfyllnadskort som bygger på RFID-teknik. Enligt företaget blir det mycket enklare att transportera sig genom hela regionen. Men de elektroniska korten har också skapat ytterligare en sak som kan registrera dina resor. Det går alltså i teorin att kolla upp när du tar dig till jobbet och när du åker och handlar.

Det har talats mycket om FRA-lagen som ger Försvarets Radioanstalt rätten att logga den trafik som sker genom kabelnätet, men det talas tyst om de nya RFID-läsarna i kollektivtrafiken. När skall vi människor få upp ögonen för alla de sätt som registrerar oss dagligen som med några knapptryck kan visa dina rörelsemönster och kanske till och med i realtid med hjälp av kameror visa exakt var någonstans du befinner dig.