Nej till religiösa friskolor!

Den läkepedagogiska verksamhet som idag bedrivs i Järna av antroposofer är en sekt. Antroposofin är en religion, en livsåskådning som till stor del avviker från de normer vi har i samhället. Till skillnad mot Darwin menar Steiner till exempel att människan inte bildades från djuren, utan att människan, till de yttre, är besläktad med dem men att hon var här först.

Rudolf Steiner påstår även i Världens och människans skapelse att människan inte alls härstammar från aporna, utan från ett halvt fisklikt tillstånd på Atlantis. De ”urtidsmänniskor” som hittats är inte alls våra förfäder utan degenererade människor, precis som aporna. Han påstår även att asiater är rester efter de första människorna.

Som ni ser har de både en andlig ledare, Rudolf Steiner och läran om Antroposofin. Det finns i dag ett flertal waldorfskolor som är sprungna ur och bygger och samverkar mycket på Antroposofin och Steiners lära.

Vidare har jag märkt under mina fyra år på Sveriges första läkepedagogiska institut, Mikaelgården, att de som arbetar där har en annorlunda verklighetsuppfattning och de lär ut skapelseberättelsen till elever, helt utan att kritisera denna.  Som ni fårstår verkar antroposofer för att sprida sin lära, indoktrinera och förvanska den vetenskap vi i dag har om hur världen är skapad och uppbyggd. Bakom dörrarna på waldorfskolorna döljer sig en mörk agenda, precis som livets ord, som nationalsocialismen och som plymouthbröderna.

Att det i dagens Sverige fortfarande är tillåtet att bedriva friskolor, som utan ifrågasättande och granskning har möjlighet att propagera för deras åsikter och hjärntvätta barn, det är skandal!

Det är dags att politikerna slutar blunda åt problemen och räddar vår framtid, våra barn, ur sektledarnas klor. Det är dags att politiker, soc-kärringar och föräldrar kastar av sig skygglapparna och ser vad som händer med ungdomarna; många hjärntvättas, andra tar sitt liv likt Marcus Jannes.

Stå upp för en framtid där vetenskapen styr. Nej till sekter och religiösa friskolor!