Är det dags att emigrera?

Sverige har, fortfarande, en relativt hög skattenivå. Trots detta har vi sett hur pengarna uppenbarligen försvinner då vi fått sämre skola, sjukvård och äldrevård. Vem har då fått pengarna? Inte jag.

Svenskarna har vant sig vid en relativt hög skattenivå, trots att vi de senaste åren inte fått samma valuta för pengarna. Samtidigt som Håkan Juholt och andra folkvalda och tjänstemän får betald bostad ser vi hur de svenska trygghetssystemen raseras.

Nästan dagligen hör vi i nyheterna hur våra skattepengar hamnar i fickorna på riskkapitalister, eller snarare på nummerkonton i skatteparadis. Vi ser det i den svenska skolan, äldreomsorgen och snart också de svenska sjukhusen. De tillgångar som vi tillsammans ägt, kommunala skolor, lägenheter och framgångsrika företag, reas ut till underpris för att ”den offentliga sektorn” inte skall bedriva företag eller något annat nonsens.

Jag vill påstå att vi de senaste 15 åren utbildat en hel generation idioter. 90-talisterna presterar sämre i matematik, svenska, samhällskunskap och många andra skolämnen än deras föräldrar. Samtidigt sparas det in på deras far- och morföräldrar som tvingas till en ”äldrevård” där de anställda tävlar om vem som kan spara in mest på blöjor, toapapper och till och med mat.

Effektiviseringen som sker i den privata sektorn påverkar även den offentliga som på grund av konkurrensen tvingas se elevantalet sjunka, vilket leder till minskad lärartäthet och i längden sämre skola. Avregleringarna har kanske lett till en ökad effektivisering, vilket i längden leder till att kvaliteten får stryka på foten.

Riskkapitalisterna lockar elever med datorer och låtsasutbildningar. Detta gör att eleverna, tyvärr, använder internet och sociala medier under lektionstid när de inte lär sig att sminka varandra eller spela teater. Digitaliseringen av den svenska skolan är mycket bra, men det får inte gå ut över elevernas kunskapsinhämtning. Människan är i naturen lat av sig och unga tenderar dessutom att tänka mycket långsiktigt. För att öka elevernas kunskap måste vi börja redan i unga år.

Medan kunskapsklyftorna växer i det svenska samhället kommer Asien att vinna mark, allt på grund av politikernas fiffel. De kunskapstörstiga ungdomar som utbildat sig till ingenjörer, lärare och läkare kommer att lämna Sverige till förmån för attraktivare länder och vi blir ett utvecklingsland, ett land utan fungerande infrastruktur och kunskap.

Alliansen vurmar för den privata sektorn, samtidigt raseras den offentliga sektorn och därmed även infrastrukturen. Åter ställer Statens Järnvägar in tågen, de klarar varken stormar eller snöfall. Elpriserna höjs, men elbolagen klarar inte av att leverera. Och mitt i allt detta klipper Telia kopparledningarna till förmån för en ”trådlös” teknik som är överbelastad och saknar täckning på landsbygden.

Nä, Sverige är inte något framtidsland. Arbetslösheten kommer att fortsätta öka i takt med att allt fler idioter lämnar gymnasieskolorna och pensionärerna tvingas jobba längre. Är det dags att göra som bönderna under 1800-talet och lämna Sverige?

Teknik i skolan går före kunskap

Jag vill påstå att den svenska skolan de senaste åren utbildat en hel generation idioter  kunskapsklyftorna mellan 90-talisterna och deras föräldrar växer, samtidigt som konkurrensen i världen blivit allt större. Våra femteklassare är mycket sämre på matematik än de asiatiska barn.

Världens bästa skitskola på UR genomförde ett test där svenska grundskoleelever fick svara på uträkningen 800/100. Det har visat sig att 20(!) procent av eleverna inte svarat med ”åtta”.

Samtidigt får allt fler barn datorer eller läsplattor, vilket jag tycker är skandal. Visst minskas pappershanteringen, men de flesta brukar sociala medier och Internet under lektionstid och riskerar då att missa viktig kunskap.

De pengar som idag läggs på datorer bör istället satsas på att öka barnens kunskap. Detta gäller givetvis också de pengar som idag hambar i skatteparadis, långt ifrån dig och mig och de svenska skolbarnen.

Kalla mig inte invandrare! Hallå!

Troligtvis kommer klippet som jag nu länkar till i detta inlägg att publiceras i svenska kvällstidningar inom en snar framtid. Därför väljer jag nu att kommentera det för att reflektera mina synpunkter.

I filmsekvensen, som är inspelad med en mobiltelefon, har en lärare kommit i konflikt med en mörkhyad elev som på bruten svenska hävdar att han inte är invandrare. Tyvärr börjar filmen under pågående konflikt och man får ingen hjälp i beskrivningen om vad som startade bråket.

Bland annat uttrycker sig läraren följande: ”Jag är så trött, jag hjälper alltså invandrare och sånna som e barn till invandrare. Jag hjälper dom att få jobb” sedan ”jag är här för att hjälpa dig, jag behöver inte jobba men jag vill fan hjälpa er.”

Den stora frågan blir nu vilken person som har rätt och vem man ska hålla med. Troligtvis kommer en stor del att kritisera lärarens uttalanden då eleven är svart, det är ju tabu att kritisera människor med utländsk härkomst i Sverige. De som kommer att ställa sig på lärarens sida blir troligen utmålade som Sverigedemokrater och en skam för det mångkulturella samhället.

Frågan är också vad konsekvenserna av klippet kommer att bli. Troligtvis kommer läraren att få en utskällning med risk för uppsägning, trots att han troligen blivit terroriserad av ligisterna (läs eleverna) i klassen.

Sverigedemokraterna gör Sverige till ett U-land

Två veckor kvar, sen är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Fyra år med fortsatt högerstyre, eller ska de rödgröna med Mona Sahlin i spetsen ta över stafettpinnen? Det är ditt val.

Ett av orosmolnen för de sju riksdagspartierna är att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna får en vågmästarroll nästa mandatperiod. Sverigedemokraterna är enligt mig, det enda parti som tar upp integrationsfrågorna. Jag håller dock inte med om deras lösningar som bidrag för hemflyttning och liknande.

Sveriges roll som ett starkt industriland lever vidare idag, tack vare invandringen. Under 1900-talet kom jugoslaver, turkar, italienare och andra till Sverige för att jobba inom stål- och varvsindustrin. Än idag är det många invandrare som jobbar på Sveriges industrier. Som industrilärling har jag sett att det är mycket invandrare som jobbar vid fräsmaskinerna, som tur är. Sverige kommer inom en snar framtid få problem när generationsväxlingen äger rum, eftersom det saknas duktiga, yngre, att ta vid när 40-talisterna stämplar ut för sista gången.

Att kasta ut invandrare kommer för industrin betyda att det försvinner en jävla massa arbetare. Arbetskraft som inte kan ersättas eftersom att industriprogrammen idag inte håller samma kvalitet för 20 år sedan och för att dagens ungdomar hellre blir IT-nissar än står på industrigolvet. Sverigedemokraternas politik gör alltså Sverige till ett U-land!

Men det är också viktigt att industriutbildningarna höjer kvaliteten. Det funkar inte med lärlingsutbildning inom industrin. Har du inte maskintimmarna kan du inte ställa dig vid maskiner som kostar miljoner och delarna hundratusentals kronor. Har vi ingen fantastisk industriutbildning kommer Sverige att tappa allt till Asien där arbetskraften kostar en spottstyver jämfört med här.

Stort kunskapstapp i svensk skola

Användaren gorgMeister på internetforumet Flashback har skrivit en tråd där han skryter om att hans tvillingbror gjort det nationella provet i matematik B i stället för honom. Trådskaparen skriver också att anledningen till detta tilltag är eftersom att han inte fått tillräckligt med poäng på delproven för att bli godkänd.

Att någonting sådant förekommer är nog inte första gången. Men däremot är det skandal att det faktiskt går att genomföra! 90-talister är enligt mig den mest underutbildade och mest slöa grupp av ungdomar som i modern tid vandrat i Sverige.

Den svenska skolan är tyvärr mycket bristfällig nu för tiden och många lärare delar för lätvindligt ut betyg till elever som knappt uppnår målen, och det bara för att vara snälla. När de första 90-talisterna nu går ut de närmaste åren kommer samtidigt allt fler 40-talister att stämpla ut för sista gången, ett generationsskifte håller på att ske. Därför är det också viktigt att dagens ungdomar får möjlighet att lära sig lika mycket som gårdagens ungdomar, de som inom en snar framtid blir ålderspensionärer.

Hur detta skall lösas är dock någonting som diskuteras i riksdagen och bland de egna partierna, men inte 100 procent blocköverskridande. Den svenska skolan har de senaste åren tappat kunskap till följd av alla de politiska reformer som påverkat utbildningen negativt.

”Min tvillingbror ska göra nationella åt mig” – https://www.flashback.org/t1197890

Vem ska gå i särskola?

Arton år av förtryck ristar in djupa sår i själen. Sedan början av detta årtusende har jag fått stämpeln idiot i alla handlingar och dokument., detta har gjort att de som får ta del av dokumenten aldrig kommer att ta mig på allvar. Varken idag, i morgon, aldrig!

I dag blev jag återigen förödmjukad då en vikarierande LSS-handläggare gav som förslag att jag borde överväga en god man som tar hand om min ekonomi när jag flyttar hemifrån i framtiden. Det är sådana saker som gör att jag har svårt att öppna mig för folk. Att hon också uttryckte sig att det var en nackdel att jag inte gått särskola eftersom hon anser att man får mer stöd av arbetsförmedlingen när det är dags att söka jobb, det gör mig förbannad.

Särskolan är någonting som ursprungligen utvecklades för att ge mindre begåvade ungdomar stöd och möjlighet för att lära sig samma saker som i en vanlig skolklass. Det har, tyvärr, blivit så att allt fler barn placeras där eftersom att skolan inte har kunskap, tid och ork att ta sig för att hjälpa de barn som har svårt att hänga med, trots att de är lika begåvade som ”vanliga” människor.

Sverige är ett land där ungdomar, mot sin vilja, får alla möjliga bokstavskombinationer och därmed blir stämplade som idioter på grund av att barnen inte får den extra hjälp som, oavsett diagnos eller ej, ska ges till alla som behöver den. Att idiotförklara barn skapar bara problem i framtiden för dem när det är dags att söka jobb och liknande.

Elevdemokrati är grunden för framtiden!

Demokratiska rättigheter i skolan är någonting som oftast finns i form av elevråd som har i uppgift att representera alla klasser och elever på skolan. Det är dock aldrig en självklarhet att elevens vilja respekteras, det är ofta som lärarkåren och skolledningen fullkomligt skiter i våra åsikter och kör sitt eget race. Därför anser jag att elevdemokratin avsevärt skall förbättras och skolledningen inte skall våga genomföra beslut som påverkar eleverna innan vi har fått ta del av informationen.

Ofta talar politiker och media om ungdomars bristande ansvarstagande hemma och i skolan. Genom att ge eleverna mer makt kan intresset för ansvar och politiskt engagemang väckas till liv och få ungdomarna, de blivande samhällsförsörjarna, att växa upp och inte som nu bidra till samhällets förfall med ökad kriminalitet och få ett slut på ungdomars attityd där de frånsäger sig ansvar och skyldigheter.

Det är dags att visa vad vi unga går för och inte beskyllas för att bara stöka till och skita i allt! Därför uppmanar jag er alla att ligga på era lärare samt skolledning för att försäkra er om att det är ni som bestämmer!

Kunskapsnivån sjunker framför våra ögon!

Kunskapsnivån sjunker i Sverige. Fler och fler ungdomar når inte upp till de satta målen i årskurs 9 på grundskolan. För att råda bot på detta måste vi få barnen mer disciplinerade och motverka den arrogans och respektlöshet som många unga visar den svenska lärarkåren och även andra vuxna. De som idag går på en läroanstalt, är de som imorgon kommer att driva Sverige framåt. Men med en sviktande kunskapsnivå kommer Sverige att halka efter i utveckling och kommer därför bli omsprunget av länder som Kina, Dubai, Indien mfl.

Eftersom att jag går en lärlingsutbildning så har jag också märkt att de flesta som går med mig är personer som hatar skolan och därför verkligen inte presterar på den nivån som många andra gör. Därför anser jag att vi som endast läser teoretiska ämnen två dagar per vecka har svårare för att klara skolan. Koncentrationssvårigheter är någonting som också ger upphov till det som i dagligt tal benämns som skoltrötthet. För ungdomar som behöver extra stöd finns inte det stödet oavsett vad för slags klass man går i, förutom just särskolan. Därför anser jag att det behövs fler antal lärare per elev varje klass. Att lärare skall behöva undervisa 30 elever själv är någonting som är problematiskt eftersom att de flesta fokuserar på att få de ”bråkiga killarna” att knipa käft och då sjunker undervisningstimmarna drastiskt.

För att summera det hela måste vi alltså:

  • Skärpa kunskapsnivån genom att anställa fler pedagogiskt skickliga lärare som undervisar barnen.
  • Minst en assisterande lärare per klassrum för att kunna hjälpa de som behöver.
  • Få ungdomar att lyssna på lärare och andra vuxna.

Lika rätt till kunskap i grundskolan

Nyhetsprogrammet Rapport på Sveriges Television rapporterar om att allt fler barn med lågutbildade föräldrar halkar efter i skolan.

Läxor är något som skapar ökade skillnader i barns kunskapsnivåer. Förlorad kunskap gör att de som i framtiden kommer att vara med och driva samhället har sämre förutsättning att lyckas. Det måste satsas på fler lärarledda lektioner med mer individuellt anpassad kunskap på det man är bra på.

Alla människor kan inte vara bra på allt, men alla är bra på något. Enligt flumvänstern skall folkets kunskap vara likvärdig inom alla ämnen. Självklart måste alla ha en bra kunskap i språk och matematik, men alla kan inte bli matematiker och samtidigt vara bra hantverkare.

Lika rätt till kunskap – Möjlighet till spetskompetens.

Vad händer med skolmaten?

Skolman är en het debatt nuförtiden, Bert Karlsson med sitt program och ungdomar som bloggar . Det jag finner intressant är en lapp som var uppsatt i vår skolmatsal i fredags.

För några veckor sedan serverades skolmat i form av ärtsoppa och pannkakor, hur många tog soppan? Många tog givetvis ett flertal pannkakor för att man inte blir mätt av endast en eller två. Dagen efter hade våra skolmålsbiträden, som det så fint heter, satt upp en lapp där de påpekade att de hade slängt 25 kilogram pannkakor.

Om vi nu återgår till fredagen då det serverades tacos och vi fått en lapp där det stod ”max 2 /per person”, men även en som satt upphängd. Den lilla lappen som var uppsatt hade en text där det förklarades att vi måste fråga om lov innan vi tar fler än två med anledning av den tidigare händelsen med kastade pannkakor. Det stod även att de inte kan servera hamburgare, tacos, pannkakor etc. om vi kastar sakerna.

Det är för mig en gåta att de tar upp den sortens mat, det är väl mer mat som åker i soptunnan när det gäller ”äcklig skolmat”? Vad händer med all mat som inte äts upp av oss skolelever? Varför skall vi ta ansvar för skolkökens idioti?

Mr H.