På vems sida står Försäkringskassan?

Strålkastarljuset riktas åter på Försäkringskassan. Denna gång på grund av att de valt att åka på konferens till Las Vegas och under fyra dagar spenderat över 100 000 kronor.

Samtidigt som Försäkringskassan spenderar tid på att trakassera sjuka som nu tvingas söka socialbidrag har de alltså valt att spendera pengar i USA, i stället för att stärka den svenska ekonomin.

Allt oftare hör man att svenskar är lata bidragsfuskare och att försäkringskassan genast kräver tillbaka pengar som felaktigt utbetalats. Men när de själva missar utbetalningar till de sjuka, då är det plötsligt inte lika bråttom. Är inte det vad vi kallar dubbelmoral?

Att regeringen utgår från att vi svenskar är bidragsfuskare när de själva företräder en samhällsklass som gör allt för att undkomma skatt och ideligen fått skattelättnader på sjukas bekostnad, det är vad jag kallar skandal.

Kamrater, är det dags att slå undan benen på dem som föder det svenska klassamhället och stå upp för en samhällsriktning där de som är sjuka ska få bästa möjliga hjälp att åter kunna komma ut i arbete och på det sättet stärka den svenska välfärden och bidra till statskassan?

Efterlyses: ett socialistiskt parti som värnar om folket

Sverige är i behov av ett starkt socialistiskt arbetarparti som värnar om folket och den offentliga sektorn. Socialdemokraterna har övergivit sin position som arbetarnas alternativ och ett antal människor kommer till hösten att lägga sin röst på det enda arbetarpartiet, moderaterna.

Moderaterna gick i veckan ut med den största lögnen på länge; att de nu skulle vara det enda arbetarpartiet i Sverige. De säger sig stå för fortsatt ordning på offentliga finanser och fler jobb. Men under denna mandatperiod har tusentals arbetare förlorat sina jobb i den största finansiella krisen under modern tid. Det hela blir inte bättre av att facken tvingades att höja sina medlemsavgifter vilket resulterade i att många tvingades välja mellan mat på bordet eller A-kassa och trygghet.

Under det senaste året har kostnaden för försörjningsstöd ökat dramatiskt för kommunerna vilket bara bekräftar att moderaterna har minskat tryggheten för löneslavarna. Moderaterna har med sina dramatiska skattesänkningar och utförsäljningen av Apoteket försämrat sjukvården och gjort det både dyrare och svårare för de i behov av medicin att få ut denna.

Därför anser jag att Sverige nu är i behov av ett starkt socialistiskt parti som i första hand företräder folket och lyssnar på oss. Ett parti som verkar för fler jobb genom att bygga bostäder som ungdomar har råd att bo i utan att skuldsätta sig upp över öronen. Att bygga bostäder genererar jobb för bl.a.. rörläggare, snickare, glasmästare, elektriker och alla deras underleverantörer. Det är någonting som skapar jobb och välfärd.

Dessutom efterlyser jag ett parti som satsar på ungdomar. De senaste åren har allt fler ungdomsgårdar stängt och inget har ersatt dem. Det resulterar i ökad kriminalitet i form av klotter och skadegörelse. Dessutom måste kunskapen i den svenska skolan öka genom att det fokuseras mer på kunskap än en bokstav på ett papper.

Kamrater, låt oss nu ta en riktig funderare på hur ni vill att Sverige skall se ut i framtiden.

Lån istället för bidrag till nysvenskar!

Många säger att invandrare lever under sämre villkor i Sverige och därför bor sämre och inte har jobb. Min åsikt om det hela är en helt annan och den kommer jag här nedan att förklara och granska.

Bostadssituationen för många invandrare är enligt många väldigt dålig och många utlandsfödda bor tillsammans med andra från samma land. Det är ingenting konstigt med det, men det är väldigt konstigt att de då klagar på ekonomiska förhållanden eftersom att det då blir problem i både social anpassning och en snedfördelning ur ett klassperspektiv.

För att invandare skall få en bättre möjlighet att integreras i samhället är det viktigt att alla inte bosätter sig i samma trappuppgång eftersom att det då blir svårare med både språk och svenska seder eftersom att de oftast fortsätter att prata sitt hemspråk därför att de inte har kravet på sig att prata svenska för att göra sig förstådda. Även ur en skolsynpunkt är det viktigt med ett större krav på mer fördelning så att det inte bara går araber i en klass eftersom att det då blir svårare för barnen att växa upp och anamma den svenska livsstilen. Nu säger jag inte att alla måste hoppa runt en midsommarssång och sjunga ”små grodorna”, utan det är viktigt att ungdomarna lär sig att i Sverige lever vi på ett visst sätt och därmed skall följa Sveriges rikes lag.

Som jag tidigare skrivit är jag också emot hemspråksundervisning bekostad av skattepengar eftersom att det hämmar barnens utveckling i landet Sverige. Språkundervisning i hemspråk ska fortfarande vara möjlig, men då antingen via föräldrarna men även av privatlärare etc. Självklart finansierad av familjen!

Många klagar på att många invandrare lever på bidrag. Däremot kritiserar ingen lagstiftarna, riksdagen, för att göra det möjligt. Enligt mig är det dags att sätta en gräns på möjligheterna till försörjningsstöd till låt oss säga arbetat i Sverige i 5 år, eller svensk medborgare.

Ny Demokrati kom i början av 90-talet med ett förslag att istället för bidrag ge invandrare pengar till låns, kapital som alltså senare ska betalas tillbaka. Det är också en utmärkt lösning eftersom att vi skattebetalare på så sätt kan minska utgifterna med många procent.

Nej, jag är inte nationalsocialist! Jag är realist och vill få ett slut på den misslyckade integrationen.

Politiker skapar segregering och rasism

Avvisade flyktingar är en av de saker som media nu lobbar mot. Det som bland annat diskuteras är huruvida det är humant att skicka tillbaka invandrarna till det första EU-landet de kom till. Media anser tydligen att alla flyktingar, nödställda och sjuka skall få vård och boende i Sverige. Det håller ju inte i längden.

Samtidigt höjs röster angående invandrare och bidragsfrågan. Senast var det bloggaren Paow, som även uppmärksammades i nättidningen Fria Tider. Paulina Danielsson anser att staten skall skola alla invandrare till att bli blonda svenskar Svenssons och inte leva på socialbidrag.

Anledningen till att invandrare över huvud taget kan leva på bidrag är eftersom att svenska politiker gjort detta möjligt, det tycks många svenskar ha glömt bort. Anledningen till att du inte tänkt på det innan är eftersom att de nyheter du ser på fullkomligt förbiser detta är på grund av medias nyhetsvinkling som gör dig till en invandrarfientlig svensk.

Paulina påstår även att alla invandare går runt och säger ”svennehora” och liknande saker. Är det någon som ställt frågan till en person som uttalat sådana saker? Vad blev svaret?

Segregering är någonting som finns överallt, även i Sverige. Turkar bosätter sig med turkar och ryssar med ryssar. Det händer också utomlands där det finns svenskbyar och nordiska byar fullt med svenskar, danskar och norrmän. Problemet är att detta skapar en segregation som gör att de som bor med sina landskamrater inte blir integrerade i samhället och lär sig språket när de kan tala arabiska, ryska och skånska med alla kompisar.

Vad skall vi göra åt problemen?

  • Vi måste se till att invandrarbarn får fler svenskar i klassrummet, det håller inte att hela klassen kommer utifrån. Detta minskar rasismen och lär invandrare om svenskar.
  • Avskaffa rätten till skattefinansierad hemspråksundervisning – det är svenska vi pratar här!
  • Myndighetspapper skall endast tryckas på svenska och engelska!
  • Minoriteten skall anpassa sig efter majoriteten – inte tvärt om!
  • Sätt dit medielobbyn som gör allt för en bra story!

Många gråsossar där hemma kanske stämplar mig som en nationalist, främlingsfientlig tonåring. Men segregering skapar bara problem och hittills har ingen lyckats lösa problemen.