Ökade klyftor och minskat ordförråd!

Kunskapstappet bland eleverna i den svenska skolan blir allt mer synbart; fler särskriver och ordförråden krymper. Det är ett faktum om man ser på verkligheten, studerar PISA 2009 och jämför de texter som skrivs av dagens ungdomar, med det material som deras föräldrar producerade under sin skoltid.

Det har blivit ett allt större fokus på att lära ut andra språk, så som engelska, tyska och spanska, i stället för att satsa på läsförståelse och ge unga fler läs- och skrivuppgifter.
Mycket tyder även på att engelskan är den största boven i dramat då man lär ut att vi inte skall skriva ihop, utan i stället skriva isär de ord som i svenskan är ett ord.

Samtidigt har Internet blivit en del av vår vardag. På nätet sker idag kommunikation mellan ungdomar i form av chatt på MSN, Facebook och andra sociala nätverk. Men i stället för att fokusera på att stava rätt är prioriteten att kommunicera snabbt, med så få bokstäver som möjligt. Det nya ”chatspråket” är även det starkt influerat av engelskan och förkortningar som ”imo”, ”brb” och ”omg” har fått ersätta; enligt min åsikt, strax tillbaka och ”Herre Gud”.

Hur skall vi då komma tillrätta med problemen och öka ungas läs- och skrivkunskaper? Först och främst är det viktigt att få unga att läsa fler böcker i stället för att se på TV och spela datorspel. Vidare måste lärarna fokusera på att uppmärksamma när vi elever gör fel, något som de tyvärr ofta inte gör.

Men framförallt är det viktigt att vi slår vakt om det svenska språket och ser till att alla får förutsättningar för att spela på lika villkor, det ska även gälla nyanlända och dem med språksvårigheter som dyslexi. Vi är på väg att få en mer segregerad skola där invandrare går på egna skolor och de som har möjlighet flyttar till bättre skolor. Det faktum att utbildningsministern nu genomdrivit förslaget om profilklasser gör också att en grupp av begåvade elever hamnar tillsammans i en egen klass, med de bästa lärarna. Medan den som behöver hjälp hamnar ännu mer på efterkälken.

Det är viktigt att motverka en segregation av den svenska skolan för att inte skapa ett samhälle för eliten med ökade klyftor mellan invandrare och svenskar, högpresterande och normalbegåvade, fattiga och rika.

 

Alla talar svenska – i Spanien

FuengirolaÖverallt i Sverige höjs nu röster för att se till att ”bli av med slöddret”, de invandrare som inte integrerar sig i samhället, bor i samma kvarter och pratar samma språk. Men hur många av er tänker på att det faktiskt finns svenskbyar i flera länder där många faktiskt aldrig pratar annat än svenska?

Tidigare idag såg jag ett äldre klipp på TV4play där de är på spanska solkusten, närmare bestämt i Fuengirola. När jag tittat färdigt såg jag alla de fördomar som vi i Sverige har mot nysvenskar. Många behöver, tack vare att alla pratar svenska, aldrig kommunicera på spanska om de inte har behov att ta kontakt med myndigheter, även där finns det hjälp att få.

Kustradio på svenska och en svensk tidning är bara några av de saker som finns. Vill du ha kaviar är det bara att gå till den svenska affären och köpa Kalles. Har du skaffat en lägenhet av en svensk mäklare kanske Magnus målare ska ändra färg i vardagsrummet?

Detta är bara ett ställe i Spanien. Det byggs liknande ”ghetton” i Thailand och på andra ställen. Men det är någonting som de etablerade medierna i Sverige aldrig någonsin belyser för oss. Många väljer självklart att bosätta sig i det ”riktiga” landet och genast försöka lära sig att prata så bra spanska, eller vilket språk det nu är, som möjligt. Men det finns alltså folk som väljer att bosätta sig i isolerade samhällen och att barnen får gå i svenska skolan.

Detta inlägg är en uppmaning att det nu är dags att media nu på allvar tar upp integrationsfrågor, både i Sverige och hur svenskar väljer att bosätta sig i svenskbyar utomlands.

Här nedan följer länkar för er som vill läsa mer om svenskarna i Marbella och andra ställen i Costa del Sol. (Alla talar svenska)

Edit 2011-01-17: Inkludera reportaget

Bloggeliten förstör svenskan

Sveriges unga bloggelit har väldigt dåligt skriftspråk och använder talspråk i skrift. Eftersom att väldigt många unga, framförallt tjejer som läser deras inlägg har de väldigt stor makt och således sprids deras åsikter, beteende och språkbruk vidare bland ungdomar.

Som språkfacist anser jag att det är dags att någon tar tag i problemen eftersom att deras lärare, om de inte har hemundervisning, uppenbarligen inte bryr sig om att de förfular svenskan. Jag själv har egentligen aldrig haft svenskundervisning och är därför väldigt sparsam med komma eftersom att jag aldrig riktigt förstått regeln. Min svenska är baserad på litteratur, den lilla jag läst, och ett intresse för att bevara språket.

Dyslexi och msn-språk

Dyslektiker är en speciell grupp av människor som har svårigheter med att läsa och skriva. Personer med dyslexi har alltså oftast svårt när det gäller stava ord och även läsa i ”normalt” lästempo.

Som internetanvändare och daglig forumanvändare samt chattare har jag upptäckt att många människor är arroganta och använder sitt funktionshinder som ett motargument för att inte försöka förbättra och träna bort sitt handikapp. Detta hämmar alltså folkets språkliga utveckling och gör att svenskan som språk tappar sina traditioner och allt fler brukare ignorerar de grammatiska reglerna. Särskrivning är ett annat fenomen som på internet sprids till allt fler ungdomar och även det förstör det svenska språket.

MSN- och SMS-språket är också ett problem när meningen ”jag har ingen aning” förkortas till idk, av engelskans I don’t know. Detta gör att många av de traditionella svenska förkortningarna försvinner eller rentav misstolkas av ungdomar, men även att skriftspråket i skolan och i samhället blir allt mer svårtolkat.