Vilket Sverige vill du ha?

Kamrater!
När jag var liten fick jag lära mig att stå upp för det man tror på. Att försvara de svaga, sjuka och arbetslösa var en självklarhet.

I dagens Sverige styr borgarna med Statsminister Fredrik Reinfeldt vid rodret. Nu ökar klyftorna bland folket; mellan rika och fattiga, invandrare och svenskar men framför allt mellan sjuka och friska. Reinfeldts Sverige är inget möjligheternas land. I alla fall inte om du saknar pengar.

Alliansen river broar och bygger murar. Rasismen i Sverige ökar i takt med segregationen. Det är dags att någon tar tag i problemen, sänker luftskeppet Reinfeldt och återknyter relationer mellan alla sorters folk. Oavsett härkomst, inkomst och kön.

Vidare är det också viktigt att fokusera på framtiden, våra barn och barnbarn. Hur vill vi att deras framtid ska bli? Kärnkraften är ingen förnyelsebar energi, det är en tickande bomb.

Olja, kol och kärnkraft måste bytas mot sol, vind och vatten. Det är dags att satsa på framtiden, satsa på miljön. Att höja koldioxidskatten utan att ge folk bidrag till förnyelsebar energi, en egen kraftpark, är inte hållbart.
Det är också viktigt att våra bränsletörstande herrgårdsvagnar byts ut mot energisnåla småbilar och pendeltåg. Återinför skrotningspremien men framför allt: inför nolltaxa för alla.

Medan vi tankar etanol för att rena vårt samvete, svälter barn till döds. Att tanka spannmål löser inte problemen. Det skapar bara nya.
Tack för visat intresse och glad påsk!

Sverige – en fristad för kriminella?

Kriminaliteten ökar i Sverige. Vi får allt fler kriminella gäng och snart kommer den tredje vågen hit, då företagen tas över med hot och våld. Redan nu är garderoberna på krogarna i Stockholm kontrollerade av brottslingar.

När en polis stoppar en cyklist för att denne inte har lampor på sin cykel kan man tycka att detta är slöseri med resurser, vilket det också är. När polisen får in anmälningar om småbrått, som mobilstölder, cykelstölder och liknande blir dessa, nästan aldrig, uppklarade, utan läggs på hög. Betyder detta att polisen prioriterar våldtäkter, misshandel och andra grövre brott mer? Inte alls!

Av de elva svenskar som står på Interpols ”Wanted-list” är inte någon eftersökt för våldtäkt. Julian Assange var internationellt efterlyst, han överlämnade sig självmant. Vi måste skärpa straffen för sexbrottslingar, inte sexköpare, och folk som begår misshandel. Samhällstjänst och böter är inte något bra straff. Det samma gäller även dem som kör bil i onyktert tillstånd.

Sverige har blivit en fristad för kriminella, inte bara fildelare, så länge man inte är eftersökt av Pentagon för att ha läckt krigshemligheter och interna mail.

 

Dömd, intagen, pedofil fick lägenhet och obevakade permissioner

Lever vi i den rättsstat vi tror, med fungerande domstolar, fängelser och psykiatrisk vård? Frågar vi Janne Josefsson, programledare för uppdrag granskning på Sveriges Television, kommer svaret antagligen bli att så inte är fallet, eller ytterst tveksamt.

Reportaget som startade årets säsong av uppdrag granskning handlar om Patrick H. (f. 1966) som förgripit sig sexuellt på sin dotter och blivit dömd för grovt barnpornografibrott. Patrick han dömdes år 2000 till rättspsykiatrisk vård för att ha våldtagit fyra flickor, alla under tio år.

Han fick, efter åtta år, rätt att vistas utanför anstalten och dessutom få hjälp att ordna en lägenhet, och bostadsbidrag. Patrick fick hjälp av kriminalvården att flytta sina tillhörigheter till den nya lägenheten i ett barnrikt område, en timme från anstalten. Det enda kravet var att han klockan 22.00 skulle infinna sig på anstalten. Han blev även skriven på lägenheten, då detta är ett krav för att beviljas bostadsbidrag.

Patrick var extra vänlig mot alla barn, gav dem godis, glass och presenter. Han träffade också flerbarnsmamman Anna, vars femåriga dotter han sexuellt ofredat. Det framkom också att han, inlåst på anstalten, laddat ned barnpornografi till sin dator.

Att det i Sverige skall vara tillåtet att pedofiler skall få rätt till obevakade permissioner, permissioner över huvud taget, är någonting som för mig är helt obegripligt. Att han, som dessutom är dömd för barnpornografibrott, får tillgång till dator och Internet, det är ofattbart.

Detta är en stor rättsskandal, man undrar vad som mer finns i kriminalvårdens korridorer, eller skall vi säga utanför?

Följande länk avslöjar identiteten på ovan nämnda man. Jag ansvarar icke för vad Ni gör med informationen.

Uppdrag Granskning: 5-årig flicka blev offer för dömd pedofil

Framtiden för Sverige

Framtiden för Sverige ser alltmer mörk ut, då fler och fler blir allt mer främlingsfientliga när vi i framtiden behöver fler invandrare. Hatet mot en folkgrupp, muslimerna, växer sig allt starkare när vi dagligen hör om nya bombdåd i Afghanistan och Irak.

Framtiden för Sverige blir mer diffus då Asien är på frammarsch inom industrin och allt fler arbetstillfällen kommer att gå förlorade i Norden. Det är viktigt att vi snabbt tar täten för klimatomställningen och producerar vindkraftverk och kommer upp med nya, effektivare lösningar för att kunna exportera.

Framtiden för Sverige måste vara kunskap och nytänkande. Det är dags att skolsystemet får sig en rejäl ändring, så att ungdomarna får en bättre utbildning. Kunskap är grunden för att få en bättre värld och ett blomstrande land. Politikerna i riksdagen och rosenbad styr och ställer, men folket på golvet har ingen kontroll.

Sverige är ett land i förändring, men är förändringen åt rätt håll? Det tål att tänka på när vi nu närmar oss ett nytt år, ett oskrivet blad, 2011.

 

Vad tar vid när den sista fabriken stänger?

Som ung på väg ut i arbetslivet är arbetsmarknaden självklart A och O. Men den nuvarande arbetssituationen sägs förbättras om några år, men finns det verkligen någon framtid i Sverige som industriland?

Till våren tar jag studenten, då blir jag en av alla de tusentals ungdomar som aktivt söker jobb. Jag har fördelen att min gymnasietid till stor del har varit arbetsplatsförlagd, då jag redan fått se de positiva sidorna med att arbeta åtta timmar per dag. Men för stunden upplever jag, tyvärr, det negativa. Den praktikplats som jag för närvarande är på genomgår nu en rekonstruktion och en konkurs kan komma lagom efter jul. Det är ett av alla de industriföretag som finns i Sverige, idag. Men hur ser det ut imorgon?

En stor del av de som jobbar i den svenska industrin idag har varit aktiva i mer än 20 år, och män. Många äldre kommer inom de närmsta 20 åren att gå i pension och ska då ersättas av yngre förmågor, arbetstagare som i dagsläget inte finns.

Det råder idag ingen brist på arbetslösa, utan på kompetens. Många unga har spenderat sina tre ”frivilliga” år på gymnasiet på onödiga program som estetprogrammet. Många har satsat på att satsa på sin hobby och valt att satsa på en IT-karriär, något som fick stora konsekvenser i samband med kraschen för 10 år sedan.

Det finns tecken som tyder på att tillverkningsindustrin i framtiden kommer att försvinna från Sverige och ersättas med stycketillverkning och prototyptillverkning där en leveranstid på sex månader inte fungerar. Men bilindustrin och legotillverkning kommer antagligen att gå samma väg som varvsindustrin, till Asien.

Men vad ska då framtidens svenskar jobba med? Många säger att servicesektorn är framtiden för oss. Är det våra pensionärer och arbetslösa ungdomar som vi ska ta hand om? För som det ser framtiden för Sverige lika mörk ut som världen utanför mitt fönster.

Andra menar att en ökad satsning på förnyelsebar energi, vindkraft, vågkraft och vattenkraft kan bli Sveriges framtid. Men för att hänga med i utvecklingen måste vi hoppa på tåget nu. Energipolitiken har de senaste åren blivit allt mer kännbar och uppenbar då vi fått uppleva allt fler naturkatastrofer i världen. Därför är det viktigt att ligga i framkant för att få den stora delen av kakan.

Sverige har tidigare varit ledande inom forskningsindustrin. Men med en alltmer eftersläpande kunskapsnivå kommer Sveriges ställning att försvagas ytterligare, vilket redan har påbörjats.

För att knyta samman säcken kan vi konstatera att Sverige som industriland med tillverkning av bilar och stålprodukter i framtiden måste ersättas. Av vad kan inte jag bestämma, utan entreprenörerna, Sveriges framtid.

Lån istället för bidrag till nysvenskar!

Många säger att invandrare lever under sämre villkor i Sverige och därför bor sämre och inte har jobb. Min åsikt om det hela är en helt annan och den kommer jag här nedan att förklara och granska.

Bostadssituationen för många invandrare är enligt många väldigt dålig och många utlandsfödda bor tillsammans med andra från samma land. Det är ingenting konstigt med det, men det är väldigt konstigt att de då klagar på ekonomiska förhållanden eftersom att det då blir problem i både social anpassning och en snedfördelning ur ett klassperspektiv.

För att invandare skall få en bättre möjlighet att integreras i samhället är det viktigt att alla inte bosätter sig i samma trappuppgång eftersom att det då blir svårare med både språk och svenska seder eftersom att de oftast fortsätter att prata sitt hemspråk därför att de inte har kravet på sig att prata svenska för att göra sig förstådda. Även ur en skolsynpunkt är det viktigt med ett större krav på mer fördelning så att det inte bara går araber i en klass eftersom att det då blir svårare för barnen att växa upp och anamma den svenska livsstilen. Nu säger jag inte att alla måste hoppa runt en midsommarssång och sjunga ”små grodorna”, utan det är viktigt att ungdomarna lär sig att i Sverige lever vi på ett visst sätt och därmed skall följa Sveriges rikes lag.

Som jag tidigare skrivit är jag också emot hemspråksundervisning bekostad av skattepengar eftersom att det hämmar barnens utveckling i landet Sverige. Språkundervisning i hemspråk ska fortfarande vara möjlig, men då antingen via föräldrarna men även av privatlärare etc. Självklart finansierad av familjen!

Många klagar på att många invandrare lever på bidrag. Däremot kritiserar ingen lagstiftarna, riksdagen, för att göra det möjligt. Enligt mig är det dags att sätta en gräns på möjligheterna till försörjningsstöd till låt oss säga arbetat i Sverige i 5 år, eller svensk medborgare.

Ny Demokrati kom i början av 90-talet med ett förslag att istället för bidrag ge invandrare pengar till låns, kapital som alltså senare ska betalas tillbaka. Det är också en utmärkt lösning eftersom att vi skattebetalare på så sätt kan minska utgifterna med många procent.

Nej, jag är inte nationalsocialist! Jag är realist och vill få ett slut på den misslyckade integrationen.