Är spriten köpt på systemet eller i Tyskland?

Efter inträdet i den Europeiska Unionen har vi tvingats acceptera att man kan importera, för en privatperson, obegränsade mängder med alkohol från andra medlemsländer, främst Polen, Finland, Danmark och Tyskland.

Sverige har de senaste 100 åren haft en restriktiv hållning till alkohol, genom statligt monopol och höga skatter. Men nu har det skapats en allt större marknad för svartsprit, även om hembränt även tidigare funnits.

Idag finns det personer som försörjer sig på att åka till företag för att sälja alkohol som de importerat från Tyskland. Men det är inte bara vuxna som har alkohol ett knapptryck bort, även skolungdomar kan ringa ”öltaxi” som kommer med spritleverans.

Därför anser jag att alkoholskatten bör sänkas och kvoterna för alkoholinförsel måste höjas. Det är viktigt, inte bara av skattemässiga skäl, utan också för folkhälsan.

Många barn växer upp i ett hem där en, eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Folkhälsoministern menar att man inte kan ta till ytterligare medel för att skärpa alkoholförsäljningen, tvärt om. Alliansen har gjort det lättare för restauranger att sälja alkohol och de öppnar för gårdsförsäljning, början på slutet för det svenska alkoholmonopolet.

Men medan alkoholen blir allt mer tillgänglig i samhället höjs rösterna på ökade restriktioner på tobaksförsäljning, en del menar att totalförbud är en väg att gå. Varför är motståndarna mot den allt mer liberala alkoholpolitiken så tysta?

 

Alkohol, en del av vardagen?

Det har blivit allt mer lukrativt att importera alkohol från Tyskland efter att kvoterna i praktiken försvann år 2004. Detta har medfört att det skapats en stor, svart, marknad där privatpersoner och organiserad brottslighet säljer alkohol till såväl vuxna, som minderåriga.

Alliansen, såväl som det rödgröna alternativet, gick till val på en höjning av skatterna på alkohol. Troligtvis gör Moderaterna detta för att i det långa loppet kunna underminera Systembolaget, för att i framtiden kunna införa en avreglerad marknad för alkoholförsäljning i butik.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) har i många uttalanden sagt att hon är bekymrad över ungas alkohol och drogvanor, vilket är en av orsakerna till att hon är emot en avkriminalisering av cannabis.

Men i och med att det skapats en stor marknad av smuggelsprit har det blivit allt lättare för unga att få tag i alkohol. Det är samma sak med cannabis och andra, tyngre, droger. Oftast finns langaren ett knapptryck bort, med en obegränsad meny av öl, vin och sprit.

Missbrukandet av alkohol får konsekvenser. Enligt Trafikverket kör mer än 13 000 berusade förare per dag. Under 2008 dog 2132 personer till följd av sjukdomar orsakade av alkohol.

Enligt en uppskattning av Statens folkhälsoinstitut lever vart femte barn med minst en förälder som har missbruksproblem. Det är någonting som inte alltid kommer upp i dagsljuset. Att växa upp i en missbruksfamilj sätter sina spår. En del av barnen kommer själva att gå samma väg, till följd av att ingen uppmärksammat problemet och satt stopp.

Alkoholpolitiken måste tas på allvar, allt för många skadar sig själva och andra på grund av deras brist på kontroll. Vet du någon med missbruksproblem, eller på väg dit? Sätt då stopp och minska lidandet för anhöriga och barn.

Ökad alkoholism och fler mord – framtidens Sverige?

En utredning har föreslagit att det skall bli tillåtet att sälja alkohol i gårdsbutiker. Nu menar jag inte bara egenproducerat vin, utan också sprit, öl och vin från andra tillverkare. Det är idag bara Systembolaget som får sälja starkare alkohol.

Att sälja en vinflaska per hushåll via gårdsbutiker efter en visning tror jag att de flesta kan tänka sig. Men att gårdarna nu ska kunna bli privata systembolag är, enligt mig, någonting som kan få allvarliga konsekvenser. Hur definierar man ett studiebesök?

Den slutsats som utredningen kommit fram till kan vara första steget till en avreglering av alkoholförsäljningen i Sverige. Man kan nu spekulera hur lång tid det kommer att ta tills det statliga monopolet försvinner och privata aktörer, livsmedelsbutiker, får börja sälja alkohol vid kassan.

Det senaste decenniet har det blivit enklare att föra in stora mängder alkohol från länder som Tyskland och Danmark där det är billigare att inhandla sprit och öl. Det har öppnat för en större svart marknad, som fått konsekvenser som att det blivit lättare för ungdomar att få tag i varorna.

Alkohol som bevisat är farligare än cannabis säljer staten i Sverige, med konsekvenser som misshandel, dråp, våldtäkter och självmord. Cannabis är i Sverige olagligt att inneha och även ha i kroppen, mer om cannabis i detta inlägg.

Tankar kring legalisering av marijuana

De senaste veckorna har det varit omröstningar i den amerikanska delstaten Kalifornien, och nu senast i Arizona för legalisering av cannabis. Kalifornien har sedan tidigare legaliserat marijuana för medicinskt bruk, men röstade nej till en legalisering av cannabis för alla. Delstaten Arizona har precis legaliserat medicinsk marijuana.

Det land med mest liberal drogpolitik i Europa är Nederländerna. Där kan man köpa marijuana om man är över 18 år. Försäljningen av cannabis sker i ”Coffeeshops” som bara får sälja 5 gram per kund och dag, samt att lagret får innehålla maximalt 500 gram av varan.

En legalisering av cannabis i Sverige, vilka konsekvenser får det, samt vad är fördelarna?

Att legalisera cannabis innebär givetvis inte att handeln ska få ske öppet och att vem som helst ska kunna köpa det. En bra modell är, precis som i Nederländerna, coffeeshops där man får köpa drogen och bruka den, men att man inte får föra ut det. Vidare anser jag att en åldersgräns på 20 år är en bra lösning, samt att inget alkoholtillstånd kan utfärdas för butikerna. En bra lösning är också att det är ett statligt monopol, precis som systembolaget.

En av de största fördelarna med en kontrollerad legalisering blir att man stryper en stor del av den svarta marknaden. Vilket alltså betyder att det blir mindre lukrativt att handla med drogen. Många av dem som säljer drogerna idag handlar även med tyngre droger som kokain och heroin, det ger en öppning till användning av dem, inte bruket av cannabis i sig. Följden blir alltså att bruket av de tyngre drogerna minskar, samtidigt som fler kontanter hamnar i regeringens skattkista.

Som jag tidigare nämnde ska det fortsatt vara olagligt med innehav av cannabis utanför butikerna. Det ska självklart också vara straffbart att köra bil när man är påverkad av marijuana. Cannabisodlingen bör också ske under kontrollerade former och licenserat.

Cannabis som läkemedel

Det är konstaterat att bruk av hampaprodukter lindrar smärta och kan ersätta andra smärtstillande mediciner. Cannabis motverkar också illamående och ger ökad aptit vilket kan hjälpa patienter som nu går på cellgiftsbehandlingar mot cancer. Det har också publicerats en undersökning i tidskriften Movement Disoders där man kan se att cannabis lindrar effekterna av Parkinsons sjukdom.

Självklart är bruk av cannabis inte samma sak som missbruk. Följer man inte föreskrifterna så kan man uppleva negativa omständigheter vid bruk av marijuana.

Jag personligen har inget intresse av att bruka cannabis. Jag ser bara fördelarna av att strypa den illegala marknaden, införa en kontrollerad, legal, marknad med ökade skatteintäkter som följd.