Är spriten köpt på systemet eller i Tyskland?

Efter inträdet i den Europeiska Unionen har vi tvingats acceptera att man kan importera, för en privatperson, obegränsade mängder med alkohol från andra medlemsländer, främst Polen, Finland, Danmark och Tyskland.

Sverige har de senaste 100 åren haft en restriktiv hållning till alkohol, genom statligt monopol och höga skatter. Men nu har det skapats en allt större marknad för svartsprit, även om hembränt även tidigare funnits.

Idag finns det personer som försörjer sig på att åka till företag för att sälja alkohol som de importerat från Tyskland. Men det är inte bara vuxna som har alkohol ett knapptryck bort, även skolungdomar kan ringa ”öltaxi” som kommer med spritleverans.

Därför anser jag att alkoholskatten bör sänkas och kvoterna för alkoholinförsel måste höjas. Det är viktigt, inte bara av skattemässiga skäl, utan också för folkhälsan.

Många barn växer upp i ett hem där en, eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Folkhälsoministern menar att man inte kan ta till ytterligare medel för att skärpa alkoholförsäljningen, tvärt om. Alliansen har gjort det lättare för restauranger att sälja alkohol och de öppnar för gårdsförsäljning, början på slutet för det svenska alkoholmonopolet.

Men medan alkoholen blir allt mer tillgänglig i samhället höjs rösterna på ökade restriktioner på tobaksförsäljning, en del menar att totalförbud är en väg att gå. Varför är motståndarna mot den allt mer liberala alkoholpolitiken så tysta?

 

Kärnkraft – nja tack?

Efter katastrofen i Fukushima, Japan, har kärnkraftsdiskussionen åter tagit fart i Sverige. Är kärnkraften säker, kan vi ersätta den och hur lagar man plutonium?

Riksdagen röstade förra året, med två rösters övervikt, ja till att bygga nya kärnkraftsreaktorer, därmed revs beslutet från1980 att avveckla kärnkraften. Många ställde sig kritiskt frågande till centerpartiets helomvändning i frågan, något som gjorde att en del lämnade partiet, däribland Solveig Ternström.

Alliansen gick 2006 till val på att inte röra kärnkraftsfrågan, men ändå gjordes detta i slutet av mandatperioden. Att en regeringskoalition bryter ett löfte är tråkigt, men att folket inte tillfrågas angående ett så viktigt beslut som kärnkraftsfrågan är för mig en gåta. Själv anser jag att det borde bli fler omröstningar där folket får vara med och påverka beslutet.

Kärnkraften kan givetvis inte avvecklas imorgon, det förstår jag också. Men att fortsätta bryta uran, som förstör jorden och påverkar dem som arbetar med det, är ohållbart. Att det dessutom fortfarande inte finns någon lösning på hur man skall lagra det uttjänta plutoniumet gör inte saken bättre. Vad händer om det i framtiden blir en jordbävning som förstör slutlagringsplatsen? Är det framtida generationers problem och inte ditt?

Nä, kärnkraft är i dagsläget inte lika farligt för miljön som fossila bränslen, men terrorister och naturkatastrofer är.

 

Den svenska trackern Swebits går i graven

Swebits var en av Sveriges främsta fildelarportaler och har, fram tills idag, spridit en stor del av svenska program och filmer till användare.

Efter mer än sex år stängdes sidan ned, till följd av minskade intäkter och hårdvarufel. Swebits har genom åren drabbats av flera bakslag, bland annat då polisen, på order från USA, bar iväg på servrarna från internetleverantören och webbhotellet PRQ.

Swebits

* 24 november 2004

† 28 februari 2011

Som vi alla vet har allt en början och ett slut. Detta är slutet för Swebits och dess existens i sin nuvarande form. Det har varit vilda spekulationer under det gångna dygnet, både hoppfulla och mindre hoppfulla om vår framtid.

Under söndagskvällen och natten blev våra servrar återigen hårt utsatta av en DDoS-attack. När DDoS:n avtog väntade vi på att få igång sidan igen, men då visade det sig att någonting annat var fel. Vi har haft kontakt med vår leverantör under dagen som meddelat oss att det troligen rör sig om ett hårdvarufel. Eftersom dessa står utomlands uppstår vissa praktiska problem med att åtgärda problemet, inte bara ekonomiskt och tidsmässigt.

Vi har också dragits med donationsproblem ända sedan staffbytet. Detta har, i samband med nedläggningen, också spelat en stor roll för att inte vilja driva verksamheten vidare i sin nuvarande form, eftersom uteblivna donationer är ett teken på att användarna inte har velat se sidan överleva.

Det har varit ett nöje att få vara delaktig under en del av Swebits tid och ha möjlighet att påverka Sveriges bästa tracker. Vi vet att det kommer att vara svårt att fylla det tomrum som Swebits lämnar efter sig, men det är inte omöjligt att ersätta oss. Ta hand om er där ute vad som än händer i framtiden!

Det är med sorg i våra hjärtan vi stänger Swebits

Uppdatering

Enligt uppgift skall det vara användaren marcil som har åkt fast. Han blev 2009 uthängd av warez-scenen för att ha spridit ”deras” releaser, enligt dem.

http://scenenotice.org/details.php?id=1682

http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Fildelare-erkanner-brott1/

http://www.dn.se/kultur-noje/fildelningsnatverk-borta-efter-unikt-gripande